Els Jocs Florals

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

Els Jocs Florals des de que és crearen, han segut un certamen per a premiar al millor dels poetes que ad ell concorren.

Fon a partir de l’any 1879 quan començaren a celebrar-se anualment, exceptuant els anys 1884 i 1890 per les seues respectives epidèmies de còlera i des de l’any 1936 al 1939 degut a la Guerra Civil Espanyola.

En un principi és celebraven durant la Fira de Juliol, pero posteriorment es traslladaren al dia 9 d’Octubre, dia de la Pàtria Valenciana.

Habitualment es celebren en el teatre Principal de Valéncia, manco en els anys: 1887 que es celebraren en el “Hort del Santíssim”, en 1892 en el teatre Apolo, en 1901 en el frontó Jai-Alai, en 1909 en el recint de l’Exposició Universal, i en 1983, any en el qual els Jocs Florals compliren el seu centenari, en la Llonja de Valéncia.

La trilogia que presidix la convocatòria és Fe, Pàtria i Amor: La Regina, el Mantenedor i el Poeta.

La Flor Natural el guardó més apreciat pels poetes. Ací pose la relació dels premis de poesia.

La Flor Natural: Tema i metro lliure.

La Viola d’Or: Tema d’ aspecte moral o religiós.

L’Englantina d’Or: Tema l’exaltació de les virtuts i la grandea del poble valencià.

Després s’afegiren uns atres premis, com un Accèssit a la Flor Natural.

Un premi de Poesia Festiva.

El Premi “Tramoya” de teatre.

El Premi “Adlert” de Novela.

I uns atres més fins ad un total de dèsset guardons entre premis i accèssits.

La primera regina dels Primers Jocs Florals, fon la, Senyoreta, Maria Llorente i Falcó, filla de Teodor Llorente.

Enguany, 2007 no podia quedar-se arrere i com ya he dit, L’entitat cultural Lo Rat Penat convoca un any més, els Jocs Florals, sent enguany la CXXIV edició dels nomenats Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia.

És per açó que com cada any, fa la tradicional crida als poetes, als investigadors i als escritors que s´interessen per la Cultura Valenciana, a participar en este certamen lliterari i d´investigació.

Els premis dels Jocs Florals de Lo Rat Penat són molt prestigiosos i són mèrit i guardó que tots els poetes, novelistes i investigadors valencians que es precien, desigen tindre dins dels seus currículums.

Per fer una comparança, encara que les comparances mai no són bones, podriem dir que el Jocs Florals són com el Premi Nobel, o el Premi Nobel com els Jocs Florals.

¡No deixes passar l’ocasió de participar!

Per a més informació, i poder llegir les condicions i bases del certamen, visita la Uep de Lo Rat Penat, http://www.loratpenat.org o acodix a la seu de Lo Rat Penat, situada en lo carrer Trinquet dels Cavallers, 9, 46003 Valéncia.

Pero sobre tot, ¡Participa!

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: