La miseria mai s´acaba

Per Manuel Casaña Taroncher

Quan se va acabar la guerra civil els nostres pares clamaren: "¡Ya s´ha acabat la misèria!" Pero… s´equivocaren. Perque encara la tenim, uns més llunt i atres més prop de nostra pròpia casa. I si, ahir, només teniem la que patiem els de dins, ara, la tenen que compartir els pobres d´ací en molts atres que nos arriben clamant misericòrdia, fugint de guerres fratricides, malalties i volent trobar treball. I ya me diran lo que a sovint se troben: poca seguritat junt al rebuig i també l´ahuc de molts païsans. Damunt, tenen el perill de que un dia el govern ordene la seua expulsió del país. Es dir, que patir patixen a montó massa gent. Els que venen i els que són d´ací, puix la crisis, com el mal d´Almansa, a tots alcança.

Com els dia al començament, acabada la guerra esperavem que els maldecaps i els badalls s´hagueren acabat, pero no fon aixina. Encara, durant uns anys, reinà la por en les conversacions. En tento se parlava segons quí era son interlocutor. No se volia anar a la presó, per fer estes o aquelles declaracions, per escoltar una ràdio, per exposar escrites algunes opinions… Espanya, en el seu renou primerenc de pau, vivia dividida en fortuna i pensaments. Pero com la majoria tenia que treballar -i tasca n´hi havia més que de sobra- se posà la població sancera a fer faena a destall. Qui plantava, collia i, qui no, espigolava onsevullga que hi haguera camp ya recolectat. Ara, per ací, cacaus, boniatos i, per allà, creïlles, cebes, cols o encisams. Els carrers, la majoria, no tenien ni farol ni pereta. A fosques se caminava en certa por puix fins el matí podies tropeçar en un viandant o en algún roder qui podia furtar-te la petaca o l´almorzar, lo mateix de nit que si, en jorn, eixies cap al camp. Més no se podien endur perque els pocs diners que hi havia en la casa l´ama els tenia molt ben guardats. També te podies trobar en el sereno passejant-se ben estovat -com si fora el rei del poble- que portava en una mà el seu chuso, i en l´atra, un manoll de claus que de quan en quan les menejava per a espantar les rates que menjaven pel carrer i als gossos que dormien en mig de l´acera.

Els caserius començaren a créixer. S´alçaren edificis. Les cases ya tenien pisos. Alguns corrals i figueres desaparegueren. Moltes obres mossegaren els horts i estos tingueren que desplaçar-se a les montanyes. Aixina que allí, canviaren romarins i espígols, garroferes i vinyes, per tarongers i pereres, albercoquers i ciruelers. Estos arbres frutals que en l´horta tenien l´aigua -sempre cantant per les seues voreres-, i lluïen ses fulles lluentes de content, ara, la veuen, de tart en tart, perque ans hi ha que buscar-la perforant pous en les mateixes entranyes de la montanya. Esta que massa voltes tant per damunt com per abaix estava i està més seca que un bacallà salat. I aixina anarem anant. Passaren els 40 anys de franquisme, treballant i treballant, per a poder, com se sol dir, alçar el cap. De sobra s´havia perdut; uns, per alçar el braç i, atres, el puny. Vingué la democràcia, manant unes voltes les esquerres i atres la dreta, com deu de ser, per a que ningú se vicie per l´us i abús d´una política i oblide al poble que el votà. Pero crec que ben pocs pensaren un dia arribar al punt que hem arribat: ad esta crisis que patim i estem sense vore solució per a eixir d´ella. I hem aplegat a la "recessió" -com el cap del Psoe solia dir-, perque la culpa la té el món. No solament ell. Clar que són més els que pensen que qui gastà més que guanyà sols ad ell s´enganyà.

Aixina que caldrà treballar en més afany, i gastar manco. ¿I per qué hem passat d´una época de benestar a esta d´ara de pobrea i d´ansietat? Per no pensar en sensatea el Govern. Per estirar el braç més que la mànega. Per no tindre dos dits de front, i damunt, vivint de baldraga, creant llocs de treball de sobra on no se treballa i dient al poble que tot va be, per a la fi ya sense un chavo, excusar-se proclamant que la crisis no és a soles d´ell, puix esta balla en el món sancer. Resumint: que el govern nostre ha fet com aquell jove que vivia en plena gorja diària i dia que lo d´aforrar era cosa dels vells i quan se va fer vell no s´enrecordava de res de lo que havia dit adés i tampoc tenia diners. I, si els bancs tampoc els tenen -eixos que treballaven en els teus- , ¿qué s´han fet ells? ¿Ha valgut la pena que un treballador passara tants anys estalviant per, a la vellea, no tindre que captar?

Hui, en dia, ni en tanta policia que tenim, gogem la tébea seguritat d´abans. Eixa que te donaven quatre números de la guardia civil en un minicipi per auixar als furtamantes. Els veïns, tranquils a la porta de la casa sentats, en cadires baixetes, parlaven a la claror de la lluna i les estreles. En l´actualitat, en molta llum per totes bandes, mai estàs segur de que no te roben lo que dus en les bojaques.

Es més, te gites i demanes a Deu que no li toque a ningú dels teus el toc del paro. Que no s´apunten ells ni ningú més, demà, a la cola del INEM. Cosa que preguem al Cel per a tots en este 20l0 que encetarem adés.

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: