La Ret en Valencià

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

No vaig ni vullc començar est artícul, dient que ya fa un bon grapat d’anys que deuríem de tindre un còdic ISO (Organisació Internacional per a l’Estandarisació), del tipo, val, vcl, rva, nva o el que siga.

Tampoc vullc començar est artícul dient que sens eixe còdic ISO, és del tot impossible que en cap lloc és reconega a la llengua valenciana com idioma, puix encara que tots sabem que fon la primera llengua romanç en tindre un Sigle d’Or, no és manco cert que a hores d’ara, lo que conta son els fets que estiguen regulats per algun organisme, com és en este cas.

I tampoc vullc començar est artícul comentant tots els problemes que açò endu.

Vullc començar est artícul dedicat a l’informàtica en valencià, nomenant als verdaders autors de que la Ret parle en valencià, i eixos autors, son les hòmens, dones, yayos, yayes, jóvens, chiquets i chiquetes que de forma altruiste, i en molts casos, pagant de la seua bojaca tots els gastos, estan mantenint dominis en la Ret, escrits en valencià, o estan mantenint els famosos “Blogs” debades, escrits en valencià, i vullc dir en valencià, no en lo que els ensenyen en l’escola.

Gràcies ad ells, (hi ha una relació molt llarga en la plana, En Blau, (http://enblau.llenguavalencianasi.com), la llengua valenciana seguix viva de cara a tot lo món, puix crec que tots tenim clar que la Ret és el mig de comunicació que més llunt arriba en manco temps de difusió, a més de que si no et trobes en la Ret, no existixes, i encara que “oficialment” i gràcies a lo que tots sabem i a quí tots sabem no volen que existixca la llengua valenciana, ¡LA LLENGUA VALENCIANA SEGUIX VIVA A TOTS ELS NIVELLS I TOTS ELS ASPECTES!

Pero hi ha una consideració, que és a la que vullc referir-me més concretament en est artícul, em vullc referir a tot eixe grapat de persones que de forma altruiste i llevant-li molt de temps a les seues famílies, al seu temps d’oci, i portant-se a canvi uns grans mals de cap i algú que atre enfadament, estan fent des de ya fa un bon grapat d’anys, que les persones que d’una manera o d’una atra nos dediquem ad açò de barallar-nos en l’informàtica en qualsevol aspecte, pugam fer-ho en la llengua que amem per damunt de tot, la Llengua Valenciana.

M’estic referint a les persones que es dediquen en l’anonimat a traduir programes d’uns atres idiomes, cap a l’idioma valencià, i entre eixes persones, no podem deixar de citar i traure de l’anonimat a alguns eixemples molt representatius, com són, Vicent Adam, Tomàs Miralles, Sento Boro, i inclús yo mateix feu algunes traduccions.

Realment estes persones i grups de persones es mereixen tot el respecte, puix gràcies ad ells, podem charrar, navegar, escriure, realisar planes Uep, dibuixar, enviar o rebre correus-e o moltíssimes més activitats, en programes que t’oferixen un entorn de treball escrit en llengua valenciana.

No vullc deixar a banda les entitats establides que també estan ajudant a la difusió de la llengua valenciana a través de la Ret, pero vullc tornar a fer força en que persones com les que he nomenat, ho facen des de l’altruisme, i això es molt d’agrair.

Des d’ací vullc fer una crida a tots els valencians a utilisar i exigir programes en un entorn de treball en valencià.

¡La llengua valenciana és cosa de tots, Utilisa-la!

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: