cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

ULTIMS ARTICULS PUBLICATS


Revista Renou Nº 50
Jordi de Sant Jordi (Poeta valencià)  
Per Josep Lluïs García Ferrada.  Revista Renou Nº 50
Jordi de Sant Jordi, es considerat com el poeta que obri de manera decisiva la lirica valenciana. Naix en les postrimeries del sigle XIV, i se supon que mor en 1425, molt jove encara, en Italia. Sa curta vida, deixa una curta obra que no impedix les majors consideracions com a poeta important de la nostra lliteratura. Estigué junt a Ausias March en l’expedicio de 1420 en Italia, per lo que Alfons el Magnanim, el nomenà cambrer propi i li concedi la baronia de Vall d’Uxó. Continuar llegint
 
Canço de Primavera (Poesia)  
Per Bernat Artola.  Revista Renou Nº 50
Fon un jorn de Primavera quan, llaugera, yo et vaig vore pel camp clara i senzilla.  Continuar llegint
 
L’ombra del jardí (Poesia)  
Per Josep Lluïs García Ferrada.  Revista Renou Nº 50
Eres com l’ombra del jardí, caragola de mar que se quedà emmudida despres d’haver perdut, en les garres de l’aigua els somis que guardava entre remors lluntants.  Continuar llegint
 
Refranys valencians  
Per Carlos Ros.  Revista Renou Nº 50
Afegim un atre grapaet d´antics refranys valencians de Carles Ros, publicats en la nostra revista Renou nº 50 de novembre de 2004.  Continuar llegint
 

Revista Renou Nº 49
Comentaris  
Per Redaccio.  Revista Renou Nº 49
Volem en el present numero de la revista Renou, destacar l´importancia de l´acte d´entrega dels premis "Fadri-Cardona Vives". En pagines interiors podras recabar informacio d´alguns detalls de l´acontenyiment, important sobretot pel nivell dels premiats i realçat, sense dubtes, per la presencia d´un public volcat en l´admiracio d´uns personages que marquen la pauta en el devindre social i cultural del nostre Regne de Valencia.  Continuar llegint
 
Studium Generale  
Per Domingo Gimeno Peña.  Revista Renou Nº 49
Les universitats tenen l´orige en l´edat mija. El Concili de Letràn de 1179, durant el pontificat d´Alexandre III, manava en el Canon 18 que cada seu episcopal o iglesia catedral formara una escola en la que un mestre ensenyara gratuïtament a clerics i alumnes pobres, el bisbe pagaria els costs.  Continuar llegint
 
Constanti Llombart i Lo Rat Penat. Un home i una mampresa, ara fa 125 anys  
Per Juli Moreno Moreno.  Revista Renou Nº 49
Trencant en l’habit que he seguit fins ara en les meues colaboracions, en la d’este numero del “Renou” no parlarém d’un personage naixcut en les comarques castelloneres, ho fare d’un valencià, l’importancia del qual, per la seua labor i per la seua herencia cultural, pot fer intrascendent el lloc de naixença. Es tracta de Constanti Llombart i de la seua aportacio al renaiximent de les lletres valencianes i, en general, de la cultura valenciana.  Continuar llegint
 
Mujeres cantantes y de Castellón  
Per Magda Mut Camacho.  Revista Renou Nº 49
La provincia de Castellón también ha dado importantes mujeres dedicadas a las artes escénicas. Herminia Gómez Serra, Carmen Tur Melchor y Dorotea Conesa Redó fueron tres mujeres que nacieron cuando el siglo XIX moría y comenzaba un nuevo siglo lleno de desconciertos. El siglo XIX decía adiós a la España colonialista y le daba la bienvenida a un siglo lleno de esperanzas en la vida, aunque a veces se diría todo lo contrario.  Continuar llegint
 
Narcis Vinyoles - Poeta valencià  
Per Narcis Vinyoles.  Revista Renou Nº 49
Se supon que naix en Valéncia pels anys 1440 a 1445. Sa mort se situa en 1517. Fon home de lleis i doctor. Ocupà càrrecs importants, entre ells el d’assessor de justícia criminal. Fon protegit de Ferran el Catòlic i se li concedí el titul de “mossèn”...  Continuar llegint
 
Editorial  
Per Gonzalo Romero Casaña.  Revista Renou Nº 49
Inclus les mes llargues travesies del desert, quan el que les porta a fi, es portador en sa cantimplora de l´aigua de la fe de saber-se en la certea de que el cami i el desti, per molt de sol que faja, son els correctes, sempre acaben en el premi de conseguir lo que u vol o desija.  Continuar llegint
 
Valencianisme-s  
Per Josep Vicent Guinot.  Revista Renou Nº 49
L´historia està plena de traïdors i venuts, de gent que, quan arriba el moment de pendre una decissio, decidix agarrar el cami mes facil, el cami de la conveniencia personal, el cami d´assegurar-se l´economia i/o la posicio social, encara que aixo represente la renuncia mes o menys evident a les idees que durant molt de temps havia defes.  Continuar llegint
 
Imperialismo moderno  
Per Agustí Franch.  Revista Renou Nº 49
En 1889 decía la revista barcelonesa "La Renaixença": "... para probar (los valencianos) que su lengua no es un vulgar dialecto... la han elevado a la categoría de lengua literaria, celebrando cada año... los Juegos Florales..."  Continuar llegint
 
La vila de Vilafames  
Per Marivi Ferrandis i Olmos.  Revista Renou Nº 49
Cap a l´interior de la provincia de Castello - a la comarca de la Plana Alta - s´hi troba dins d´un paisage relativament montanyos una vila de 1.400 habitans anomenada Vilafames i els seus habitadors, vilafamers o vilafamesins.  Continuar llegint
 
Entrevista a Dª Mª Teresa Moya Ferrer  
Per María Dolores Miralles Enrique.  Revista Renou Nº 49
Donya Maria Teresa Moya Ferrer, presidenta del Grup de Dones Valencianes, naixquè en Alzira en l’any 1931, filla de llauradors i deixà son poble natal als vintiquatre anys, quan s’unia en matrimoni al seu actual marit, natural de Pobla del Duc. Te dos fills i es, fonamentalment, una dona d’accio en la defensa de la cultura i identitat del poble valencià.  Continuar llegint
 
Els certamens lliteraris  
Per José Vicente Gómez Bayarri.  Revista Renou Nº 49
Els certamens lliteraris arreplegaven una vella tradicio trobadoresca que cristalisaria de manera boyant en la Valencia del segle XV i principis del XVI. A diferencia dels provençals, els valencians tindran un caracter preferentment d’exaltacio religiosa. Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  Següent >>
511 registres trobats