cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

ULTIMS ARTICULS PUBLICATS


Revista Renou Nº 51
Les “Normes de Castello” (Part 1ª)  
Per Juli Moreno Moreno.  Revista Renou Nº 51
L’acort ortografic transaccional que suponen les Bases del 32, que pareix s’adoptà a finals d’eixe any (alguns donen com a data de conclusio de la seua redaccio el 21 de decembre de 1932), no suponen una superacio del conflicte ortografic al que pretenen posar solucio i, en la majoria de casos, amaguen en moltes de les afirmacions que les han rodejat asseveracions completament falses.  Continuar llegint
 
Valencià, portogues, castella i occità  
Per Blai Vazquez i Garcia.  Revista Renou Nº 51
Les llengües romaniques peninsulars originaries naixcudes en l´edat mija son tres: el valencià, el castellà i el portogues. De la segregacio en Catalunya i Galicia del l´occità i el portogués, respectivament, naixen en el segle XIX el català i el gallec, coincidint en el periodo de renaiximent valencià. Frut del nacionalisme imperialiste pancatalaniste, es declara oficial el català en Balears a finals del segle XX que, junt al vasc, dona per resultat els cinc idiomes que en l´actualitat es tenen per oficials en l´estat espanyol.  Continuar llegint
 
Quan vingué Joan Batiste Basset. Part I  
Per Antoni Atienza.  Revista Renou Nº 51
En 1705 es desencadenaren uns fets rellevants per a l´història valenciana. Aquells acontenyiments encara colpegen les nostres conciencies, i patim les seues conseqüències. Perque, ara fa doscents anys, la guerra de Successió al tro de les Espanyes arribà a les nostres terres.  Continuar llegint
 
Jaume Roig (Poesia)  
 Revista Renou Nº 51
Se creu que naix pel començament del sigle XV. De familia noble, el seu yayo fon notari i son pare mege afamat. Jaume Roig estudià medicina en Lleida i amplià sos estudis en Paris.  Continuar llegint
 
La Balma, cami del cel (Poesia)  
Per Paco González.  Revista Renou Nº 51
Vaig llegir un llibret, regal d´un molt bon amic, parlava sobre la Balma i la Verge, de l´entorn que la rodeja i yo d´aixo soc testic... Continuar llegint
 
Ultima hora  
Per Redaccio.  Revista Renou Nº 51
En Josep Maria Guinot i Galán, fundador i President Honorific de la “Cardona Vives”, ha segut un autentic bastio del valencianisme i, possiblement, la figura mes senyera des del Pare Fullana. Continuar llegint
 
Editorial  
Per Gonzalo Romero Casaña.  Revista Renou Nº 51
Pareixia tot perdut…, res podiem fer davant la realitat dels fets consumats pel dia a dia, el nostre desti estava ya decidit de per vida, i el desanim de la lluita per lo inalcanzable havia fet presa de l’ensomi que fa mija, o tal vegada una vida sancera, mosatros haviem perseguit. Continuar llegint
 
Activitats de la Cardona Vives  
Per Ferrando.  Revista Renou Nº 51
Relacio d´activitats fetes per nostra associacio durant els ultims mesos  Continuar llegint
 
Historia de la llengua valenciana (del seu llibre "Pomell de Valencianitat")  
Per Josep Boronat Gisbert.  Revista Renou Nº 51
“… geografiques –el Principat de Catalunya és el més extens, més poblat i més fort econòmicament de tots els països que la parlen- “ (S.G., p.21)  Continuar llegint
 
Refrans valencians  
Per Carlos Ros.  Revista Renou Nº 51
Afegim un atre grapaet d´antics refrans valencians de Carles Ros, se respecta l´ortografia de l´epoca.  Continuar llegint
 
Dictamen AVL i Manifest entitats culturals del nostre Regne  
Per Assoc. Cult. Cardona i Vives.  Revista Renou Nº 51
Reproduim part del lamentable dictamen de l´Academia Valenciana de la Llengua del dia 9 de febrer de 2005, a on diuen que el valencià es catala, i a continuacio el Manifest de les entitats culturals (un total de 37 entitats, entre elles la nostra, la Cardona Vives) demanant la dissolucio de la AVL.  Continuar llegint
 

Revista Renou Nº 50
Editorial  
Per Gonzalo Romero Casaña.  Revista Renou Nº 50
Hui he pujat al Bartolo, a soles, ¡be!, no del tot junt al meu gayato de montanya. El Bartolo es el cim mes alt que corona eixe maravellos parage del Desert de les Palmes, des d’alli es pot sentir i vore, lo que yo mes vullc en el mon, la meua gent i la meua terra. Continuar llegint
 
Activitats de la Cardona Vives  
Per Ferrando.  Revista Renou Nº 50
Relacio d’activitats fetes en els ultims mesos per nostra associacio Continuar llegint
 
Apunts de gramatica valenciana  
Per Josep Maria Guinot i Galan.  Revista Renou Nº 50
Els ordinals son els adjectius que servixen per a indicar l’orde de les coses o el lloc que ocupen dins d’una serie: el primer, el quart.  Continuar llegint
 
Editorial de La Linterna (5.11.2004)  
Per César Vidal.  Revista Renou Nº 50
Reproduim el text integre de l´Editorial de César Vidal, en el programa "La Linterna", de la Cadena COPE, del dia 5 de novembre de 2004, en defensa de l´identitat propia de la llengua valenciana.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  Següent >>
511 registres trobats