Pintura valenciana (Joan Batiste Carbó Rovira, Castello 1823-1880)

Per Ferrando

Castello 1823-1880. En Castello fon discipul del castellonenc pintor Oliet. En Roma estudià a Rafael, entre atres, i conectà en el grup de “Nazarenos” que l´indugueren cap a la pintura religiosa.

Als 10 anys d´estancia en Italia tornà a Castello on va realisar una bona cantitat d´obres de gran bellea, principalment les dedicades a l´Archiprestal de Santa Maria i al Convent de les Clarises de Castello.

Gran cantitat de la seua obra s´ha perdut. Queda algun testimoni destacant en pintura religiosa, com a retratiste i en el paisage.

cites

...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Joanot Martorell (1413-1468)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: