cites

Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua
Simó Santonja

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

La llengua valenciana en l’Iglesia (II)
Per Joan Ignaci Culla
Com comentaren abans, dos de les primeres obres sacres impreses traduides a una llengua romanç en el mon varen ser en llengua valenciana: la Biblia de Bonifaci Ferrer aixina com el Kempis de Miquel Pereç, lo que indica no a soles l’importancia lliteraria de la nostra terra...  Continuar llegint
 
La verdadera historia del 11 de septiembre de 1714
El 11 de septiembre de cada año se celebra la Diada, la fiesta de Cataluña desde que el Parlamento de Cataluña la declaró Fiesta de la Comunidad en 1980. Con ella se recuerda la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas al mando del Duque de Berwick durante la Guerra de Sucesión española en 1714. (Tomada de la página web de Ciutadans/Ciudadanos)  Continuar llegint
 
El ‘bateig lliterari’ de la llengua valenciana
Per Agusti Galbis
La primera consecuencia que s’extrau es que el ‘bateig lliterari’ de la llengua valenciana s’alvança al del català. Efectivament, Antonio Rubio i Lluch, en el discurs que feu el 1930 en la Real Academia Espanyola digué respecte del català que “nos parece asistir a su solemne bautizo....”, quan Pere IV ordenà “que el Lanzarote fuera traducido ... en llengua catalana”. Si el solemne bateig de la llengua catalana fon el 1362, comprovem que el bateig de la llengua valenciana tingué lloc, com a minim, 27 anys mes pronte, en 1335.  Continuar llegint
 
Reflexions respecte a l´estandart oral de la Llengua Valenciana
Per Idioma Valencià
En idea d´afavorir la pervivència de la llengua Valenciana a nivell parlat i que ésta es mantinga com a llengua vehicular primordial dels valenciaparlants (i no siga substituida ni pel Castellà, ni pel Catala), desde IDIOMA VALENCIÀ fem publiques les següents consideracions:  Continuar llegint
 
Requiem per a unes normes (I)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Les normes que diuen de Castello son en substancia les de l´Institut d´Estudis Catalans, ab unes poquetes modificacions. Vorém mes avant com va ser son erro fonamental acceptar una normativa etimologista dificil, complicada i plena de excepcions.  Continuar llegint
 
Requiem per a unes normes (II)
Per Josep Maria Guinot i Galan
L´invocacio de les "Normes de Castello" no es mes que una excusa per a no acceptar les de l’Academia de Cultura Valenciana i seguir en les de l´Institut i tota la codificacio llingüistica fabriana. Aço es va confirmar en les sinceres paraules d´un autorisat filolec catala que anem a comentar.  Continuar llegint
 
Requiem per a unes normes (III)
Per Josep Maria Guinot i Galan
En lo que hem referit creem que n´hi ha prou per a coneixer el baix concepte que Colon, un filolec catala, de primera fila, té de les normes de Castello i la utilitat que reconeix a la seua invocacio en el cami de la catalanisacio total del valencià, per a conseguir lo que ell diu "la unitat de la llengua", la llengua que ha fabricat Pompeu Fabra sense contar per a res en els valencians.  Continuar llegint
 
¿Cientifisme internacional? pues menos mal
Per Julio Filippi Domínguez
Cientifisme, eixa és la parauleta que utilise el catalanisme i el pancatalanisme tant a sovint per a desprestigiar la cultura i la llengua valenciana. Eixe cientifisme del que parlen tant, es sosté en tergiversacions històriques, manipulacions i en teories que no estan ni documentades ni provades.  Continuar llegint
 
La Fira de Juliol
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
La Fira de Juliol començà en juliol de l’any 1871, ya fa 136 anys, que és diu pronte. La fira començà ficant-se en el Passeig de l´Albereda, evidentment no era com ara mateix la coneixem, i des de llavors ha conegut un bon grapat de llocs a on s’ha emplaçat...  Continuar llegint
 
Els Jocs Florals
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Els Jocs Florals des de que és crearen, han segut un certamen per a premiar al millor dels poetes que ad ell concorren.  Continuar llegint
 
