Comentaris

No hi ha mes remei que tornar a traure el llaç negre de condol. Mos apena molt la mort de gent jove, sobretot si ocorre per asfixia, per no estar en condicions adequades els llocs destinats al descans, que se transformen en autentiques “camares de gas”. El cos se te descompon per ser repetitiu en el nostre Regne de Valencia i, en particular, aci en Castello. Encara tenim en la memoria el cas de Todolella, despres ha segut en Cortes i ultimament en una casa entre Benicarlo i Calig. ¿Se ficarà remei?

Volem deixar constancia de la mort del reverent Juan Tortajada, bon valencianiste i millor persona. Retor de Vilavella i home molt volgut del pare Guinot. Recordem una excursio organisada per la Cardona Vives a Argelita (on estigué de retor una vintena d’anys) en la que mos acompanyà i fere d’excelent guia. Descanse en pau.

No parlem a soles de morts. Recordem que el 25 d’abril proxim se compliran 300 anys de la famosa Batalla d’Almansa. En pagines interiors trovareu amplia informacio.

Efemerides important per a la Cardona Vives. El 11 de febrer passat se compliren els 100 anys del naiximent del pare Guinot, fundador de la nostra associacio, Canonge de Sogorp, professor de l’Institut Francisco Ribalta de Castello i el mes prestigios filolec valencianiste, junt al pare Fullana, que ha donat el sigle passat.

En Burriana, en l’Iglesia d’El Salvador se reuniren els membres de Les Corts Valencianes per a celebrar un pleno, despres de 720 anys, lo que comporta una noticia per a la provincia de Castello.

En la portada hem volgut reproduir un dels monuments mes emblematics de la provincia de Castello. Es tracta de l’Arc de Cabanes. Tambe en pagines interiors es parla sobre el terme de Cabanes, un dels mes grans i mes importants de la provincia de Castello.

Adjuntem en el present numero de RENOU, un triptic sobre el proxim curset que impartirà Cardona Vives baix el titul de: La Llengua Valenciana Signe Identitari: Passat i Present.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: