¡No tinc diners!

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

En els darrers temps hem assistit a una série d´acontenyiments en Catalunya, com han segut el trencament d´eixa subestació elèctrica o eixe hospital que s´ha quedat sense les més bàsiques necessitats darrere d´un incendi, per dir a soles dos d´ells.

En eixos moments, la classe política catalana sobre tot, diu en una ampla boca i plena de raons, que Espanya no realisa en Catalunya totes les estructures i infraestructures que necessita i claven el crit en el cel, pero hi ha coses que no es diuen mai, o molt poquetes voltes, a saber.

Catalunya en els darrers anys, no para de dir per activa i per passiva, que Espanya és l´enemic, pero quan els ocorregué lo adés citat, en seguida acceptaren l´ajuda del seu "enemic"; una ajuda que venia de tota Espanya, nosatres inclosos clar, se l´ajudà en tot lo que és pogué, generadors, paraules d´ànim, eixèrcit... i tot fon rebut de bon grat. ¿En eixe moment ya no érem el restant d´Espanya l´enemic? ¿Per qué acceptaren eixa ajuda?

Bo. Ademés Catalunya és la comunitat espanyola que més diners està traent-li a l´Estat central espanyol, ya siga en diners o en espècies ¿Qué fan en els diners, que no els guarden per a quan facen falta, o per qué no els utilisen per a adequar, revisar i mantindre les seues instalacions i infraestructures en bon i correcte estat d´us?

Puix una resposta possible i factible la tindríem en les Universitats, pero no a soles en les espanyoles, sino en les Universitats a nivell mundial, a saber. Catalunya està mantenint tot un entramat de càtedres de català en casi tots els països del món, ¡Sí, és fort! ¡pero és aixina: del món! I mantindre un despaig i un catedràtic en qualsevol país del món té un cost en diners que, evidentment, ha de mantindre qui ho està fomentant, el Govern català, i clar, si paga això i coses per l’estil, evidentment no li queden diners per a canviar un cable, asfaltar un carrer o fer les oportunes activitats de manteniment en tota Catalunya i a tots els nivell. ¡O igual tot açò és part d´un pla ben estudiat i preestablit!

Ademés, no és un secret que la Generalitat de Catalunya repartix un bon grapat de diners, com aparegué en la revista Época fa un temps, a entitats catalanes i catalanistes per a que escampen el catalanisme per tot arreu. Segons esta revista, des de l’associació Òmnium Cultural, la primera de la llista que oferix, a la qual li donà 548.000 €, hi ha catorze entitats i associacions més que reben una cantitat de diners catalans important. La darrera entitat que arreplega esta revista és Petanca Pradenca, que rep 4.000 €, i entre totes les entitats i associacions sumen una cantitat -dona ariçonada dir-ho i escoltar-ho-, de 1.583.150 €, que més be servirien a Catalunya, i a tots, que els utilisaren per a modernisar les seues infraestructures internes i tot lo que els faça falta i no tirar-li la culpa a ningú quan els passa alguna cosa, o demanar més subvencions al Govern central.

Doneu-vos conte que entre tota Espanya, Valéncia inclosa clar està, estem ajudant a Catalunya a escampar el catalanisme per tot arreu en els nostres imposts, mentrimentres Catalunya seguix demanant més i més diners per als seus fins.

I açò podríem dir que a soles és la punta de l´iceberc, si començàrem a tirar del fil, arribaríem fins a on no vol arribar est artícul, per a no posar massa el dit en la ferida, puix ya sabem tots que si es tira del fil... pel fil és trau lo cabdell, i este cabdell no faria bona olor.

cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: