Reixa del monument al Rei Jaume I

Per Ferrando

No es la primera vegada que reivindiquem esta peticio des de les pagines de RENOU. No mos cansarém de demanar algo que resulta tan nostre que no acabem de comprendre perqué no se retorna al poble de Castello.

El conjunt, com es conegut i se pot apreciar en les fotografies primitives adjuntes, constava de tres elements diferenciats: "reixa", basament i escultura. El proyecte va ser dissenyat per l´arquitecte Godofredo Ros d´Ursinos i l´estatua del rei es obra de l´escultor José Viciano. La "reixa" porta el Rat Penat, simbol de la Ciutat i Regne de Valencia, al que perteneix per dret propi Castelló.

El patrici castellonenc D. Joan Batiste Cardona Vives costejà la seua construccio i la donà al poble de Castello. Ya fa varies decades, una Corporacio Municipal va necessitar canviar el seu emplaçament per obres municipals. El trasllat del monument justificà en aquell moment l´eliminacio de la "reixa" per falta de lloc en el nou emplaçament provisional. Despres, se va decidir envoltar en esta significativa "reixa" el monument al Fadri, el nostre campanar.

Indagant la situacio actual de la "reixa", resulta que es troba, part d´ella, en un almagasen municipal. Pensem que, en el mijos tecnics que actualment existixen, seria facilment possible la reposicio dels trams que pugan faltar i tornar a colocar la "reixa" al voltant del monument al rei Jaume I, conseguint les següents ventages:

  1. Deixar el monument tal com ho va entregar a la ciutat el seu donant.
  2. Millorar l´image del conjunt, pensada en un principi en la "reixa" incorporada que li dona una prestancia molt major de la que ara té.
  3. Impedir l´acces de chiquets que actualment han convertit el pedestal en un lloc habitual per a jugar perillosament a l´accedir als estrats elevats.
  4. Restablir una "reixa" en simbolismes que confirmen i acrediten l´identitat valenciana dels castellonencs.
  5. Apuntar-se un bon tanto la Corporacio que restablixca el monument tal com se li va donar al poble de Castelló.

cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: