cites

La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.
Miguel de Cervantes

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

Revista Renou N���� 53


Revista Renou Nº 53
Els Valencians en Grecia (I)  
Per Antoni Atienza.  Revista Renou Nº 53
En 1305, el Regne de Valencia es configurà pràcticament com es hui en dia, quan per l´Acort d´Elig, quedaren definides les fronteres en el Regne castellà de Murcia. En eixe moment, gobernaba la Corona d´Aragó un monarca naixcut en terres valencianes, Jaume II, monarca prudent i inteligent.  Continuar llegint
 
Cacera d’adés (I)  
Per Manuel Casaña.  Revista Renou Nº 53
Els chiquets del 2000 que maten, sentats, marcians a cabaços, són amics dels digimons i a Popeye sols el conèixen per referències del yayo, s’ilusionen, diariament, per les lluites intergalàctiques perque desigen tindre un món millor. Pero, si penses un poc, tampoc esta intenció és tan moderna com pareix. Continuar llegint
 
Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)  
Per Josep Boronat Gisbert.  Revista Renou Nº 53
De totes formes, en l’any 1841, independentment i o molt despres d’Aribau, el valencià Tomas Villarroya va publicar, en la revista El Liceo de Valencia, el primer dels seus quatre poemes (“en l’olvidada llengua de mos avis – mes dolça que la mel...”), el mateix any en que el catala Rubio i Ors publicà en Barcelona Lo gayter del Llobregat.  Continuar llegint
 
Arnau March (Poesia)  
Per Josep Lluïs Garcia Ferrada.  Revista Renou Nº 53
S´especula en el parentesc d´est autor en Ausias March i no s´està molt d´acort. Atres historiadors suponen que seria germa de Pere March, pare d´Ausias. I se té esta sospita perque en el testament de Pere, s´ordena que els restos mortals d´Arnau sigueren traslladats des de Foyos a la capella dels March en la Seu valenciana.  Continuar llegint
 
El sabater del cantó (Poesia)  
Per Bernat Artola.  Revista Renou Nº 53
Tinc un veï sabater
que du les sabates tortes
puix l’home es tan malfainer,
que’s passa les hores mortes
a la porta del carrer.  Continuar llegint
 
La cuina valenciana  
Per Ana Vernia.  Revista Renou Nº 53
Empedrat (empedrado), i Ous en llet.  Continuar llegint
 
Refrans valencians  
Per Carles Ros.  Revista Renou Nº 53
La rahò no vol força.
La pau Deu la vol.
Los qui casen per amors, sempre viuen ab dolors
 Continuar llegint
 
Comentaris  
Per Ferrando.  Revista Renou Nº 53
En l’actual numero de Renou volem resaltar, com part de la cultura castellonenca i per tant valenciana, el significat d’una confraria antiquissima, de caracter religios per tambe social, en fonaments i raïls que se perden entre tradicio i llegenda pero dotada d’un dinamisme que arrastra a tot l’entramat huma d’un poble. Es tracta de la Confraria de la Mare de Deu de Lledó. En pagines interiors hi ha informacio sobre esta confraria. Continuar llegint
 
Activitats de la Cardona Vives  
Per Ferrando.  Revista Renou Nº 53
Relacio d’activitats fetes durant els ultims mesos  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2
24 registres trobats