Ausias March i el dia de la Llengua i Cultura Valencianes

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

El dia 3 de març, es commemorà la mort d´u dels nostres més insignes poetes i escritors valencians, dels molts que escrigueren i escriuen en la nostra dolça llengua valenciana, Ausias March.

Eixe dia de la seua mort, es prengué com a dia representatiu per a enaltir la nostra llengua i cultura valencianes, celebrant, evidentment, el Dia de la Llengua i Cultura Valenciana.

Com tots els anys, la tomba d´Ausias March fon visitada per un bon número de entitats culturals i persones de tot tipo, raça, credo i condició, per a oferir-li a l´escritor i a les nostres arraïls, tot el seu respecte, puix tots saben que arribar una llengua, com la nostra llengua valenciana, a constituir la base d´unes atres llengües, com la catalana, i ademés, ser una llengua que s´està parlant des de vora huitcents anys, no és poca cosa, ni tampoc és cosa que lis passe a totes les llengües, ni molt manco.

Pero encara més singular, és que s´estiga parlant durant tot eixe temps ininterrompudament, i que encara seguixca tan viva com al principi dels seus inicis, com el primer dia, i en tants parlants que sense cap dubte, facen entrevore, que la nostra benvolguda llengua valenciana, es seguirà parlant durant uns atres mil anys... o segur que més.

¡Llarga vida a la nostra llengua valenciana!, i a tots els escritors que des del principi de la nostra llengua fins als nostres dies, escriuen i no deixen d´escriure en valencià.

Si vols, pots llegir la biografia d´Ausias March en la plana Ma Vida:

http://mavida.llenguavalencianasi.com

cites

Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua
Simó Santonja

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: