Més agressions a la Llengua Valenciana

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Segons un artícul aparegut el dia 2 de decembre de 2007 en el diari, Valéncia Hui, El govern de Josep Lluís Rodríguez Zapatero, en resposta a una pregunta de Maria Àngels Ramón, diputada del Partit Popular en el Congrés, afirma que la Biblioteca Nacional cataloga els llibres escrits en valencià baix el còdic ´cat´, ´en compliment dels estandarts internacionals´ de descripció bibliogràfica.

¡Mare meua lo que han d´escoltar estes orelles que s´han de menjar els cucs!

La llengua valenciana està reconeguda com una llengua minoritària des de fa un bon grapat d´anys, i això no és un secret, i si eixos ´estandarts internacionals´ als que fa referència el P.S.O.E. són entre ells, els que emanen de I.S.O. (International Organization for Standardization, entitat encarregada a nivell mundial de donar els còdics per a les llengües, entre unes atres coses), la multicentenària llengua valenciana seguix estant inclosa dins del còdic ´cat´ de la llengua catalana, i admesa com ´el català que es parla en la Comunitat Valenciana´ per que encara no ha hagut un govern valencià en el valor suficient per a demanar el nostre propi còdic per a dolça llengua valenciana, si en Valéncia tinguérem uns polítics compromesos en la nostra llengua, cultura i arraïls, com ho foren, Pujol o Maragall, per a Catalunya, ya fa temps que tindríem eixe còdic propi de llengua i estaríem deslligats de l’infame i infecte dialecte barceloní, com definí el gran gurú de l’investigació catalana el Pare Batllori a la parla catalana.

A més, eixa entitat a la que li diuen Acadèmia Valenciana de la Llengua (A.V.LL.) que tant se farten de dir que són una entitat valencianista i que defenen els interessos de la llengua valenciana, ¿Per qué no ha demanat ya fa temps el còdic propi per a la llengua que tingué el primer sigle d´Or de totes les llengües romances, la llengua valenciana?

Puix noha fet, molt al contrari d´això, fa apologia de la llengua catalana dins del nostre regne de Valéncia, escampa l´idea de que en Valéncia parlen català con ho feren en la passada Fira Internacional del Llibre de Frankfurt, o recolzen l´idea de que els Borja eren catalans, parlaven català i ho escampaven per tot arreu.

Hi ha llengües, dialectes i unes atres maneres de parlar, que a soles les parlen quatre persones damunt d´una montanya, pero els seus governants i entitats han demanat el còdic I.S.O. i s´ho han donat sense cap problema.

¿Per qué el govern valencià no demana el còdic I.S.O. per a la llengua valenciana?

¿Per qué la A.V.LL. no ho demana?

¿Per qué tant el govern valencià com la A.V.LL. estan deixant que tot lo món per tot arreu creguen que parlem català si qualsevol en un poc de trellat i ganes d´investigar en els llibres de l´época que encara no estan manipulats, pot donar-se conte de lo que hi ha de veritat tot lo que estan dient?

¿Alguna volta tindrem una classe política com toca per a fer lo que ha de fer, ¡Defendre d´una volta la llengua valenciana! I deixar d´escampar lo que no toca?

El partit en el poder actualment, el P.S.O.E. (2007) deuria de tindre més tacte en lo que diu, puix en el nostre estatut posa molt clarament que el nostre propi idioma és el valencià, (a banda del castellà, idioma oficial en tota Espanya), i en lloc de dir la série de ´coses´ que escampa per tot arreu, deuria de velar per que no es difongueren coses de dubtable validea i que es fera complir la llei, sino, ¿Per a que val que està escrit en l´Estatut?

¡Ara vas i en les pròximes votades generals de l´any que ve (Març de 2008) votes al P.S.O.E!

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: