cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

Revista Renou Nº 49


Revista Renou Nº 49
Studium Generale  
Per Domingo Gimeno Peña.  Revista Renou Nº 49
Les universitats tenen l´orige en l´edat mija. El Concili de Letràn de 1179, durant el pontificat d´Alexandre III, manava en el Canon 18 que cada seu episcopal o iglesia catedral formara una escola en la que un mestre ensenyara gratuïtament a clerics i alumnes pobres, el bisbe pagaria els costs.  Continuar llegint
 
Constanti Llombart i Lo Rat Penat. Un home i una mampresa, ara fa 125 anys  
Per Juli Moreno Moreno.  Revista Renou Nº 49
Trencant en l’habit que he seguit fins ara en les meues colaboracions, en la d’este numero del “Renou” no parlarém d’un personage naixcut en les comarques castelloneres, ho fare d’un valencià, l’importancia del qual, per la seua labor i per la seua herencia cultural, pot fer intrascendent el lloc de naixença. Es tracta de Constanti Llombart i de la seua aportacio al renaiximent de les lletres valencianes i, en general, de la cultura valenciana.  Continuar llegint
 
Mujeres cantantes y de Castellón  
Per Magda Mut Camacho.  Revista Renou Nº 49
La provincia de Castellón también ha dado importantes mujeres dedicadas a las artes escénicas. Herminia Gómez Serra, Carmen Tur Melchor y Dorotea Conesa Redó fueron tres mujeres que nacieron cuando el siglo XIX moría y comenzaba un nuevo siglo lleno de desconciertos. El siglo XIX decía adiós a la España colonialista y le daba la bienvenida a un siglo lleno de esperanzas en la vida, aunque a veces se diría todo lo contrario.  Continuar llegint
 
Editorial  
Per Gonzalo Romero Casaña.  Revista Renou Nº 49
Inclus les mes llargues travesies del desert, quan el que les porta a fi, es portador en sa cantimplora de l´aigua de la fe de saber-se en la certea de que el cami i el desti, per molt de sol que faja, son els correctes, sempre acaben en el premi de conseguir lo que u vol o desija.  Continuar llegint
 
Valencianisme-s  
Per Josep Vicent Guinot.  Revista Renou Nº 49
L´historia està plena de traïdors i venuts, de gent que, quan arriba el moment de pendre una decissio, decidix agarrar el cami mes facil, el cami de la conveniencia personal, el cami d´assegurar-se l´economia i/o la posicio social, encara que aixo represente la renuncia mes o menys evident a les idees que durant molt de temps havia defes.  Continuar llegint
 
Imperialismo moderno  
Per Agustí Franch.  Revista Renou Nº 49
En 1889 decía la revista barcelonesa "La Renaixença": "... para probar (los valencianos) que su lengua no es un vulgar dialecto... la han elevado a la categoría de lengua literaria, celebrando cada año... los Juegos Florales..."  Continuar llegint
 
Comentaris  
Per Redaccio.  Revista Renou Nº 49
Volem en el present numero de la revista Renou, destacar l´importancia de l´acte d´entrega dels premis "Fadri-Cardona Vives". En pagines interiors podras recabar informacio d´alguns detalls de l´acontenyiment, important sobretot pel nivell dels premiats i realçat, sense dubtes, per la presencia d´un public volcat en l´admiracio d´uns personages que marquen la pauta en el devindre social i cultural del nostre Regne de Valencia.  Continuar llegint
 
La vila de Vilafames  
Per Marivi Ferrandis i Olmos.  Revista Renou Nº 49
Cap a l´interior de la provincia de Castello - a la comarca de la Plana Alta - s´hi troba dins d´un paisage relativament montanyos una vila de 1.400 habitans anomenada Vilafames i els seus habitadors, vilafamers o vilafamesins.  Continuar llegint
 
Entrevista a Dª Mª Teresa Moya Ferrer  
Per María Dolores Miralles Enrique.  Revista Renou Nº 49
Donya Maria Teresa Moya Ferrer, presidenta del Grup de Dones Valencianes, naixquè en Alzira en l’any 1931, filla de llauradors i deixà son poble natal als vintiquatre anys, quan s’unia en matrimoni al seu actual marit, natural de Pobla del Duc. Te dos fills i es, fonamentalment, una dona d’accio en la defensa de la cultura i identitat del poble valencià.  Continuar llegint
 
Els certamens lliteraris  
Per José Vicente Gómez Bayarri.  Revista Renou Nº 49
Els certamens lliteraris arreplegaven una vella tradicio trobadoresca que cristalisaria de manera boyant en la Valencia del segle XV i principis del XVI. A diferencia dels provençals, els valencians tindran un caracter preferentment d’exaltacio religiosa. Continuar llegint
 
¡Digan la verdad!  
Per Juan Vanrell Nadal.  Revista Renou Nº 49
Cuando los romanos en el año 218 a.C. desembarcaron en Ampurias y conquistaron España, los españoles no eran mudos. Les ocurrió lo que a los habitantes de los otros países también conquistados por Roma: quedaron deslumbrados por toda la parafernalia de los romanos y quisieron hacer y hablar como ellos. De ahí las muchas “lenguas romance” de Europa. Continuar llegint
 
El Idioma Valenciano (Juan A. Mayor de la Torre)  
Per José María Adán García.  Revista Renou Nº 49
El número citado incluye un artículo de José María Adán sumamente documentado y titulado “La corona de Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia”. Por creerlo de interés para nosotros y previa consulta al editor y por su mediación al autor que me autorizan a hacerlo, transcribo a continuación un extracto de dicho trabajo. Continuar llegint
 
Apunts de gramatica valenciana  
Per Josep Maria Guinot i Galan.  Revista Renou Nº 49
L’adjectiu numeral es el que determina al substantiu afegint idea de numero. Existixen diverses classes de numerals: cardinals, ordinals, fraccionaris i multiples. Si expressen simplement l’idea de numero son cardinals; si l’orde, ordinals; si part d’un tot, fraccionaris, i si la multiplicacio, multiples.  Continuar llegint
 
Miscelania d´actualitat  
Per Josep Lluïs García Ferrada.  Revista Renou Nº 49
A ningú se li escapa que estem passant, sense donar-nos conter, per un periodo fracament lamentable per al valencianisme i, per tant, per als valencians. En molt poc de temps s’han donat fets que venen a corrobar lo que estic dient.  Continuar llegint
 
¡Ay, Mallorca, Mallorca!  
Per Ricardo García Moya.  Revista Renou Nº 49
Os llaman "Les Illes", a palo seco, como si fuerais miserables ínsulas de hierbajos e iguanas, y dad gracias de que no os rebautizan con nombres como Islas Tortugas o el de aquella "Isla de mal de vientre" que citaba Haedo en 1612 (Topographia de Argel, f. 89); y lo de tortugas podría ser, por la abundancia que teníais...  Continuar llegint
 
1 | 2  Següent >>
20 registres trobats