cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

Revista Renou Nº 57


Revista Renou Nº 57
Editorial  
Per Gonzalo Romero Casaña.  Revista Renou Nº 57
El valencianisme, deu de fer un analisis, de treball, i de conciencia; un analisis, de passat, present i futur; una revissio d´objectius, i de maneres i formes d´aplegar ad ells, i una mostra de bona fe, en conseguir una unio en allo que tant mos unix, la vida del nostre poble. Continuar llegint
 
Comentaris  
 Revista Renou Nº 57
Volem deixar constancia de la mort del reverent Juan Tortajada, bon valencianiste i millor persona. Retor de Vilavella i home molt volgut del pare Guinot. Recordem una excursio organisada per la Cardona Vives a Argelita (on estigué de retor una vintena d’anys) en la que mos acompanyà i fere d’excelent guia. Descanse en pau.  Continuar llegint
 
Aclariment a un fet irrevocable  
Per Santiago Vernia Martínez.  Revista Renou Nº 57
L’historia que anem a contar te el seu començament en el sopar dels escritors de l’any 2005, quan un dels responsables i amics de la revista Lletraferit, en el seu parlament públic sobre el resum de l’any, citava a “dos de Burriana”, als que deixava en molt mal lloc per una cosa que ell no va explicar degudament, i per lo que la gent passà olímpicament sense enterar-se de qué es lo que havien fet dos de Burriana.  Continuar llegint
 
Des de la gramatica normativa de l´academia de Zaplana (I)  
Per Josep Lluïs García Ferrada.  Revista Renou Nº 57
L’adquisició d’un eixemplar de la nova Gramàtica establida per ad eixa llengua inventada per l’AVL, me motivà a escriure sobre ella i a fer un anàlisis exhaustiu sobre el contingut de la mateixa.  Continuar llegint
 
Apunts de Gramatica valenciana  
Per Josep Maria Guinot i Galan.  Revista Renou Nº 57
Regles per a les combinacions de pronoms. Els pronoms demostratius servixen per a senyalar les persones o coses de les que es parla, indicant la distancia que media entre elles i les persones gramaticals.  Continuar llegint
 
Castellologia de Borriol  
Per José Vicente Gómez Bayarri.  Revista Renou Nº 57
La localitat es troba situada en els llimits geografics de la comarca de la Plana Alta. Fon una de les principals poblacions de la zona en l’Edat Mijana pel seu estrategic emplaçament i les seues possibilitats defensives. La vila s’assenta al peu de la seua fortalea i està custodiada per muralles.  Continuar llegint
 
El raconet de la llengua valenciana. 5  
Per Joan Batiste Sancho.  Revista Renou Nº 57
Hem vist i seguirém comprovant en els proxims numeros de la revista RENOU, multitut d´eixemples aclaridors de que l´ortografia catalana amaga multitut de fenomens fonetics que no reflexen les propies caracteristiques de pronunciacio del catala i que per tant, hi ha moltissimes diferencies que des dels sectors pancatalanistes  i les seues obres escrites, oculten i mai descriuen ni enumeren en claritat i objectivitat, puix no els interessa mes que destacar lo que tenen en comu.  Continuar llegint
 
Breu recorregut per la vila i els voltants de Cabanes  
Per Marivi Ferrandis i Olmos.  Revista Renou Nº 57
Quan es tracta de conéixer el nostre ric patrimoni tant històric, com cultural i artístic, o be de recórrer els preciosos parages que conformen la geografia de les nostres viles i comarques, qualsevol ocasió i época de l’any ens es propícia, puix totes tenen el seu particular i característic encant.  Continuar llegint
 
Trescents anys des de la desfeta d´Almansa  
Per Juli Moreno Moreno.  Revista Renou Nº 57
En parlar del 25 d’abril de 1707 a molts nos ve a la memoria el fet historic que va supondre la Batalla d’Almansa, i les conseqüencies que va comportar, de manera especial, per als valencians.  Continuar llegint
 
Entrevista a D. Ricardo Pardo Camacho  
Per María Dolores Miralles Enrique.  Revista Renou Nº 57
Actualmente contamos con una gran cantidad de documentación que viene de toda la provincia. Hemos creado el Museo Militar de Castellón que consta ya de 5.300 piezas y está ubicado en el antiguo cuartel Tetuán, hemos constituido una Biblioteca que consta de 6.000 volúmenes y está ubicada por el momento en el Museo de Bellas Artes.  Continuar llegint
 
Josep Mª Bayarri i "El perill català". Part II  
Per Juli Moreno Moreno.  Revista Renou Nº 57
Tal i com alli ya s’alvançava deixavem per a una atra ocasio, la present, parlar d’una de les seues obres cabdals, especialment per la valentia en que aborda un tema tan preocupant a principis del passat segle com ho es en l’actualitat.  Continuar llegint
 
Posguerra: temps de rogar i regar  
Per Manuel Casaña Taroncher.  Revista Renou Nº 57
Anys 40-50 de presses, de moltes presses. De corruixes camperoles i ciutadanes. Tot lo món corria, tropeçant per dalt o per baix de les aceres, per por d’arribar tart a la faena, ya de la fàbrica o del camp. Continuar llegint
 
La batalla d´Almansa. Part 1ª  
Per Antoni Atienza.  Revista Renou Nº 57
El 25 d’abril de 1707, en la plana d’Almansa, dos eixèrcits chocaren en una batalla que va decidir el destí de Valéncia com a Regne. Allí, es va perdre, i es va guanyar, una corona. Les conseqüències de la batalla d’Almansa encara estan vives en el subsconscient colectiu dels valencians.  Continuar llegint
 
Aprender a ser libre  
Per Wenley Palacios.  Revista Renou Nº 57
Algunos se horrorizan cuando oyen la palabra libertad, les entra como una urticaria, unos incontenibles picores por todo el cuerpo, solo con oír pronunciarla. No es fácil darle muerte, hay que matar al individuo.  Continuar llegint
 
Las traducciones de Bonllabi al idioma valenciano  
Per Ricardo García Moya.  Revista Renou Nº 57
Nuestro idioma se anticipaba al de los vecinos, pues los impresos de Lulio en castellano y catalán fueron más tardíos; incluso en 1749 los mallorquines recurrieron a nuestra edición para publicar el Blanquerna, tal como recuerda la portada: “traducido fielmente ahora del valenciano y de un antiguo manuscrito lemosino, al castellano (Blanquema. Mallorca, 1749).  Continuar llegint
 
1 | 2  Següent >>
20 registres trobats