Comentaris

Un any mes anem repetint l’historia del quefer rutinari. Ha arribat l’estiu despres d’un any carregat de troços d’historia viva, en alguna noticia bona, entremesclà en massa de les roïnes. Entristix molt la perdua dels sers vollguts pero la noria de la vida es implacable i van caent persones que al nostre curt jui no deurien fer-ho. Es el cas del supervalencianiste ENRIC MARTI I MORA que, el dia 30 d’abril passt, nos deixà per a sempre creant un buit molt dificil de reomplir. Fundador en Lo Rat Penat de l’Escola de Danses, va ser gran difusor de les costums, folclor i indumentaria de la Comunitat Valenciana. Adeu amic. En la Cardona Vives te recordarém sempre pel teu eixemple de valencianitat i amistat.

Si fem balanç de les activitats culturals propies de la Cardona Vives, deuriem resaltar les que mes força han pres en els ultins anys: els Premis Fadri-C.Vives, els cursos de Cultura Valenciana i les Excursions. Els Premis “Fadri-Cardona Vives” han complit est any la seua X edicio en molt bon nivell d’assistencia i de categoría en els premiats. Els cursos de Cultura Valenciana han desembocat en la celebracio d’un seminari molt interessant. Les excursions al Cabanyal, Nules, Copa d’America i Moixent han oferit una gama prou ampla per a satisfaccio del grup cada vegada mes important de socis i simpatisants de la Cardona Vives aficionats a esta activitat.

Tornem a recordar les efemérides de la C.V. per al 2007. A banda del X aniversari dels premis Fadri-C.V., en est any se compliren els 100 del naiximent del Pare Guinot, el nostre fundador. I tambe se donarà la circumstancia del compliment dels 25 anys de la constitucio de nostra entitat. En el proxim numero de Renou se recordarà esta efemérides.

Casi tancada l’edicio, hem recebut la trist noticia de la mort d’un castellonenc d’Alcalà de Xivert, valencianiste de cap a peus i una gran persona. Augusto Cucala, doctor en quimica, antic profesor de l’Institut Fco. Ribalta de Castello, antic director de Fertiberia i soci molt actiu de Cardona Vives, d’aon no faltava a cap acte de conferencies, excursions, entrega de Fadrins…Descanse en pau i el mes efusiu condol a la seua familia per part de la redaccio de Renou.

cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: