Apunts de Gramatica valenciana

Per Josep Maria Guinot i Galan

Els pronoms possessius junt a l’idea de persona gramatical, expressen la possessio o pertinença; les formes son paregudes a les de l’adjectiu possessiu, se distinguixen en que l’adjectiu acompanya a un nom i el pronom va sol: el meu pare (adjectiu), dona’m el meu (pronom).


Josep Mª Guinot

Els pronoms possessius son els següents:

Per a un sol posseïdor:

Singular

Plural

Masculi

Femeni

Neutre

Masculi

Femeni

El meu

la meua

lo meu

els meus

les meues

El teu

la teua

lo teu

els teus

les teues

El seu

la seua

lo seu

els seus

les seues

Per a mes d’un posseïdor:

Singular

Plural

Masculi

Femeni

Neutre

Masculi

Femeni

El nostre

la nostra

lo nostre

els nostres

les nostres

El vostre

la vostra

lo vostre

els vostres

les vostres

El seu

la seua

lo seu

els seus

les seues

Els pronoms possessius van precedits de l’articul determinatiu. Poden tambe usar-se en forma neutra, com es veu en la taula precedent.

Antigament hi havia un pronom de tercera persona, quan eren mes d’u els posseidors; el pronom LLUR. Actualment son us queda relegat a la poesia o a l’estil elevat. En son lloc es diu “el d’ells”, els d’elles, el seu, els seus.

cites

...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Joanot Martorell (1413-1468)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: