cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

Revista Renou N������������ 64


Revista Renou Nº 64
Ahora le toca a San Pedro Pascual  
Per Ricardo García Moya.  Revista Renou Nº 64
EI cristianismo pervivió en los territorios controlados por el islam. Otra prueba: en abril de 1510 visitaron Valencia ocho frailes etíopes; venían de Roma "de dar obediencia al Pontífice y celebraron en el convento de Predicadores de Valencia la Misa Mayor y procesión" (Urreta, L.: Historia. Valencia, 1610, p. 606). Continuar llegint
 
Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)  
Per Josep Boronat Gisbert.  Revista Renou Nº 64
Muntaner, en els seus deliris, somnis fantasmagorics, diu una cosa tan incongruent com que en Murcia es parlava catalanesc. Coneixent-lo, no nos extranyem de falsejaments en la seua “Cronica”, la tercera. I mes quan ya de la primera pot dir l´historiador Ubieto que “La comparacio de la “Cronica de Jaume I” én la documentacio que va otorgar tal monarca porta a la conclusio de que aquella presenta arbitrariament els succeits, alterant la seua successio cronologica, falsejant deliberadament la relacio entre ells, i interpretant-los al seu gust”... afegint que “mentix amplament”. Continuar llegint
 
Pintura valenciana (Joan Batiste Carbó Rovira, Castello 1823-1880)  
Per Ferrando.  Revista Renou Nº 64
Castello 1823-1880. En Castello fon discipul del castellonenc pintor Oliet. En Roma estudià a Rafael, entre atres i conectà en el grup de “Nazarenos” que l´indugueren cap a la pintura religiosa.  Continuar llegint
 
La cuina valenciana: Esgarraet  
Per Mª Lidón García.  Revista Renou Nº 64
Se torren les pebreres al forn en un poquet d’oli per damunt (per a poder pelarles facilment). Se lleven les llavors i se tallen a tires. El bacallat se desala i se trosseja, se piquen els alls. Se mesclen els tres ingredients; s’adoba en oli i al plat i a la taula.  Continuar llegint
 
La bodega. Vins de la terra  
Per José Luis Cortés.  Revista Renou Nº 64
No es totalment cert que el grossor d’un vi que provoque les gotes que van caent pel cristal de la copa, siga per la riquea de glicerol. Les “llagrimes son degudes al percentaje d’alcohol que modifica la tensio superficial del liquid.  Continuar llegint
 
Refrans valencians  
Per Carlos Ros.  Revista Renou Nº 64

Mes val un bon amich, que parènt, ni così.
Mes val morir en honra, que viure en deshonra.
Mes valen amichs en plaça, que diners en la caixa.

 Continuar llegint
 
Classics Valencians. Jordi de Sant Jordi  
Per Marivi Ferrandis i Olmos.  Revista Renou Nº 64
Va naixer en Valencia a finals del segle XIV i mori abans de 1425, tal vegada en Italia; va servir com a guerrer al costat d’Ausias March en esta ciutat, en l’expedicio de 1420, a les ordens d’Alfons el Magnanim, el qual mes tart el feu el seu cambrer i li va concedir la baronia de la Vall d’Uxo.  Continuar llegint
 
Remeis de m´agüela  
Per Carmen Luís Ordiñaga.  Revista Renou Nº 64
Remeis casolans per a l´inflamacio de gola i per a les llagues de la boca  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2
23 registres trobats