¡No tinc diners!

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

En els darrers temps hem assistit a una série d´acontenyiments en Catalunya, com han segut el trencament d´eixa subestació elèctrica o eixe hospital que s´ha quedat sense les més bàsiques necessitats darrere d´un incendi, per dir a soles dos d´ells.

En eixos moments, la classe política catalana sobre tot, diu en una ampla boca i plena de raons, que Espanya no realisa en Catalunya totes les estructures i infraestructures que necessita i claven el crit en el cel, pero hi ha coses que no es diuen mai, o molt poquetes voltes, a saber.

Catalunya en els darrers anys, no para de dir per activa i per passiva, que Espanya és l´enemic, pero quan els ocorregué lo adés citat, en seguida acceptaren l´ajuda del seu "enemic"; una ajuda que venia de tota Espanya, nosatres inclosos clar, se l´ajudà en tot lo que és pogué, generadors, paraules d´ànim, eixèrcit... i tot fon rebut de bon grat. ¿En eixe moment ya no érem el restant d´Espanya l´enemic? ¿Per qué acceptaren eixa ajuda?

Bo. Ademés Catalunya és la comunitat espanyola que més diners està traent-li a l´Estat central espanyol, ya siga en diners o en espècies ¿Qué fan en els diners, que no els guarden per a quan facen falta, o per qué no els utilisen per a adequar, revisar i mantindre les seues instalacions i infraestructures en bon i correcte estat d´us?

Puix una resposta possible i factible la tindríem en les Universitats, pero no a soles en les espanyoles, sino en les Universitats a nivell mundial, a saber. Catalunya està mantenint tot un entramat de càtedres de català en casi tots els països del món, ¡Sí, és fort! ¡pero és aixina: del món! I mantindre un despaig i un catedràtic en qualsevol país del món té un cost en diners que, evidentment, ha de mantindre qui ho està fomentant, el Govern català, i clar, si paga això i coses per l’estil, evidentment no li queden diners per a canviar un cable, asfaltar un carrer o fer les oportunes activitats de manteniment en tota Catalunya i a tots els nivell. ¡O igual tot açò és part d´un pla ben estudiat i preestablit!

Ademés, no és un secret que la Generalitat de Catalunya repartix un bon grapat de diners, com aparegué en la revista Época fa un temps, a entitats catalanes i catalanistes per a que escampen el catalanisme per tot arreu. Segons esta revista, des de l’associació Òmnium Cultural, la primera de la llista que oferix, a la qual li donà 548.000 €, hi ha catorze entitats i associacions més que reben una cantitat de diners catalans important. La darrera entitat que arreplega esta revista és Petanca Pradenca, que rep 4.000 €, i entre totes les entitats i associacions sumen una cantitat -dona ariçonada dir-ho i escoltar-ho-, de 1.583.150 €, que més be servirien a Catalunya, i a tots, que els utilisaren per a modernisar les seues infraestructures internes i tot lo que els faça falta i no tirar-li la culpa a ningú quan els passa alguna cosa, o demanar més subvencions al Govern central.

Doneu-vos conte que entre tota Espanya, Valéncia inclosa clar està, estem ajudant a Catalunya a escampar el catalanisme per tot arreu en els nostres imposts, mentrimentres Catalunya seguix demanant més i més diners per als seus fins.

I açò podríem dir que a soles és la punta de l´iceberc, si començàrem a tirar del fil, arribaríem fins a on no vol arribar est artícul, per a no posar massa el dit en la ferida, puix ya sabem tots que si es tira del fil... pel fil és trau lo cabdell, i este cabdell no faria bona olor.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: