cites

La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.
Miguel de Cervantes

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

ULTIMS ARTICULS PUBLICATS


Revista Renou Nº 59
El valencianisme entre nosatres  
Per Manuel Casaña Taroncher.  Revista Renou Nº 59
Els mestres ajudaren i ajuden a expandir l’idioma fabrià. Els polítics callaren. Deixaren que el valencià anara mascarant-se pel contacte en aquell híbrit “normalitzat”, i com caramull del desficaci, als mestres nos obligaren a reciclar-nos en eixe engany. Nos feren estudiar a Pla, Mercé Rodoreda, Llorenç Villalonga, Salvador Espriu, magnífics escritors… pero, no valencians.  Continuar llegint
 
Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)  
Per Josep Boronat Gisbert.  Revista Renou Nº 59
Es induptable que, apart d’estes “faves contades”, no s’ha generalisat mai el nom catala per a la llengua, ni en l’epoca del seu desenrrollament, ni en el sigle d’or, ni despres. I sí, sempre, el de llengua valenciana. Continuar llegint
 
Apunts per a una revisio de la renaixença valenciana  
Per Juli Moreno Moreno.  Revista Renou Nº 59
Als homens i dones de la Renaixença els preocupava esta situacio i en el seu esforç, en el seu intelecte i en la seua creativitat contribuiren a potenciar l’us de la llengua valenciana alhora que a prestigiar-la. Continuar llegint
 
Liber amici et amati  
Per Agusti Galbis.  Revista Renou Nº 59
El comentari expositiu del ‘Liber amici et amati’, escrit en llatí, originari de Ramon Llull, que es troba en el foli 34v del manuscrit ‘N. 250. sup’ de la Biblioteca Ambrosiana de Milà, diu: “Ista expositio excerpta fuit ex magno volumine in lingua valentina composito per quemdam discipulum Raymundi. Inceptum Valentie mense decembris et finito mense Martii anni 1335. Laus Deo”.  Continuar llegint
 
Poesia a D. Joan Batiste Cardona Vives  
 Revista Renou Nº 59
En el present numero de Renou, volem dedicar la pagina de POESIA precisament a qui li ha donat el nom a nostra associacio, a D. Joan Batiste Cardona Vives.  Continuar llegint
 
Antics refrans valencians  
Per Carlos Ros.  Revista Renou Nº 59
Lo burro de Arcadi, carregat dor i menja palla.
Lo be nos conegut finsa ques perdut.
Lo braç de la justicia es molt llarch. Continuar llegint
 
Pintura valenciana  
 Revista Renou Nº 59
Pensionat per la Diputacio de Castelló, estudia en Academia de S. Carlos de Valencia. En Madrit treballa ab Sorolla i es trasllada a Roma i Paris. Medalles en la Nacional de Belles Arts, Cartells de Fira  de Juliol de Valencia, Expo.Centenari de Mexic... Continuar llegint
 
La cuina valenciana  
Per Pilar Borrull.  Revista Renou Nº 59
La coca "malfeta" Continuar llegint
 
El raco del vi  
Per José Luis Cortés.  Revista Renou Nº 59
Els botons o ulls que s’han desenrollat durant el cicle vegetatiu, son a la vegada botons de fusta i botons de frut. El viticultur deixara cada any un numero determinat d’ells tenint en conte el cicle vegetatiu següent, es dir, en funcio del numero de branques necesaries per al desenroll d’un fullage suficient i del numero de bagots que puguen alcanzar una maduracio optima. Continuar llegint
 

Revista Renou Nº 58
Comentaris  
 Revista Renou Nº 58
Un any mes anem repetint l’historia del quefer rutinari. Ha arribat l’estiu despres d’un any carregat de troços d’historia viva, en alguna noticia bona, entremesclà en massa de les roïnes. Continuar llegint
 
Editorial  
Per Gonzalo Romero Casaña.  Revista Renou Nº 58
Fa anys en esta editorial, que porte escrivint vora ya d’onze anys, relatava les sensacions que vaig tindre, despres d’assistir ad eixa entrega que de les Palmes Dorades Ilicitanes, es fa des de casi tres decades en la bonica ciutat de les palmeres.  Continuar llegint
 
Algo mes sobre la gramatica normativa de l´AVL. (II)  
Per Josep Lluïs García Ferrada.  Revista Renou Nº 58
Els explicava en un artícul anterior, que deixava per a un atre escrit l’anàlisis de les pagines següents d’estos “preliminars”, de la GNV, aixina que, comence per la plana 14 i descobrixc, sense sorpresa, de quina manera mes rastrera i immoral, de quin modo mes despreciable, se baixen els pantalons els senyors de la ciència, per tal de defendre l’unitat de la llengua catalana.  Continuar llegint
 
Apunts de Gramatica valenciana  
Per Josep Maria Guinot i Galan.  Revista Renou Nº 58
Els pronoms possessius junt a l’idea de persona gramatical, expressen la possessio o pertinença; les formes son paregudes a les de l’adjectiu possessiu, se distinguixen en que l’adjectiu acompanya a un nom i el pronom va sol: el meu pare (adjectiu), dona’m el meu (pronom).  Continuar llegint
 
Los "Maulets" fueron castellanistas  
Per Ricardo García Moya.  Revista Renou Nº 58
Quizá a ello responda que, en Barcelona, los "maulets" valencianos usaran la lengua castellana o española en los actos festivos. La pantomima lingüística de hablar valenciano y que les contestaran en catalán no les placía, por lo que la lengua española era la vehicular para todos. Continuar llegint
 
Entrevista a D. Juli Moreno Moreno  
Per Gonzalo Romero Casaña.  Revista Renou Nº 58
¿Que podem pensar de qui s’avergonyix de manifestar de quina llengua vol ser referent i model, a mes de navegar per la secular cultura i llengua valencianes, aixo sí, a base de molts circumloquis, per a fer-les sucursalites de les catalanes?  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  Següent >>
511 registres trobats