Catalanisme en les aules

Per Julio Filippi Domínguez

Ha durat poc de temps l ´engany que pretenia colar-nos la "Plataforma pel valencià"(sic). Despres d´assistir ad algun ple en l´ajuntament i montar el numeret, portar a un filolec a pa i gavinet que sempre ha negat l´existencia de la llengua valenciana "del valencià" i despres d´embrutar el mobiliari urba de Benicarlo en pegatines, apenes se´ls escolta en cap mig de comunicacio, ¡i mira que tenen mijos afins a on expondre els seus enganys!

Aixina, que si aixo que diuen i suponent que siga veritat que pretenen defendre l´idioma valencià "el valencià", i com ultimament, estan com que no estan, els donaré un text que si de veres creuen i volen defendre "el valencià" es sentiran indignats a l´igual que la majoria dels valencians que volen i respecten la seua historica i sempre nomenada llengua valenciana.

L´assunt es el següent, la manipulacio a la que es veuen somesos la majoria dels jovens estudiants que assistixen als seus centres educatius i tenen que engolir tota classe de propaganda directa o subliminal, a traves de la qual el pancatalanisme inculca als chicons les seues teories politiques. Per eixemple, el cartell d´un anunci que m´ha donat una mare indignada, on el seu fill assistix a l´Institut Ramón Cid, i veu preocupada com li estan ensenyant en una atra llengua que no es la valenciana.

El preocupant tema es el següent: "El Departament de Valencià de Llengua i Lliteratura de l´IES Ramón Cid de Benicarló, amb la finalitat d´estimular la creacio lliteraria entre l´alumnat del centre convoca els premis lliteraris següents…" Fins aci tot correcte, llegint es deprenen moltes coses i conforme està l´educacio, hui en dia, despres de tan desgavellades reformes educatives…

Lo preocupant i vergonyos ve despres, en les bases del concurs: Premi de Narrativa. Els originals hauran de ser inèdits escrits en català…

Pero encara n´hi han mes Bases Generals. La segona base del concurs diu: Els treballs es presentaran en folis escrits per una sola cara, en llengua catalana…

¿Que els pareix? ¿A on està la "Plataforma pel valencià" (sic), a on els seus membres es mostren indignats afirmant que "el valencià" està en perill?

Este concurs lliterari incomplix l´Estatut de l´actual Comunitat Valenciana, en el qual es pot llegir clarament: UN. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma son el valencià i el castellà. Tots tenen dret a coneixer-los i usar-los. QUATRE. S´otorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.

Omplir de galicismes la nostra llengua valenciana i suplantar-la per una atra no es preocupar-se "pel valencià", tot lo contrari. Al final de tot este embolic els chiquets acabaran dient-li als seus yayos lo següent: Yayo com me seguixques parlant en el teu valencià, en el dels nostres antepassats segur que no aprovaré mai el "valencià" de l´escola.

¿Com era aquella pancarta que portaven en les manifestacions els que humillen a la llengua valenciana? Ara me´n recorde: Amb aquesta educació Font de Mora dimissio, en catala. Si la Conselleria d´Educacio no pren cartes en l´assunt a la major brevetat possible yo tambe exigixc, pero en valencià: EN ESTA EDUCACIO FONT DE MORA DIMISSIO. ¿Perque governe o no governe, aci i ara, el PP?

cites

La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.
Miguel de Cervantes

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: