¡Enhorabona!

Per Joaquín Serrano Yuste

Vint i cinc anys, i pareix que va ser ahir, quan un grup de castellonencs, valents i informats, amants de les seues raïls i de la seua cultura valenciana, en contra dels vents pseudo-moderns de la cultureta que bufaven en especial virulencia en la seua ciutat, decidiren, que ya estava be, que allo en lo que creien i que sentien en lo més fondo del seu cor no podia ser ningunejat quan no ignorat o suprimit, i que algu devia agarrar la bandera, gloriosa senyera, que des de fa 750 anys nos presidix i ilumina i defendre tot lo que ella significa no a soles politicament, a on el alluernament del poder es a voltes desmoralisador, sino en essencia, en la cultura i per lo tant en l’amistat que se genera entorn a la mateixa.


D. Joan Batiste Cardona Vives

Aixina en 1982 una serie d’intelectuals i persones de be, crearen l’Associacio Cultural Cardona Vives, prenent els llinages d’eixe important personage castellonenc de nom Joan Batiste, que servi d’inspiracio a un atre personage que fon l’anima i vida de l’associacio, En Josep Maria Guinot i Galán, autentic eixemple per a tots, per la seua bondat, per la seua sabiduria i cultura amplissima, en numeroses obres no a soles lliteraries i llingüistiques sino tambe humanes i, per supost, per el seu amor al Regne de Valencia, que, com sa senyera, acumula cents d’anys i a on castellonencs, valencians i alacantins se donen la ma, orgullosos del seu passat i ilusionats pel seu futur. Este any es cumplix el seu centenari i mirant al cel tambe el felicitem.

Des d’eixe moment fins a hui, infinitat d’activitas donen contingut ad este grup huma del que formen part més de 250 persones i creixent, que ademes paguen religiosament la seua cuota, no com atres associacions a on quatre aprofitosos espavilats són subvencionats pels seus amiguets, i la disfruten en intensitat. Partint de la aparicio periodica de la revista que tenen la seua ma, mig de difussio dels nostres ideals, passant per multiples i interessantissimes conferencies i excursions a on es divertim coneguent la nostra Comunitat, cursos i seminaris de cultra i idioma valencià que cada dia conten en més seguidors, premits lliteraris, presencia en cantitat de mijos de comunicacio, actes i manifestacions diversos, fins als hui prestigiosos Premits Fadri-Cardona Vives que tambe celebren el seu aniversari, el que fa deu.

Veem puix que les actuacions de les que se beneficien els socis i la societat tota són multiples i incansables. Per ad aixo, tots els seus membres, u per u, són importants i contribuixen pero no poden deixar de fer clavapeu en la eficient Junta que mou tot aço, en Fernando Masip com a Secretari i Gonzalo Romero com a President.

cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: