Comentaris

Per Ferrando

En l’actual numero de Renou volem resaltar, com part de la cultura castellonenca i per tant valenciana, el significat d’una confraria antiquissima, de caracter religios per tambe social, en fonaments i raïls que se perden entre tradicio i llegenda pero dotada d’un dinamisme que arrastra a tot l’entramat huma d’un poble. Es tracta de la Confraria de la Mare de Deu de Lledó. En pagines interiors hi ha informacio sobre esta confraria.

Comença en el present numero una seccio molt desijada, que versarà sobre l’orientacio per al us adequat dels girs autenticament valencians de la nostra vollguda Llengua Valenciana, en els temps que corren de presecucio i acossament. Estarà a carrec de l’eminent valencianiste i millor amic Joan Batiste Sancho.

El Colectiu Fullana mos dedica un articul de presentacio per a que conegam quí son i a qué volen dedicar-se en anima i cos. A destacar que son professors i doctors universitaris. Al pareixer, no tota l’universitat està conforme en investir-se d’uniforme catalanista. Es molt possitiu que hi haja contestacio i defensa de les nostres senyes d’identitat.

El valencianisme se movilisà. El 5 de novembre ixqué al carrer gran cantitat de bons valencians. Cardona Vives deixà constancia de la seua presencia.

cites

...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Joanot Martorell (1413-1468)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: