cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

ULTIMS ARTICULS PUBLICATS


Revista Renou Nº 53
Els Valencians en Grecia (I)  
Per Antoni Atienza.  Revista Renou Nº 53
En 1305, el Regne de Valencia es configurà pràcticament com es hui en dia, quan per l´Acort d´Elig, quedaren definides les fronteres en el Regne castellà de Murcia. En eixe moment, gobernaba la Corona d´Aragó un monarca naixcut en terres valencianes, Jaume II, monarca prudent i inteligent.  Continuar llegint
 
Cacera d’adés (I)  
Per Manuel Casaña.  Revista Renou Nº 53
Els chiquets del 2000 que maten, sentats, marcians a cabaços, són amics dels digimons i a Popeye sols el conèixen per referències del yayo, s’ilusionen, diariament, per les lluites intergalàctiques perque desigen tindre un món millor. Pero, si penses un poc, tampoc esta intenció és tan moderna com pareix. Continuar llegint
 
Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)  
Per Josep Boronat Gisbert.  Revista Renou Nº 53
De totes formes, en l’any 1841, independentment i o molt despres d’Aribau, el valencià Tomas Villarroya va publicar, en la revista El Liceo de Valencia, el primer dels seus quatre poemes (“en l’olvidada llengua de mos avis – mes dolça que la mel...”), el mateix any en que el catala Rubio i Ors publicà en Barcelona Lo gayter del Llobregat.  Continuar llegint
 
Arnau March (Poesia)  
Per Josep Lluïs Garcia Ferrada.  Revista Renou Nº 53
S´especula en el parentesc d´est autor en Ausias March i no s´està molt d´acort. Atres historiadors suponen que seria germa de Pere March, pare d´Ausias. I se té esta sospita perque en el testament de Pere, s´ordena que els restos mortals d´Arnau sigueren traslladats des de Foyos a la capella dels March en la Seu valenciana.  Continuar llegint
 
El sabater del cantó (Poesia)  
Per Bernat Artola.  Revista Renou Nº 53
Tinc un veï sabater
que du les sabates tortes
puix l’home es tan malfainer,
que’s passa les hores mortes
a la porta del carrer.  Continuar llegint
 
La cuina valenciana  
Per Ana Vernia.  Revista Renou Nº 53
Empedrat (empedrado), i Ous en llet.  Continuar llegint
 
Refrans valencians  
Per Carles Ros.  Revista Renou Nº 53
La rahò no vol força.
La pau Deu la vol.
Los qui casen per amors, sempre viuen ab dolors
 Continuar llegint
 

Revista Renou Nº 52
Nits d´estiu en Artana  
Per Santiago Vernia Martínez.  Revista Renou Nº 52
Per a alimentar eixes jornades en conferencies de bon nivell, no dubtarem en acudir a la Associacio Cardona i Vives, a la que tots nosatros perteneixiem. I molt especialment acudirem al Pare Guinot. Ell havia de ser nostre protector i avaliste en aquell intent.  Continuar llegint
 
Els circuls del llenguage  
Per María Dolores Miralles Enrique.  Revista Renou Nº 52
Quan el vaig coneixer va irrompre en mi com un dofí , que quan íx de l´aigua te fa vore tot un mon submarí darrere d´ell. Això vaig vore yo darrere dels seus ulls blaus al conèixer-lo a principis dels anys noranta en les "Jornades de Cultura Valenciana" de Burriana. Recorde que vaig escriure una poesia al voltant de la seua persona, que per raons obvies no vaig a expondre: en ella hi havia mes admiració que estil.  Continuar llegint
 
Ha mort un gran valencià de Castello  
Per Fernando Masip Loras.  Revista Renou Nº 52
Al costat del Teatre Principal de Castello, en el segon pis d´una casa relativament nova i confortable del carrer Ximenez, vivia una persona coneguda i volguda per tot el mon valencianiste. Don Josep Mª Guinot i Galán era una persona afable. A nivell personal no tenia enemics. Els que soliem visitar-lo en l´ultima etapa de sa existencia, eixiem de sa casa molt reconfortats pels sabis consells que nos donava sobre la vida.  Continuar llegint
 
També Paco Obrer nos Faltà  
Per Vicent Ramon Calatayud.  Revista Renou Nº 52
De puntelletes, com els bons comencen a empinar-se cap al cel, també te n´has anat, sense armar més pols ni remolí. Perque tu eres dels que sempre callaven, pero mai deixaven de treballar, d´acaronar i acaronar la suma, en les mapreses de la Pàtria.  Continuar llegint
 
Paco Obrer Obrer: l’abraç a Castelló  
Per Manuel Casaña Taroncher.  Revista Renou Nº 52
Mai m´ho va dir, pero se li notava molt que Paco Obrer tenia per la terra i hòmens de Castelló una especial predilecció. Pot ser perque fora naixcut en el poble d´Estivella, en eixe camí que ya vas fent cap amunt de la Calderona i mira de front a la ciutat del Fadrí i a les montanyes de Terol.  Continuar llegint
 
El Tribunal de les Aigües de la vega de Valencia  
Per Domingo Gimeno Peña.  Revista Renou Nº 52
El milenari Tribunal de les Aigües de la Vega de Valencia es sense dubte el tribunal de justicia mes antic d´Europa. Tots els dijoussos, en la part dreta de la Porta dels Apostols de la Catedral de Valencia es reunixen els huit sindics per a constituir el famos tribunal.  Continuar llegint
 
A Don Josep Maria Guinot, sempre mestre  
Per Juli Moreno Moreno.  Revista Renou Nº 52
No es poden ometre qualificatius cap ad ell. Excelent persona, un gran mestre i un noble amic. Ell, respectuos, afable, conversador, convençut i convincent, dialogant, ferm i en solits arguments, feya tot aço compatible en una extremada educacio i humilitat.  Continuar llegint
 
Unamuno y la lengua valenciana  
Per Ricardo García Moya. Las Provincias.  Revista Renou Nº 52
El passat dia 1 de juliol, en l´Hotel Astoria de Valencia, el Grup d´Accio Valencianise li entregà a D. Ricardo García Moya, el premi "LLEALTAT" per la seua eficaç, meritoria i incondicional llavor d´investigacio sobre la Llengua Valenciana. RENOU, sol editar articuls seus que mai passaran de moda. En este numero, tambe volem reconeixer els merits d´este gran valencianiste, publicant atre dels seus saborosos articuls. Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  Següent >>
511 registres trobats