cites

Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino
Carlos Ros Hebrera

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Capitul II. Fonetica Valenciana. Cont.)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Seguim en el Capitul II de Fonetica Valenciana, dins de la 1ª part corresponent a la Fonetica, que parla de les vocals en particular, els diftoncs i triftoncs i les consonants, del llibre de D. Josep Mª Guinot de Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana.  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Capitul II. Fonetica Valenciana)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Comencem el Capitul II de Fonetica Valenciana, corresponent a la 1ª part de llibre de Gramatica de D. Josep Mª Guinot, relatiu a la Fonetica.  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Capitul I. Fonetica)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Entrem ya en materia, afegim la Primera part corresponent a la Fonetica, Capitul I de Nocions Generals, de la Gramatica de D. Josep Mª Guinot.  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Introduccio a la Gramatica)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Afegim la part d´Introduccio a la Gramatica, a partir d´aci anirem entrant ya en materia.  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (La Llengua Valenciana)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Afegim l´apartat dedicat a la Llengua Valenciana, subdividit en: Area geografica del valencià, Denominacio de la llengua i El valencià, llengua no dialecte. Informem que es respecte la grafia i els accents conforme estan en el llibre original.   Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Index)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Seguim alvançant, ara aci teniu l´Index de la Gramatica per a que vos feu una idea de tot el seu contingut.  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Nota Preliminar)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Seguint en la Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana de D. Josep Mª Guinot, adjuntem la Nota Preliminar de dit llibre.  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Prolec)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Conforme anunciarem fa un temps, a partir de hui, anirem penjant, per parts, en nostra web la totalitat del llibre de D. Josep Mª Guinot i Galan de Gramatica titulat: Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana. Com a primer pas aci teniu el seu prolec.  Continuar llegint
 
Fonetica de la llengua valenciana. Caracteristiques que la individualisen
Per Josep Maria Guinot i Galan
Si per Fonetica entenem la part de la Gramatica que estudia la naturalea i evolucio dels sons d´una llengua considerats en sí mateixos i en relacio ab atres fenomens llingüistics, no anem a reproduir aci l´estudi de la llengua valenciana des del punt de vista de sa Fonetica.  Continuar llegint
 
La filologia valenciana. (Discurs d’ingres a la Real Academia de Cultura Valenciana)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Despres de saludar al Deca de la Real Academia de Cultura Valenciana, Excelentissim Senyor Don Joan Lladró; al Sr. Director de la secció de Llengua i Lliteratura reverend Don Joan Costa i Català, academics i demes membres d’esta prestigiosa entitat cultural, i selecte auditori, vullc agrair l’honor que me procuren al nomenar-me Academic Numerari. I, en una actitut de justa modestia passen a llegir-los el meu discurs d’ingres, estos amics impagables que han segut els meus ulls, el meu cor i la meua vida.  Continuar llegint
 
¿La llengua per a qui?
Per Josep Maria Guinot i Galan
El poble protesta amargament perque se li imposa a la força un llenguage tan pintoresc com foraster. Te rao el senyor Burguera: "eixa" llengua per als que la "treballen", i no per al poble valencià, ni per als que no estan conformes en que se la maltracte o se la faça desapareixer com a llengua de cultura.  Continuar llegint
 
Algunes particularitats de la sintaxis valenciana
Per Josep Maria Guinot i Galan
La sintaxis valenciana moderna oferix moltes peculiaritats que la distinguixen de la sintaxis d’atres llengües, tant del castellà com del catala.  Continuar llegint
 
Cristianos separados del Maestrazgo
Per Josep Maria Guinot i Galan
Es evidente que el conflicto lingüístico, que en ocasiones llega a la crispación, más que problema religioso o pastoral es primordialmente político, pero, sin quererlo, los católicos estamos inmersos en él. El pueblo valenciano sufre calladamente y se rebela interiormente cuando observa que por medio de la jerarquía eclesiástica se le intenta borrar su primer signo de identidad, la lengua, catalanizándole, cuando, siendo su lengua nativa el valenciano o el castellano, se le imponen misas, sacramentos, órdenes sagradas, cánticos litúrgicos o catecismos en perfecto catalán.  Continuar llegint
 
El llenguage i la comunitat parlant (i II)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Contra els que diuen que s´ha de parlar d´una manera i escriure d´una atra, afirmavem en un articul anterior que la llengua escrita deu acomodar-se al llenguage parlat.  Continuar llegint
 
El llenguage i la comunitat parlant (I)
Per Josep Maria Guinot i Galan
S´ha dit que el llenguage és una especie d´institucio social, un sistema de signes convencionals, que no te mes rao de ser que l´us i el consentiment general d´un grup social; institucio social, que experimenta una evolucio constant, encara que insensible, condicionada per l’evolucio de la mateixa colectivitat que la parla. Una llengua que no tinga aixo en conte, no sera acceptada com a propia per la colectivitat a la que se li vol imposar; mes be serà una especie d´esperanto, com ocorre actualment a l´intentar impondre al valencià la normativa catalana com a llengua estandart dels valencians.  Continuar llegint
 
La bruixola trobada per l´Academia
Per Josep Maria Guinot i Galan
L´Academia no ha fet més que recuperar l´ortografia tradicional i cumplir l´encarrec que va fer el preambul de les "Normes de Castello" a les "novelles generacions". En conseqüencia, la normativa ortografica de l´Academia, en conte de ser una "antinorma absurda" i "la perdua de la bruixola" de l´Academia, com diu el docte academic, es la "supernorma racional" i "la recuperacio de la bruixola", perduda durant cinquanta anys en mans dels numantins partidaris de les normes de Castello, a pesar de la bona fe d´alguns d´ells, que tampoc les practiquen exactament.  Continuar llegint
 
El Liber Elegantiarum, de Joan Esteve (i II)
Per Josep Maria Guinot i Galan
El llibre d’Esteve no arreplega el llenguage escrit, convencional, mes o menys arcaisant, ni les expressions vulgars ya perdudes, sino el llenguage viu i corrent en la Valencia del sigle XV; per aixo esta obra es tan util per a coneixer l´estat de la llengua valenciana viva en aquells temps i el moment historic de la seua evolució.  Continuar llegint
 
El Liber Elegantiarum, de Joan Esteve (I)
Per Josep Maria Guinot i Galan

Recentment ha aparegut en Castello una reproducció en facsimil del "Liber Elegantiarum" de Joan Esteve, en el que s´arreplega en forma de diccionari "sui generis" el llenguage parlat en Valencia a mitant del sigle XV.

 Continuar llegint
 
No es un problema filológico sino socio-lingüístico
Per Josep Maria Guinot i Galan
Sin embargo, el doctor Alarcos dice que catalán y valenciano "no son lenguas diferentes", aseveración que no es ninguna verdad científica, sino una mera opinión, que nos gustaría que alguien demostrase convincentemente.  Continuar llegint
 
Contestacio a
Per Josep Maria Guinot i Galan

L´estrategia dels pancatalanistes consistix en fer una propaganda continua de la seua doctrina, inclus en l´estranger, fent creure que es la cientifica, la sostinguda "per tots els romanistes del mon". No se molesten en demostrar-ho, pero l´imponen, com articul de fe, defenent-la ab el fervor d´un guerrer, perque "magister dixit".

 Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5  Següent >>
97 registres trobats