cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

ULTIMS ARTICULS PUBLICATS


Revista Renou Nº 58
La batalla d´Almansa. Part 2ª  
Per Antoni Atienza.  Revista Renou Nº 58
Berwick va saber per un espia, probablement un alt oficial portugués1, que l’objectiu dels aliats era avançar cap a Madrit, i no atacar-lo. El 16 de febrer, els anglesos des d’Alacant entraren en Xixona, el 25 en Novelda i el 26 en Elda, en la seua marcha cap a la Foya de Castalla.  Continuar llegint
 
"Así tomaremos Burriana, a pesar del Diablo"  
Per Wenley Palacios.  Revista Renou Nº 58
Esa independencia, la diferencia de costumbres y lengua, nos las quieren arrebatar, para convertirnos en ciudadanos de tercera o cuarta clase de unos insistentes Países Catalanes. Continuar llegint
 
Recialles d´ahir, espurnes que ballen  
Per Manuel Casaña Taroncher.  Revista Renou Nº 58
A on ha hagut foc o be queden cendres o encara, si allumenen brasses i bufes, les espurnes te ballen. Eixes són les recialles d’un temps que passà –i ben passat està- pero que cal recordar-lo, per a no caure en els mateixos pecats. De tots: dels de dalt i dels de baix. Com dels grans i també dels menuts.  Continuar llegint
 
El raconet de la llengua valenciana. 6  
Per Joan Batiste Sancho.  Revista Renou Nº 58
Es sobradament conegut que les entitats promogudes per Eliseu Climent i Accio Cultural del Païs Valencià, des de fa ya unes quantes decades, han segut montades per a ser ents valencians colaboracionistes del catalanisme, la tapadora perfecta subvencionada per organismes publics catalans, a carrec dels presuposts Generals de la Generalitat de Catalunya per a instalar repetidors de radio i TV en la complicitat i la vista “grossa” de les autoritats politiques valencianes. Continuar llegint
 
Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)  
Per Josep Boronat Gisbert.  Revista Renou Nº 58
Per tant, era esta denominacio, llengua valenciana, la que s’havia imposat, sense necessitat de tardar sigles, com era –segons ell-, llogic. Més dic: encara no s’ha imposat. Volen imposar-la, que no es lo mateix.  Continuar llegint
 
Anotacions d´Historia: Castello, fillol i fadri de lo nostre Regne de Valencia (I)  
Per Federico Bonillo Vigo.  Revista Renou Nº 58
Transcorreguts uns quants anys de viure en l’arida montanya i com ya no havia que tindre temor a un enemic tenaç i valent com ho eren els moros,  els antics castellonencs trataren de traslladar la poblacio a la “plana“ veïna, nomenada “el Palmeral de Borriana”  per a poder gojar i fruir de la seua fertilitat i de l’abundancia d’aigua.  Continuar llegint
 
¡Enhorabona!  
Per Joaquín Serrano Yuste.  Revista Renou Nº 58
Aixina en 1982 una serie d’intelectuals i persones de be, crearen l’Associacio Cultural Cardona Vives, prenent els llinages d’eixe important personage castellonenc de nom Joan Batiste, que servi d’inspiracio a un atre personage que fon l’anima i vida de l’associacio, En Josep Maria Guinot i Galán...  Continuar llegint
 
Com està i que fer en la llengua valenciana  
Per Joan Batiste Sancho.  Revista Renou Nº 58
Es tracta d’un nou estandar per al valencià que s’està imponent en les escoles i mijos de comunicacio des de l’Administracio Publica valenciana, la qual ha confiat a l’institucio de la AVLL, com un Cavall de Troya, per a consolidar eixe “subestandar valencià de la llengua catalana”.  Continuar llegint
 
¿Repoblacio catalana?  
Per Domingo Gimeno Peña.  Revista Renou Nº 58
L’atra possibilitat es que la cultura i llengua “catalana” nos la portaren els García, Martínez, Sánchez, Pérez, González, etc.., abrumadorament majoritaris en esta provincia i en la de Valencia i Alacant tambe; pero no donem idees, per que estos “ocupes culturals” son capassos d’apuntar-se-la i demostrar-lo “cientificament”.  Continuar llegint
 
Jaime Siles (Poesia)  
Per Josep Lluïs García Ferrada.  Revista Renou Nº 58
Desde fa alguns números, venim publicant en Renou, eixemples poètics d´alguns del millors poetes valencians que escriuen en llengua espanyola.  Continuar llegint
 
Antics refrans valencians  
Per Carlos Ros.  Revista Renou Nº 58
Lomes, priva el menys.
Lo amor, desastra les gents.
Lo burro de Arcadi, carregat dor, y menja palla. Continuar llegint
 
Estiuenca  
Per Bernat Artola.  Revista Renou Nº 58
Pel vell cami de l’alqueria
va una parella sospirant:
- ¡Que si no em vols com yo voldria!
- ¡Que si no et vullc per inconstant!  Continuar llegint
 
La cuina valenciana  
Per Pilar Borrull.  Revista Renou Nº 58
Arroç a banda casolà (Per a 4 persones)  Continuar llegint
 
El raco del vi  
Per José Luis Cortés.  Revista Renou Nº 58
El cultiu i consum de vi se remonta a les antigues civilisacions de Mesopotamia i Egipte. A l’igual que els primers cultius agricoles determinaren canvis d’alimentacio i costums, la viticultura se va expandir des d’Orient a Occident, des d’Asia hasda el Caucaso i a lo llarc de tot el Mediterrani. Continuar llegint
 
Pintura Valenciana (José Camarón Boronat, Sogorb 1731-Valencia 1803)  
Per Ferrando.  Revista Renou Nº 58
Va començar la seua trayectoria pictorica de la ma de son pare, Nicolás Camarón. Fon nomenat Academic en 1762 per l’Academia de San Fernando i en 1765 per la de San Carlos.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  Següent >>
511 registres trobats