Antics refrans valencians

Per Carlos Ros

Lomes, priva el menys.

Lo amor, desastra les gents.

Lo burro de Arcadi, carregat dor, y menja palla.

Lo be nos conegut, finsa ques perdut.

Lo braç de la justicia, es molt llarch.

Logos ab rabia, de son amo trava.

Lo caball de la llaurança, es sempre ric desperança.

Lo consell, muda al vell.

Lo fill de la cabra, sempre ha de ser cabrit.

Lhome compon, y Deu dispon.

Lo plor del hereu, rialla disimulada.

Los mals en lo pa, son menys.

Lo temps sa de pendre, conforme be.,

La boca amarga, no pot llançar sinos fel

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: