cites

Subsistix a Espanya no sols la diversitat de lleis sino tambe d’ idiomes. Es parla encara en gallec, en bable, en vasc, en catala, en mallorqui i en Valencià
Pi i Margall

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

30 anys de Normes de la RACV, hui
Per Vicent Ramón Calatayud
Ha passat la trentena i encara nos sorprenen desgavells idiomàtics de l´universitat valenciana UVEG, fent-li ona als de Climent i prestant alé a l´usurpació de l´espai televisiu que, per massa consentida s´enquistà perillosament, al punt tal que alguns no distinguixen ou de castanya en ser les dos cosa redona.  Continuar llegint
 
Quadrilingua
Per Vicent Ramón Calatayud
Hui la crisis nos ensenya a distinguir entre qué és precís i qué urgent. Lo de les traduccions no es precís, si tenim tants forats que tapar. Raonar és lo que deuen fer els polítics i no escoltar-se a sí mateixos, intentant articular a voltes en la llengua que no pensen, fent el ridícul davant de qui si que la té mamada.  Continuar llegint
 
Diccionari General
Per Vicent Ramón Calatayud
Si, clar, de la Llengua Valenciana, sense dubtes. Hui tenim els valencians una cita important, històrica podríem dir-li. 19 hores, Ateneu Mercantil, ciutat de Valéncia. Allí se presentarà la més esperada obra de la valencianitat activa: el Diccionari General de la Llengua Valenciana.  Continuar llegint
 
Claus d´octubre 2010
Per Vicent Ramón Calatayud
Pero temps de preses, que sumades a les mínimes ajudes que Lo Rat Penat, la Real Acadèmia o l´Associació d´Escritors en Llengua Valenciana, per eixemple, reben, no permeten mampreses que convindrien a la cultura valenciana, privant a tots dels benefici que per ell s´alcancen a mínim cost. Mentres hi ha qui no sap cóm gastar el presupost.  Continuar llegint
 
Drets històrics valencians i trellat
Per Vicent Ramón Calatayud
De l´aigua: reclame recs valencians. Cou l´assunt de la llengua. M´afecten els bens culturals, no vullc que me´ls manipulen, fent previsions de futur sobre un passat que mai fon. Vinga ací la documentació nostra ¡a casa! o baix guarda valenciana, no a l´abast de bufarulls, perque el trellat està per damunt de l´interpretació. Aclarim el tall, a cadascú lo seu...  Continuar llegint
 
Respecte per al coneiximent
Per Vicent Ramón Calatayud
Vos puc parlar des de l´experiència personal, del millor suc que rajaren cervells tan ben amoblats com els de Miquel Adlert, Julià San Valero, Xavier Casp o Eduardo Primo Yúfera, en les postrimeries. Donant de sí fins l´últim alé i deixant testimoni de disciplina intelectual i apertura social, fent mestrage per l´eixemple i sense necessitar alliçonar a ningú.  Continuar llegint
 
Tornant per lo que no anàvem
Per Vicent Ramón Calatayud
¿Quí tragué redit electoral enfrontant a mija Espanya? Ficant-nos tan enjugassadament en la reforma estatutària, tan a la fresca va tindre al personal, quan s´estalviaren de votar per majoria. Com en les partides arreglades, allò no contà. Ara, passats quatre anys, mentres cobrà ventaja el despropòsit, d´esquenes a la llei i quan el fanc del deixar fer ya els incomoda, perque volen allaugerar-se i votar, utilisen totes les tàctiques sense pudor i trauen lo que trauen, per seguir incomodant, aguardant-ne més.. Complicat, pero cert.  Continuar llegint
 
Llengua viva i poesia valenciana
Per Vicent Ramón Calatayud
Quí sap res, de lo molt que creïem tindre i lo poc que s´esmuny entre els dits. Pero sempre nos quedarà la poesia. Veu viva, com raonàvem una semana en arrere, per la que valorar el grau de valencianitat idiomàtica genuïna. I per això aconsellem que tots els valencians refermen la creació, producció i difusió dels llibres valencians, majorment tota obra digna...  Continuar llegint
 
Per l´idioma des dels llibres
Per Vicent Ramón Calatayud
Ya que tenim moltes dificultats per a eixir al carrer, perque les modes i les conveniències polítiques foranes estan en contra de la veu clara i valenciana, els qui no volem conformar-nos a que nos tinguen per apèndix uns atres, nos troben obligats a inventar nous camins per a que córrega la lliteratura feta en valencià solvent.  Continuar llegint
 
¡Fosca!
Per Vicent Ramón Calatayud
I ¡Refosca..! Són paraules que van perdent-se. Solien estar en boca pia, com una solució alternativa al ¡fotre! o ¡refotre niu..! tan socorreguts i que en la llengua valenciana tampoc resulten malsonants com ses traduccions al castella, que evidencien poca educació.  Continuar llegint
 
