cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

A la memoria de Roberto Górriz Torres
Per Agustí Franch
La señora presidenta, como el resto de académicos, no pueden ignorar que, esa divulgada falsedad de ser, la lengua hablada por los valencianos, procedente de Cataluña, solamente es uno de los muchos artilugios utilizados como aparente demostración en situar a Cataluña, en la Historia, por encima de Valencia  Continuar llegint
 
El retorn de l’Islam. (I) Aclariment d’alguns conceptes importants
Per Francesc Bellido de Sant Feliu
L’Europa va començar a reconèixer que l’ Islam era una comunitat religiosa i no ètnica, encara que ho va dir utilisant falses analogies, ya que donava ad esta religió i als seus seguidors: Mahometisme o Mahometans. Els musulmans no nomenen a la seua religió Mahometisme ni ad ells mateixos Mahometans. Mahoma, en la religió islàmica no té el mateix lloc que Crist en la religió cristiana.  Continuar llegint
 
CXXIV Jocs Florals de la ciutat i Regne de Valéncia. Discurs del mantenedor César Vidal
Per César Vidal
La realidad histórica es bien diferente. De entrada, cuando las huestes aragonesas de Jaime I el Conquistador reconquistaron Valencia de manos de los invasores islámicos -una labor en que les había precedido efímeramente el Cid castellano- encontraron a una población que hablaba en una lengua romance que podían entender sin mucha dificultad, pero que no era, ni mucho menos, el catalán  Continuar llegint
 
El Reino desaparece en 1836 y no con la abolición de los fueros
Per José Vicente Gómez Bayarri
El profesor Martínez Roda llevó a cabo un repaso de la situación del Reino de Valencia y de España desde el siglo XVIII hasta nuestros días, centrándose sobre todo en cuestiones de carácter económico y demográfico.  Continuar llegint
 
L´Almoina, Patrimoni Cultural
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
¡Senyors meus! ¿Cóm se pot dir que hem de preservar el passat, quan una de les senyes d´identitat més arraïlada i més volguda per totes les persones d´un poble, la seua llengua, nos la estan furtant?  Continuar llegint
 
¡Eixe intermig!
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Estava un dia veent eixe programa que solen fer en totes les cadenes de televisió quan després d´estar vint minuts veent-lo, ¡Va i m´ho tallen a miges!...  Continuar llegint
 
Adiós, historia, adiós
Per Baltasar Bueno
Le amputan su esencia ibérica, fenicia, griega, romana, visigótica y musulmana y la dejan inválida. La hacen nacer feudal, de los feudos con derecho de pernada, y le suprimen sus valiosos orígenes ibero-romanos, primer solar del pueblo valenciano.  Continuar llegint
 
Tijeretazo a la historia
Per Baltasar Bueno
La teoría es puramente catalanista, la ha defendido el PSOE toda la vida y ahora, el PP, más progre que nadie, se apunta al carro. Ayer, el ínclito e inefable portavoz del Consell, Vicente Rambla, compró su ansioso y desesperado minuto de gloria ante las cámaras diciendo que los orígenes del pueblo valenciano estaban con Jaime I.  Continuar llegint
 
¿Error histórico o intencionalidad?
Per José Vicente Gómez Bayarri
El presidente del Consell Valencià de Cultura, don Santiago Grisolía, pontificó en la agenda impresa para conmemorar el “Año de Jaime I”, declarado por las “Corts Valencianes” en el VIII centenario de su nacimiento, que con la conquista de la ciudad de Valencia en 1238 tuvo lugar el nacimiento del pueblo valenciano, obviado el anterior proceso histórico de las tierras valencianas.  Continuar llegint
 
Campant pel desgavell
Per Vicent Ramón Calatayud
Pero també el despropòsit sura en les nostres pàgines quan de manera oficial inclús l´Ajuntament escriu "Marxalenes" seguint la tàctica d´adés, sense reparar en que si la força de la fonètica apichadora mana escriure "Marchalenes" i aixina s´escrigué el topònim dialectalisat, lo normal deu ser utilisar la forma pròpia del valencià general o sonor: "Marjalenes", que fa referència a la seua antiga situació de marjal, aiguamoll i vert, que és com trobà i documentà la partida, vora riu, Jaume I.  Continuar llegint
 
Carrer de D. Josep Mª Guinot
Per Assoc. Cult. Cardona i Vives
Esta associacio se sent molt orgullosa i honrada per dit acort, ha segut des de fa molts anys una de les nostres reivindicacions, i lamentem que alguns, com es el cas del partit politic catalaniste Bloc, hagen fet tot lo possible per a que no s’arribara a dit acort (ho podeu vore en la nostra seccio de prensa de la web). Agraim a l’Ajuntament de Castello el fet i tot siga pel pare Guinot, el nostre mestre.  Continuar llegint
 
El pronom nosaltres i l´Alqueria Blanca
Per Julio Filippi Domínguez
Blasco Ibáñez no va patir l’immersió llingüística que nos toque viure a nosatros, per ad això ell en l´any 1902 quan va acabar la seua obra més coneguda, “Cañas y barro”, podia escriure sense complexos; “– ¡Sangonera ha mort! ¡El teu companyer! Ara l´acadèmia política de la Figueres li donaria un tiró d´orelles a Blasco Ibáñez i li ho faria traduïr al català “Sangonera és mort, el teu company”.  Continuar llegint
 
¡Ayyy! Rosa Regás
Per Julio Filippi Domínguez
Lo primer que va fer (o desfer) esta dona, nacionalista catalana, fou descatalogar la catalogació que tenia la Biblioteca Nacional de les obres en VALENCIÀ (VAL) , CATALÀ (CAT)  i BALEAR (BAL), i posarlo tot en CAT. Perque segons ella tot es català. Regás deuria de saber que de  la llengua valenciana, ningú va dubtar de la seua entitat idiomàtica, ni de la singularitat pròpia, ni de la seua  independència durant segles, fins que va naixer el nacionalisme català.  Continuar llegint
 
Ha mort Sixto
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Bàsicament, Sixto era un bon amic meu, pero per damunt de tot era un gran valencianiste, un valencianiste que encara no haver naixcut en la nostra dolça terra valenciana, defenia Valéncia i tot lo valencià a mort, era un valencià i un valencianiste de soca i arrel.  Continuar llegint
 
Camps y Alicia en el país de las maravillas
Per Baltasar Bueno
No se puede pasar de puntillas sobre cuestiones tan importantes para la vida de un pueblo, como son sus señas de identidad, máxime cuando su principal señal, la Lengua Valenciana, está siendo continua e intensamente atacada, agredida y puesta en el disparadero por los ‘acatalanados’.  Continuar llegint
 
Mito y realidad de las "Normas del 32" o "de Castellón" ¿Lingüística o política?
Per Ramón García Hernández
Trataremos de dar respuesta a la pregunta que se emana del título de este opúsculo, aportando nuestra particular interpretación, que sazonaremos con la aportación de citas del ensayista francés, François Revel, que nos ayudarán a situar el tema en su verdadera dimensión, que no es precisamente la LINGÜISTICA sino la POLÍTICA. Podemos pues, aplicar perfectamente el aserto que hace Mario Vargas Llosa, en el Prólogo del libro "El CONOCIMIENTO INÚTIL" del autor mencionado.  Continuar llegint
 
¡No tinc diners!
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
En els darrers temps hem assistit a una série d´acontenyiments en Catalunya, com han segut el trencament d´eixa subestació elèctrica o eixe hospital que s´ha quedat sense les més bàsiques necessitats darrere d´un incendi, per dir a soles dos d´ells.  Continuar llegint
 
Un 2008 expectant
Per Vicent Ramón Calatayud
Ya passaren els Nadals, de torrons i coques fines ¡quan les estrenes s´aprimen! Sí, tot arriba i tot passa, i quan vinga Sant Josep els bunyols en carabassa. Pegue-li a la concordança, per ser cosa que mai falla i ara que nos ve el nou any, be serà que l´alcancem sense guerra ni baralla... Sobretot perque la carrera es fa llarga i els núvols nos amenacen.  Continuar llegint
 
Carta enviada a la empresa Hasbro por las preguntas del Trivial en versión catalana
Per Assoc. Cult. Cardona i Vives
Habiendo recibido noticias, por parte de varias entidades valencianas, que Vds. tenían previsto lanzar al mercado el famoso juego Trivial, pero esta vez en la versión de Trivial de Catalunya, y conteniendo, el mencionado juego, algunas preguntas que no se adaptan a la realidad histórica...  Continuar llegint
 
La mentira de la suposta catalanitat dels Borja (i II)
Per Joan Ignaci Culla
Ultimament estem comprovant com els catalanistes van incrementant els seus intents anexionistes en tot lo concernent al Regne de Valencia. Este pas avant en les seues pretensions ve auspiciat per la deixadea de funcions de les nostres autoritats valencianes, quan no per seua colaboracio.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  Següent >>
1490 registres trobats