cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

Revista Renou Nº 66


Revista Renou Nº 66
Editorial  
Per Gonzalo Romero Casaña.  Revista Renou Nº 66
Des del passat mes de juny, Vicent Martín-Villalba, ya no se senta al meu costat en la taula a on celebrem les reunions de la Cardona Vives; el final del mes d´octubre s´emportà l´esperança de que allí en el cantonet de la taula estiguera fisicament tant extraordinaria persona.  Continuar llegint
 
Comentaris  
Per Ferrando.  Revista Renou Nº 66
Ya quedaven poques provincies españoles sense aeroport. De les turistiques no cal parlar. A Castello pense que li tocava YA. Pareix que ara va en serio i que 2010 pot ser l´any de l´aeroport en Castello.  Continuar llegint
 
Apunts de gramatica valenciana. L´oracio  
Per Josep Maria Guinot i Galan.  Revista Renou Nº 66
L´Oracio. L´estudi de l´oracio compren dos seccions: sintaxis de l´oracio simple (ab l´estudi sintactic de les parts de l´oracio), i sintaxis de l´oracio composta (oracions coordinades i subordinades).  Continuar llegint
 
L´agricultura i el Tribunal de les Aigües en la Valencia musulmana  
Per José Vicente Gómez Bayarri.  Revista Renou Nº 66
L´historiador i geograf Al-Razí lloà la bondat del terme de Valencia. Destaca el contrast que existia entre les planes costaneres i les montanyes de l´interior. Aludix a la fertilitat de la zona de Burriana, que tota es irrigada, i ressalta la importancia del safra en el terme de Valencia, diguent que ho exporten a totes les parts del mon.  Continuar llegint
 
Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo catala (II)  
Per Federico Bonillo Vigo.  Revista Renou Nº 66

En la primera part d´este chicotet estudi, vaig fer un resum general i basic de lo que mos diferencia en els nostres veïns del nort. Ara i des d´este capitul, anire esmicolant cada apartat, ampliant la documentacio que fonamenta eixes diferencies basiques en un principi i que ara seran mes evidents i concretes...

 Continuar llegint
 
Calendura  
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares.  Revista Renou Nº 66
Calendura és el nom d´un rellonge d´autómates que es troba en la Torre de la Vela, molt a prop de l´Ajuntament d´Elig i situat en l´emblemàtica Plaça de Baix. Continuar llegint
 
L´actualitat de la Declaracio Valencianista de 1918 (i IV)  
Per Juli Moreno Moreno.  Revista Renou Nº 66

En esta quarta entrega, o millor quinta si tenim en conte l´introduccio al voltant del mateix tema feta en el num. 61 de Renou (juliol 2008), s´acaba la serie d´articuls en els quals s´ha pretes fer una aproximacio a un document que pot considerar-se basic per al valencianisme de llavors, i tambe per a l´actual.

 Continuar llegint
 
"La Corona D´Aragó"... ¿Naix en 1137?  
Per Pere Martí i Martínez.  Revista Renou Nº 66
Si les denominacions tenen per objecte definir lo més exactament a la "cosa" que se vol identificar, esta de "Corona d´Aragó des de 1137" està mal aplicada. És tendenciosa i com magistralment diu el professor Ubieto resulta anacrònica per no adequar-se a la realitat històrica de l´época. O abans de 1137 per estar més que justificada l´existència d´una primigènia i incipient "corona" d´Aragó, o molt després dels esponsals com plantegen els professors Ubieto o Lalinde Abadía entre uns atres; pero no en 1137... perque sí. Continuar llegint
 
Vicent Martín-Villalba i Medina  
Per Redaccio.  Revista Renou Nº 66
En l´anterior numero de Renou ferem referencia al falliment de Vicent que, desgraciadament, nos ha deixat este passat mes d´octubre.  Continuar llegint
 
Manolo Soler, un valencià orgullos de ser-ho  
Per Joan Ignaci Culla.  Revista Renou Nº 66
Manolo Soler no podia tindre enemics perque no era anti res. No era ni anticatalaniste ni antiespanyoliste, simplement era un valencià orgullos de ser-ho. Considerava que, des del nostre propi convenciment i des dels nostres valors, podriem recuperar el prestigi arrebatat.  Continuar llegint
 
Reixa del monument al Rei Jaume I  
Per Ferrando.  Revista Renou Nº 66
No es la primera vegada que reivindiquem esta peticio des de les pagines de RENOU. No mos cansarém de demanar algo que resulta tan nostre que no acabem de comprendre perqué no se retorna al poble de Castello.  Continuar llegint
 
Notes d´etnologia valenciana: construccions populars  
Per Agusti Galbis.  Revista Renou Nº 66
Contestem a la pregunta: ¿Existia la barraca en Valencia previamente a la vinguda de Jaume I o nos la varen dur els "conquistadors"? Convindrem, en que si se pot demostrar la seua existencia previamente a la vinguda de Jaume I, dificilmente es podra mantindre que algu l´haja dut en eixa epoca.  Continuar llegint
 
La Ley de régimen económico matrimonial valenciano  
Per Salomé Pradas Ten.  Revista Renou Nº 66
En la Exposición de Motivos de la Ley, el legislador valenciano anuncia su propósito de desarrollar ese Derecho civil foral, al considerar que se debe reiniciar una nueva época foral, a fin de lograr "la reintegración a los valencianos del que fue su Derecho foral civil" debidamente actualizado en consonancia con nuestros principios constitucionales. Continuar llegint
 
La miseria mai s´acaba  
Per Manuel Casaña Taroncher.  Revista Renou Nº 66
Resumint: que el govern nostre ha fet com aquell jove que vivia en plena gorja diària i dia que lo d´aforrar era cosa dels vells i quan se va fer vell no s´enrecordava de res de lo que havia dit adés i tampoc tenia diners.  Continuar llegint
 
El aguilucho cenizo  
Per Wenley Palacios.  Revista Renou Nº 66
El Aeropuerto está terminado y nadie habla ahora de proteger el habitat del aguilucho cenizo, ahora defienden las instalaciones y se aprestan a lucirse en la inauguración y posar en la foto lo más cerca que puedan de Carlos Fabra. Continuar llegint
 
1 | 2  Següent >>
25 registres trobats