cites

Los mallorquines hablan una lengua que es tan antigua como el inglés y más pura que el catalán o el provenzal, sus parientes más cercanos.
Robert Graves

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

ULTIMS ARTICULS PUBLICATS


Revista Renou Nº 66
L´actualitat de la Declaracio Valencianista de 1918 (i IV)  
Per Juli Moreno Moreno.  Revista Renou Nº 66

En esta quarta entrega, o millor quinta si tenim en conte l´introduccio al voltant del mateix tema feta en el num. 61 de Renou (juliol 2008), s´acaba la serie d´articuls en els quals s´ha pretes fer una aproximacio a un document que pot considerar-se basic per al valencianisme de llavors, i tambe per a l´actual.

 Continuar llegint
 
"La Corona D´Aragó"... ¿Naix en 1137?  
Per Pere Martí i Martínez.  Revista Renou Nº 66
Si les denominacions tenen per objecte definir lo més exactament a la "cosa" que se vol identificar, esta de "Corona d´Aragó des de 1137" està mal aplicada. És tendenciosa i com magistralment diu el professor Ubieto resulta anacrònica per no adequar-se a la realitat històrica de l´época. O abans de 1137 per estar més que justificada l´existència d´una primigènia i incipient "corona" d´Aragó, o molt després dels esponsals com plantegen els professors Ubieto o Lalinde Abadía entre uns atres; pero no en 1137... perque sí. Continuar llegint
 
Vicent Martín-Villalba i Medina  
Per Redaccio.  Revista Renou Nº 66
En l´anterior numero de Renou ferem referencia al falliment de Vicent que, desgraciadament, nos ha deixat este passat mes d´octubre.  Continuar llegint
 
Manolo Soler, un valencià orgullos de ser-ho  
Per Joan Ignaci Culla.  Revista Renou Nº 66
Manolo Soler no podia tindre enemics perque no era anti res. No era ni anticatalaniste ni antiespanyoliste, simplement era un valencià orgullos de ser-ho. Considerava que, des del nostre propi convenciment i des dels nostres valors, podriem recuperar el prestigi arrebatat.  Continuar llegint
 
Reixa del monument al Rei Jaume I  
Per Ferrando.  Revista Renou Nº 66
No es la primera vegada que reivindiquem esta peticio des de les pagines de RENOU. No mos cansarém de demanar algo que resulta tan nostre que no acabem de comprendre perqué no se retorna al poble de Castello.  Continuar llegint
 
Notes d´etnologia valenciana: construccions populars  
Per Agusti Galbis.  Revista Renou Nº 66
Contestem a la pregunta: ¿Existia la barraca en Valencia previamente a la vinguda de Jaume I o nos la varen dur els "conquistadors"? Convindrem, en que si se pot demostrar la seua existencia previamente a la vinguda de Jaume I, dificilmente es podra mantindre que algu l´haja dut en eixa epoca.  Continuar llegint
 
La Ley de régimen económico matrimonial valenciano  
Per Salomé Pradas Ten.  Revista Renou Nº 66
En la Exposición de Motivos de la Ley, el legislador valenciano anuncia su propósito de desarrollar ese Derecho civil foral, al considerar que se debe reiniciar una nueva época foral, a fin de lograr "la reintegración a los valencianos del que fue su Derecho foral civil" debidamente actualizado en consonancia con nuestros principios constitucionales. Continuar llegint
 
La miseria mai s´acaba  
Per Manuel Casaña Taroncher.  Revista Renou Nº 66
Resumint: que el govern nostre ha fet com aquell jove que vivia en plena gorja diària i dia que lo d´aforrar era cosa dels vells i quan se va fer vell no s´enrecordava de res de lo que havia dit adés i tampoc tenia diners.  Continuar llegint
 
El aguilucho cenizo  
Per Wenley Palacios.  Revista Renou Nº 66
El Aeropuerto está terminado y nadie habla ahora de proteger el habitat del aguilucho cenizo, ahora defienden las instalaciones y se aprestan a lucirse en la inauguración y posar en la foto lo más cerca que puedan de Carlos Fabra. Continuar llegint
 
Remeis casolans. Remeis de m´agüela  
Per Carmen Luís Ordiñaga.  Revista Renou Nº 66
Crema antiestries, pedres en la vesicula i diversos usos de la sal.   Continuar llegint
 
Refrans Valencians  
Per Carlos Ros.  Revista Renou Nº 66
Mes val pa, y ceba en amor , que gallinas ab dolor. Continuar llegint
 
Catalanisme en les aules  
Per Julio Filippi Domínguez.  Revista Renou Nº 66
Omplir de galicismes la nostra llengua valenciana i suplantar-la per una atra no es preocupar-se "pel valencià", tot lo contrari. Al final de tot este embolic els chiquets acabaran dient-li als seus yayos lo següent: Yayo com me seguixques parlant en el teu valencià, en el dels nostres antepassats segur que no aprovaré mai el "valencià" de l´escola.  Continuar llegint
 
El mordisco a Montpellier  
Per Ricardo García Moya.  Revista Renou Nº 66
Según Eco, "Ramón Llull era un catalán nacido en Mallorca, autor de obras escritas la mayor parte en árabe y catalán" (La búsqueda de la lengua perfecta. Barcelona 1996). EI semiólogo italiano, amable con la editorial barcelonesa, considera catalán a Llull, a pesar de que no existió ningún estado que se titulara Cataluña en vida del filósofo, muerto en 1316. Continuar llegint
 
Infraestructures singulars per a la navegacio aerea  
Per (B.G.A).  Revista Renou Nº 66
Si nos situem enmig de la pista i nos ajudem d´una bruixola, tenint en conte que al nort sempre s´asigna el radial 0º, comprovarém que un extrem de la pista d´aterrisage apunta al radial 60º i est extrem rep el nom de capçalera 06. L´extrem opost està en el radial 240º (60º+180º) i rep el nom de capçalera 24. Depenent de la direccio de vent dominant en cada moment els avions despegaran i aterrisaran per una d´estes dos capçaleres.  Continuar llegint
 
Narcis Vinyoles  
Per Marivi Ferrandis i Olmos.  Revista Renou Nº 66
Va naixer provablement en la ciutat de Valencia entre 1440 i 1445. La
seua mort es situa cap al 1517. Fon advocat, doctor, conseller i jurat de
Valencia i fon assessor de justicia criminal de la seua ciutat i contador de la
Generalitat.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  Següent >>
511 registres trobats