Ultima hora

Per Redaccio

Nota Necrologica

Quan ya està acabada la maquetacio del present numero de la revista Renou, se produix la mort del Pare Guinot. Contava en 98 anys.

A dia de hui, 7 de març de 2005, en l’Hospital General de Castello de la Plana, a l’edat de 98 anys, ha faltat l’Ilssim. Sr. En Josep Maria Guinot i Galán.

En Josep Maria Guinot i Galán, fundador i President Honorific de la “Cardona Vives”, ha segut un autentic bastio del valencianisme i, possiblement, la figura mes senyera des del Pare Fullana.

El nostre President Honorific ha destacat sempre com a persona integra, digna, honrada, profundament humana i enamorada de la nostra gent i la nostra terra, per les que va donar, sempre en ilusio, hasda el seu darrer ale.

•     Academic de Numero de la Real Academia de Cultura Valenciana.
•     Canonge Magistral, hui emerit, de la Santa Iglesia Catedral de Sogorb, per oposicio.
•     Doctor en Sagrada Teologia, als 21 anys, en maxima calificacio, per l’Universitat Pontificia de Valencia. Als 22 anys, va cantar missa.
•     Llicenciat en Filosofia i Lletres, seccio de Romaniques, per l’Universitat de Barcelona.
•     Professor numerari de Llati, de E.G.B., en els Instituts de Bachillerat d’Albacete, Barcelona i Castello; en el seminari Conciliar de Sogorb; en l’Universitat Pontificia de Salamanca com a Professor de Pedagogia de Llati per a Professors.
•     Autor d’importantissimes obres sobre la Llengua Valenciana:

-     Fonetica de la Llengua Valenciana
-     Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana
-     Fonetica Verbal
-     La Llengua Valenciana, hui
-     Valencià i Catala comparats
-     Morfologia Historica de la Llengua Valenciana
-     Lexicologia Valenciana. Factors de sa caracterisacio
-     Doctrina sobre la Llengua Valenciana
-     La Llengua Valenciana entre els sigles XVI i XVII
-     Les preposicions “per” i “per a”, en la Llengua Valenciana
-     Algunes particularitats de la Sintaxis Valenciana
-     Rondalles de la meua terra (contes infantils), etc…

•     Conferenciant, tertulià i articuliste.
•     Traductor del llati al castellà d’obres classiques com: Plauto i Terencio, Los Sínodos de Valencia; de l’angles al castellà: La Divina Providencia.
•     Ex president, cofundador i actual President Honorific de l’Associacio Cultural Cardona i Vives de Castello.
•     Pilar fonamental del Colectiu Valldaura de Burriana.
•     Creu de Cavaller de l’Orde d’Alfons X el Sabi, en 1954 per les seues obres en el tema llingüistic.
•     Guanyador d’innumerables premis i guardons de les Entitats Culturals del Regne de Valencia:

-     Premi “Fadri-Cardona Vives” 1998
-     Premi Nacional de Lliteratura Valenciana
-     Premi “Fullana” en els Jocs Florals de Lo Rat Penat
-     Premi “Jaume Roig” (2 voltes)
-     Prohom de Lo Rat Penat
-     Premi a la Dignitat del Grup d’Accio Valencianista (GAV)
-     Premi Palma Dorada del Grup Cultural Ilicita “Tonico Sansano” d’Elig

En el proxim numero de Renou tindrem ocasio d’extendre consideracions sobre est autentic personage.

cites

La lengua valenciana difiere bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propio si sus literatos quisieran construirselos, como lo han hecho los catalanes a la suya (...) En el caso Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la diferencia de las lenguas y la conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: