cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

La Conselleria de Cultura i el Teatre Romà de Sagunt
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
La Conselleria de Cultura, tenint com a consellera en cap a Trinidad Miró, solicita al ´Supremo´ la no eixecució de la sentència de tornar el teatre romà al seu estat natural, les ruïnes que són i que mai no havien de deixar de ser.  Continuar llegint
 
L´aigua, un be de tots, o de tots els meus amics
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Que els diferents territoris que componen Espanya no som tots igual davant del govern de so Zapatero, és un tema que és de domini públic, a soles s´ha de vore els programes de debat que fan en televisió i en la ràdio, més en la ràdio.  Continuar llegint
 
Ausias March i el dia de la Llengua i Cultura Valencianes
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
El dia 3 de març, es commemorà la mort d´u dels nostres més insignes poetes i escritors valencians, dels molts que escrigueren i escriuen en la nostra dolça llengua valenciana, Ausias March.  Continuar llegint
 
Colaborar és la paraula
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Valéncia és un proyecte de futur que no es pot fer a soles, és un proyecte de futur en el qual tots estem convidats i tots podem i de fet, som útils. Valéncia és un proyecte que es fa gràcies a tu, i sense tu, Valencià no es construirà. Colaborar és la paraula.  Continuar llegint
 
Kósovo i l´efecte dòmino
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
El futur, com sempre es diu, està en les nostres mans, pero hi ha mans que no ixen de les bojaques contant els diners que guanyen sense eixir d´elles, i no volen vore més allà. El futur no arriba més allà del llímit de la targeta de crèdit.  Continuar llegint
 
¡Eixe intermig!
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Estava un dia veent eixe programa que solen fer en totes les cadenes de televisió quan després d´estar vint minuts veent-lo, ¡Va i m´ho tallen a miges!...  Continuar llegint
 
L´Almoina, Patrimoni Cultural
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
¡Senyors meus! ¿Cóm se pot dir que hem de preservar el passat, quan una de les senyes d´identitat més arraïlada i més volguda per totes les persones d´un poble, la seua llengua, nos la estan furtant?  Continuar llegint
 
Ha mort Sixto
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Bàsicament, Sixto era un bon amic meu, pero per damunt de tot era un gran valencianiste, un valencianiste que encara no haver naixcut en la nostra dolça terra valenciana, defenia Valéncia i tot lo valencià a mort, era un valencià i un valencianiste de soca i arrel.  Continuar llegint
 
¡No tinc diners!
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
En els darrers temps hem assistit a una série d´acontenyiments en Catalunya, com han segut el trencament d´eixa subestació elèctrica o eixe hospital que s´ha quedat sense les més bàsiques necessitats darrere d´un incendi, per dir a soles dos d´ells.  Continuar llegint
 
Més agressions a la Llengua Valenciana
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Segons un artícul aparegut el dia 2 de decembre de 2007 en el diari, Valéncia Hui, El govern de Josep Lluís Rodríguez Zapatero, en resposta a una pregunta de Maria Àngels Ramón, diputada del Partit Popular en el Congrés, afirma que la Biblioteca Nacional cataloga els llibres escrits en valencià baix el còdic ´cat´, ´en compliment dels estandarts internacionals´ de descripció bibliogràfica.  Continuar llegint
 
¡A pel poder que dona l´Iglesia!
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
La generalitat de Catalunya està preparant una, “Llei d´activitats religioses”, per la qual, la potestat de poder tancat una iglésia, o de donar llicències per a poder obrir-ne unes atres, estarà a soles en mans dels ajuntaments ...  Continuar llegint
 
Inundacions i més inundacions
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Lo que sí que deuríem tots, és no fer més badoqueries de les necessàries, que encara aixina no són poques les que fem, d´ahí la frase que diu que "L´inteligència de l´home te llímits, pero la seua estupidea no coneix fronteres".  Continuar llegint
 
Tirar del carro
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
El valencianisme és un gran carro al qual és poden pujar o baixar qui vullga. Este gran carro pot admetre a qualsevol persona i tendència, home, dòna, d´esquerrers de dretes, blancs i negres, alts i baixos, d´ací o d´allà... pero al final de la correguda, no pareix que siga aixina.  Continuar llegint
 
Xe. Paraula genuïna valenciana
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Puix no amics, no em tornat foll, a soles hem de remetre-mos a qualsevol diccionari de valencià, en el nostre cas, anem a agarrar el que mos pareix el millor i més representatiu de l’idioma valencià, l’únic, que és ¡Cóm no! El Diccionari Ortogràfic Valencià-Castellà, Castellà-Valencià editat per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (R.A.C.V.), els atres diccionaris… puix be, un atre dia parlarem d’ells.  Continuar llegint
 
La catalanitat del diccionari de la RAE
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
L´atre dia, estava redactant un nou treball i em trobí en la necessitat d´utilisar el terme, "valencianisació", i com a pesar de tots els pesars, encara no tenim un diccionari de valencià en la Ret, sino a soles uns vocabularis-traductors, aní a la plana de la Real Acadèmia Espanyola (http://www.rae.es)...  Continuar llegint
 
La nova dictadura
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Catalunya demana l´Archiu de Salamanca, (els que nomenaren, Papers de Salamanca), per a guardar-los ells. La majoria de la gent estigué en contra, pero amparat pel govern de Zapatero, una nit i rodejats per policies, és traslladaren els papers de Salamanca, i en el Vist i Plau de so Zapatero, L´Archiu de Salamanca, ara és L´Archiu de Catalunya.  Continuar llegint
 
Adoctrinament dels adults sobre el paisos catalans
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Tots sabem que la reivindicació d´algunes persones de nordest d´Espanya, d´eixos inconstitucionals països catalans, està arribant més llunt de lo que haguera segut d´esperar, puix, ni han existit mai, ni existixen, ni van a existir (espere), pero lo més roïn del cas, és que totes les idees, per panolis que siguen, sempre troben alguna persona, entitat o institució que les recolzen.  Continuar llegint
 
La Ret en Valencià
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
No vaig ni vullc començar est artícul, dient que ya fa un bon grapat d’anys que deuríem de tindre un còdic ISO (Organisació Internacional per a l’Estandarisació), del tipo, val, vcl, rva, nva o el que siga.  Continuar llegint
 
Els Jocs Florals
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Els Jocs Florals des de que és crearen, han segut un certamen per a premiar al millor dels poetes que ad ell concorren.  Continuar llegint
 
La Fira de Juliol
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
La Fira de Juliol començà en juliol de l’any 1871, ya fa 136 anys, que és diu pronte. La fira començà ficant-se en el Passeig de l´Albereda, evidentment no era com ara mateix la coneixem, i des de llavors ha conegut un bon grapat de llocs a on s’ha emplaçat...  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5  Següent >>
89 registres trobats