La Ret en Valencià
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
No vaig ni vullc començar est artícul, dient que ya fa un bon grapat d’anys que deuríem de tindre un còdic ISO (Organisació Internacional per a l’Estandarisació), del tipo, val, vcl, rva, nva o el que siga.  Continuar llegint
 
La llengua valenciana en l’Iglesia (I)
Per Joan Ignaci Culla
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en un intent mes d’adoctrinar-nos en el catala, s’ha decidit a traduir el missal. Baix l’excusa de fer un servici als valencians, volen conseguir que el nou arquebisbe, que es te que nomenar dins d’uns mesos, aprove lo que no han conseguit en Agustín García-Gasco durant cartorze anys: la catalanisacio de l’Iglesia.  Continuar llegint
 
Jocs Florals
Per Vicent Ramón Calatayud
Estem passant la retreta de les agostenques festes majors dels nostres pobles. Al bell mig punt des de les de juny i juliol, en les que són de destacar les Carmeles i Joanistes, els Cristòfols o les Santes escudelleres i les Jaumistes.  Continuar llegint
 
Adiós, Vicente
Per Josep Esteve Rico Sogorb
Durante una época de su trayectoria defendió los valores autóctonos culturales locales y regionales -símbolos, lengua- en sus artículos periodísticos demostrando un claro sentimiento ilicitano/valenciano, por lo que entró en contacto con entitades defensoras de lo autóctono que premiaron su actividad concediéndole reconocimientos como la ‘Palma Dorada’ y el ‘Saguell de Elg’ otorgados por el Grup Cultural Ilicità y el Patronat Historic Artistic Cultural d’ Elig.  Continuar llegint
 
La Guerra de la Llengua
Per Colectiu Valldaura
Fins a hui, cap filolec serios ha pogut demostrar que el valencià siga un dialecte del català o català mateixa. En canvi, fins fa quatre dies, com qui diu, si que se sabia -i ben contents estaven els catalans-, que esta llengua era un dialecte del provençal. Ho dia Meyer Lubcke, Frederich Diéz, Milà i Fontanals, i atres romanistes de prestigi, i s´acceptava de bona gana.  Continuar llegint
 
Universidad y sociedad
Per Josep Maria Guinot i Galan
Cualquier Universidad, entre las múltiples actividades de investigación y docencia que le son propias, debe asumir el estudio y enseñanza de la Historia y de la Cultura del país en que radica. Parte de esa cultura es la lengua. Por consiguiente la Universidad valenciana tiene el deber de investigar y enseñar la lengua valenciana.  Continuar llegint
 
Universidad y sociedad
Per Josep Maria Guinot i Galan
El problema actual de la sociedad valenciana no es filológico, sino lingüístico: si el "dialecto" o variante catalana debe prevalecer en nuestro país sobre el "dialecto" o variante valenciana, eliminando a ésta del mundo de la cultura. Para los que ahora vivimos es más interesante el presente que el pasado.  Continuar llegint
 
Hospital provincial de Castello
Per Julio Filippi Domínguez
Que el PP porte molts anys fent i permitint catalanisme, és un fet que no se li escape a ningú, poden disfrassar i maquillar el seu valencianisme davant unes eleccions, pero una volta han passat les eleccions, tot torna a ser com abans.  Continuar llegint
 
¿Música de casa?, pues va a ser que no
Per Julio Filippi Domínguez
Perque ¿no s´han parat a pensar mai els polítics  valencians quants maldecaps nos hauriem aforrat si li haguerem fet front a la mentira  i la manipulació catalanera  en  programes com el de “ràdio Benicarló, emissora municipal”?  Continuar llegint
 
Temps de vacacions
Per Julio Filippi Domínguez
Em fa pena que en l´actualitat tot el mon pregunte lo mateix, ¿que farás en “vacances”? Yo quan alguna persona em pregunte lo de les “vacances” contesto casi sempre lo mateix, “¿no sabía que parlaves francés?, perque vacances en llengua valenciana no existix.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  Següent >>
1490 registres trobats