A colp de martell
Per Vicent Ramón Calatayud
Nos rendim a l´evidència: cada dia nos arriben a les mans texts que duen alguna barbaritat ortogràfica. Manquen els correctors i replicants que les subsanaven; també el personal eixia d´escola sabent millor les regles...  Continuar llegint
 
Del destarifo a la por
Per Vicent Ramón Calatayud
Als valencians tenint trellat nos basta i nos sobra. No necessitem allò de lo que presumixen els catalinos i que li diuen seny, perque cadascú és com és i parla lo que parla, per damunt dels anexionismes destarifats, que serien alguna cosa com la raucha ultra Ebre.  Continuar llegint
 
L´inocència activa
Per Vicent Ramón Calatayud
Bo. Hui ya no se sorprén l´inocència d´este modo. Ya no se fa sanc, de broma, contra els chiquets. Hui s´abusa més impunement d´alguns no naixcuts. I matant-los ningú podrà vore cóm al remat podrien riure, inclús els qui inocents feen riure.  Continuar llegint
 
Les brames
Per Vicent Ramón Calatayud
Està que brama, diuen quan u manifesta excitació extraordinària. Les cabres monteres, en arribar el temps d´emparellar-se també bramen, reclamant el dret a perpetuar-se que l´instint els mana. Hauríem de concloure que el bram és un crit de defensa, d´alguns mamífers. Està també ´La brama dels llauradors...´, una obra en llengua valenciana en la que Jaume Gasull fa controvèrsia a Mossén Fenollar, defenent el parlar viu i les expressions del personal.  Continuar llegint
 
Les gràcies
Per Vicent Ramón Calatayud
No voldre fer-me el graciós, per lo molt que en estos dies passats deixen caure graciosament sobre mi, amollant-me tant com el substantiu gràcia pot desenrollar: si el posem en plural, derivació verbal o adjectivem, no acabarem en sol. «En gràcia e mercé demane que em perdoneu» diu el Tirant, perque venint a escoltar o simplement llegint-me ara, ho feu graciosament, sense esperar cap de compensació al fet de sostraure un temps que me regaleu.  Continuar llegint
 
Breu. Per l´accent greu
Per Vicent Ramón Calatayud
No sabran cóm fer-se de notar i, si t´encantes, te sorprenen. Les determinacions, dic, que nos volen impondre per a malescriure oficialment, i que, acordades per la AVL, deuen ser i són resultat de les pressions de l´institut ´catalino´, que és qui dicta norma inapelable...  Continuar llegint
 
Quan el temps dora
Per Vicent Ramón Calatayud
Quan arriba eixa tendror que l´orage fa còmpliç, als valencians nos revenen les nostàlgies de la Pàtria que enyorem i en un 9 hem deixat anar, que per a tot nos cal festa i Sant Donís, com sempre, ha segut la dolça excusa de piuletes i tronadors...  Continuar llegint
 
Tot no va a ser roïn
Per Vicent Ramón Calatayud
Recialles de la passada guerra diu que arremataren les malalties gàstriques; moltes també de les que el fege o la lleterola patixen; la gota, les obesitats i majorment aquelles que tenen a vore en tot això dels excessos de greix, en sanc, en músculs i baix la corna. En definitiva, que s´estalviaren lo que són hui font d´obsessions ¡i de diners per a les clíniques d´aprimar-se!  Continuar llegint
 
En vore cóm nos despachen
Per Vicent Ramón Calatayud
És una verdadera llàstima que els moments de plenitut d´image que estem alcançant queden sempre entelats per la bava viscosa que nos atrapa; que la definició que tan clara i valenciana deixà Joanot i que enfilà poèticament Ausias, els servixca de repeu i nos subordine; que quan algú intente saber més de nosatros es topete en un mapeta allargassat que nos engloba. Perque ells han treballat cent anys creant un enfilat d´interessos i fidelitats pagades, fent falca de la mateixa fusta, tan rebé que ya se retroalimenten.  Continuar llegint
 
L´alegria de l´estiu i la festa
Per Vicent Ramón Calatayud
S´arremata la semana en Sant Pere, aquell apòstol valent i senzill, pedra cantonera de l´iglésia i clau del cel a qui, a l´hora de celebrar festa, sumem Sant Pau, apòstol de l´amor responsable i raonat. Al primer li fan destacades festes en el Grau de Castelló posant-se a la guarda de son patronage els peixcadors, recordant que també ell ho fon. I nosatros aprofitant el dia per a enviar als amics, peres i paus, els millors desijos de que alcancen en son dia les ventures que mereixen, com a tots els llectors que els celebren, per a que ho facen amplament, que això no els ho furtarà ningú.  Continuar llegint
 
1 | 2  Següent >>
36 registres trobats