¿Cientifisme internacional? pues menos mal

Per Julio Filippi Domínguez

Porto ya un temps, donant proves de com el catalanisme s´apropie dels signes d´identitat valencians. Esta semana demostraré atra volta com des de la Generalitat valenciana del PP i des d’alguns ajuntaments també governats pel mateix partit es permitix tota eixa mentira. Després diuen que exagerem.

Esta semana que estic de vacacions, vaig anar a pegar –li una miraeta a la nova biblioteca municipal. Miro i la veritat és que no te res de l´atre mon, molta noveleta i algun diccionari com el de Mossèn Alcover que val la pena, llàstima que el colaborador pancatalaniste de Sanchís Guarner va desfer en molta manipulació el bon treball que varen fer el Pare Fullana i el propi Alcover. A la mateixa banda d´este diccionari trobem “els sermons” de Sant Vicent Ferrer (i ací és quan escomence a funcionar eixe cientifisme del que parlen tant). La segona fulla del llibre, en lletres grans diu aixina: “Els nostres clàssics. Obres completes dels escriptors catalans medievals .Col. lecció b (volums en Quart) volum 7. Editorial Barcino. Barcelona. Montseny 1977.

Ché, ara resulte que Sant Vicent Ferrer era català i nosatros fent el ridícul i celebrant tots els anys el segon dilluns de Pasqua la festa del seu Sant. Pero ahí no acabe tot, als valencians nos agrade fer-ho tot a lo gran i damunt de que nos furten al Sant i el fan català, colaborem en l ´impressió del llibre. “La Caixa d´Estalvis i Mont de Pietat de València, coopera a les despeses d´aquesta edició amb l´adquisició de 300 exemplars”. ¡Si senyor, aixina es fa! defenén lo nostre. Quina cara més dura…

Sant Vicent Ferrer naix en Valéncia en l´any 1350 i encara que va viajar per tota la península ibèrica i també per una part d´Europa ell sempre es va sentir valencià. Patró de la Comunitat Valenciana es celebren les festes en el seu honor en moltes poblacions del Regne com Chirivella, Oliva, Cullera, Borriol… “Predicaba en su lenguaje valenciano; siendo verdad que predicó en tierras donde tienen el lenguaje bien ajeno y diferente (…) Cataluña, Aragón, Portugal, Lombardía, Escocia,Flandes” (Diago, F: Historia de San Vicente, Barcelona, 1609, p 109).

¿És que no existia encara eixe cientifisme en l´any 1609 quan Francisco Diago publicà esta obra en Barcelona afirmant que el Sant predicava en territoris de llengua diferent a la valenciana e inclou a Catalunya? El Sant morí en la població francesa de Vannes en l´any 1419, son germà Bonifaci Ferrer va traduïr del llatí la primera Biblia a la llengua valenciana.

De tot açò que escric, yo no m´invento res de res, el ¿cientifisme internacional? arribe a nivells molt alts. Per eixemple, en la mateixa biblioteca municipal trobem un atre llibre ple de cientifisme, “Els mercaders catalans i l´expansió Catalano- Aragonesa al segle XV”, l´autor és un italià, Mario del Treppo, escrit en l´any 1972 (la manipulació ya nos la trobem de llunt), pero el títul original d´este ensaig és “il mercanti catalani e l´espansione della Corona d´Aragón nel secolo XV” Università di Napoli 1972.

Si, han llegit be “Corona d´Aragón” i no Catalano- aragonesa, clar el cientifisme done per a molt i si el traductor ( cientifiste), afegix “catalano” a la Corona d´Aragó, alguns (els cientifistes) pensen que no ens donarem conter.

Mentrimentres, la Generalitat Valenciana continue promocionant el català i desprecie a tots els que lluitem en contra de l´absorció catalanera, això si, tot en nom d´eixe fals “cientifisme internacional” i recolzats per “les Universitats de tot el mon”.

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: