cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Entrevista a Gonzalo Romero Casaña
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Hui estem en la ciutat de Castello de la Plana, a on anem a parlar en una persona que es tota una institucio dins del mon valencianiste, ¡Com no! Mos estem referint a Gonzalo Romero Casaña, president de l´emblematica Associacio Cultural Cardona i Vives de Castello.  Continuar llegint
 
Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo català (i IV)
Per Federico Bonillo Vigo
Per arrematar este chicotet i breu repàs, un detall mes de l’importancia i transcendencia com a una difrencia mes entre lo Valencià i lo català. La provesso escomença ab el repic especial per a tal acte de les campanes des d’El Micalet i la mateixa propiament dita ho fa ab “La Senyera de lo Regne de Valencia”, flanquejada per “Les Banderoles o Estandarts” de la ciutat i son portats per tres Reis d’Armes vestits ab cotes de seda i gorgueres de tela al coll, peluques i barbes blanques i els seus caps van coronats.  Continuar llegint
 
España, fundada por un valenciano
Per Baltasar Bueno
Asistí anoche en el salón del Trono de Capitanía a la presentación de la nueva Honorable Clavariesa de las Fiestas de San Vicente Ferrer, la encantadora María Amparo Silvestre Guillén de Latorre, organizado impecablemente por el incansable secretario general de la Junta Central Vicentina, Rafael López Die.  Continuar llegint
 
La AVL y la batalla de Valencia
Per Baltasar Bueno
Cuando alguien del "blaverío", a título personal y con su dinero particular, saca a relucir algún tema lingüístico, ejerciendo su derecho al pataleo, por pura nostalgia o romanticismo, inmediatamente es acusado de secesionista y de reabrir "la batalla de Valencia".  Continuar llegint
 
Revista Rogle
Per Rogle Constanti Llombart
En esta seccio anirem ficant tots els numeros de la revista Rogle que ens apleguen.  Continuar llegint
 
La croada catalana
Per Baltasar Bueno
"La croada catalana" es un libro que se acaba de editar en Barcelona, de Ernest Marcos, donde se reinterpreta, la figura "del rei català Jaume I" y se le presenta como un aguerrido y devoto cruzado, cuya ilusión era ir a Tierra Santa a luchar contra los infieles.  Continuar llegint
 
El nihiliste de Novelda
Per Ricardo García Moya
Per favor, deixen un poquet a la Pantoja, al Dr. Haus o l’ampalagosa Catedral del Mar, que’l asunt te llirons. ¿Escomence? Anem, es un dir, al sigle XIX, cuan u podía vórer per Catral o Alboraya el creiximent de carlotes, chufes, carts o safanories entre parotets y tallarrosos, ¿bonico, no?  Continuar llegint
 
Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo català (III)
Per Federico Bonillo Vigo
“La Muixeranga” es un conjunt de dances i castells humans, tipics de la poblacio d’Algemesi. Hui en dia s’han estes a Peniscola, Titagües, l’Alcudia, l’Olleria, Sollana, Sueca i Gandia.  Continuar llegint
 
El ex deán Ramón Arnau, los errores y las erratas
Per Baltasar Bueno
Cuando los abogados tienen difícil defender un asunto en estrados, se dedican a intentar marear la perdiz, a los jueces, como si estos fueran tontos, no supieran de leyes o estuvieran faltos de experiencia. Los delincuentes igual, niegan hasta su carnet de identidad. De esa manera evitan entrar en el fondo de la cuestión de la litis.  Continuar llegint
 
AVL , la Santa Inquisición Lingüística
Per Baltasar Bueno
La AVL se está convirtiendo a marchas forzadas en el Tribunal de la Santa Inquisición Lingüística con sus maneras y formas de actuar, entidad viciada en origen por cuanto que su preocupación principal es velar por la unidad de la lengua catalana y no por la Lengua Valenciana.  Continuar llegint
 
Per l´unitat normativa valenciana
Per Joan Ignaci Culla
Fa ara cent anys, a pricipi del sigle XX, es varen tindre que unir els valencians per a convergir en una mateixa normativa (cosa que, com ara, en eixe moment no ocurria) que, ademes de dignificar la llengua valenciana, establira la plena diferenciacio respecte al ya descarat intent d’absorcio per part dels catalans.  Continuar llegint
 
Chicotet estudi comparatiu de les veritats irrefutables de lo valencià i de les mentires de lo català (II)
Per Federico Bonillo Vigo
En la primera part d’este chicotet estudi, vaig fer un resum general i basic de lo que mos diferencia en els nostres veïns del nort. Ara i des d’este capitul, anire esmicolant cada apartat, ampliant la documentacio que fonamenta eixes diferencies basiques en un principi i que ara seran mes evidents i concretes.  Continuar llegint
 
¿Académicos `valencianistas´ en la AVL?
Per Baltasar Bueno
Como a muchos de ustedes les pasará, me pregunto qué hacen los académicos ‘valencianistas’ en la Academia Valenciana de la Lengua, la que dice que pertenecemos al mismo sistema lingüístico y compartimos la misma lengua con los catalanes.  Continuar llegint
 
"En lladres (catalanistes) exigir justicia, mai fer pactes"
Per Jaume de la Serra
De l´Academia Valenciana de la Llengua (catalana), AVL(c), (eixa academia composta per majoria de catalanistes que en el 2005 dictaminaren - perque sí - que la llengua Valenciana es Català), ham aplegat a sentir dir que es una institucio de "consens" entre les diferents "sensibilitats" llingüistiques (setze catalanistes versus tres o quatre creuaponts ex-RACV), que "treballa" (en jornals multimillonaris pagats pels valencians) per a que no hi haigguen "ni guanyaors, ni vençuts".  Continuar llegint
 
Sobre les ´d´ intervocaliques i unes atres normes (II)
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Pareix mentira que una llengua que tingue el primer Sigle d´Or de totes les llengües romances, hi haja arribat ad este punt. Trencada i desprestigiada a mes no poder.  Continuar llegint
 
Sobre les ´d´ intervocaliques i unes atres normes (I)
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Des dels formularis de les pagines Uep del Grup LLVS, al qual perteneix, rebem tot tipo de mensages, uns mos diuen del mal que hem de morir i uns atres mos donen l´enhorabona per la bona faena que estem fent, pero entremig d´eixos extrems, hi ha tot un ample espectre de mensages que comprenen tots els temes que vos pugau imaginar.  Continuar llegint
 
Subvenció de l´Ajuntament
Per Gonzalo Romero Casaña
Sincerament pense que moltes, tal volta massa, son ya les informacions i els articuls que s´han vertit i escrit sobre la subvenció concedida per l´Ajuntament de Castelló a l´associació Cardona Vives, una ajuda entre moltes atres mes destinades a distintes associacions castellonenques.  Continuar llegint
 
La llengua com a vehicul d’absorcio d’un poble
Per Joan Ignaci Culla
Alerta, fills de Valentinia, fills del Regne Valenciá, alerta! Alerta que’l modern instrument de conquista es la llengua. A defendre els drets de preeminencia que sus les demés llengües te dins de nostra Patria la nostra llengua valenciana, la llengua de les nostres mares. A repelir la invasió, la odiosa invasió de qualsevol llengua forastera. [...]  Continuar llegint
 
Coherencia valencianista
Per Joan Romero
Llamentablement es prou habitual vore com els mateixos valencianistes ampren la retorica antivalenciana sense percatarse de l’incoherencia que es crea entre dita retorica i les tesis valencianistes.  Continuar llegint
 
El catalanisme ocult (pero furibunt) del PP
Per Joan Romero
Les ultimes noticies aparegudes en prensa apunten a que, definitivament, el Partit Popular incloura a l´Academia Valenciana de la Llengua (AVLl) dins l´Estatut d´Autonomia valencià. Ademes, el percentage de diputats pera modificar la seua propia llei el PP la cambia i passa de majoria simple a 2/3, lo qual supon contar obligatoriament d´ara en avant en el partit socialiste pera poder modificarla.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  Següent >>
1490 registres trobats