cites

Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino
Carlos Ros Hebrera

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Notes d´etnologia valenciana: El tabalet i la dolçaina (I)
Per Agusti Galbis
No crec que siga dificil afirmar que el tabalet i la dolçaina son els instruments mes representatius de l’etnologia valenciana musical. No es per casualitat, que en l’historia del periodisme en llengua valenciana, els valencians hajam tingut dos semanaris que portaven els seus noms...  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Capitul II. Fonetica Valenciana. Les consonants alveolars)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Seguim en el Capitul II, dedicat a la Fonetica (1ª part), que parla de les consonants alveolars, dins de la fonetica valenciana, del llibre de D. Josep Mª Guinot de Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana.  Continuar llegint
 
Conferencia de un nasciturus
Per Juan Vanrell Nadal
Desde el seno de su madre un “nasciturus” fue el verdadero protagonista de una conferencia impactante. El doctor Bonilla prestó su voz y puso también el prólogo y el epílogo. No en vano este prestigioso Catedrático de la Universidad General de Valencia es maestro y referente internacional en temas de ginecología.  Continuar llegint
 
Navarra vs. Valencia
Per Joan Ignaci Culla
El histórico reino de Navarra sufre, como el de Valencia con los catalanes, ataques constantes de los vascos, en un intento de suplantación territorial y lingüística. Sin embargo, a diferencia de nosotros, los navarros, han decidido poner coto a la megalomanía vasca y, en concreto, al decreto del curriculum vasco de la Educación Básica aprobado por el gobierno de Ibarretxe, donde se incluía "indiferentemente" a Navarra "en el ámbito territorial de Euskal Herria".  Continuar llegint
 
Caça de bruixes
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
No és un secret per a ningú que Catalunya fa prou décades, que està en pos d´alcançar la meta de conseguir ser independent respecte a Espanya, la nació de la qual és actualment una comunitat autònoma.  Continuar llegint
 
Chufes, formache, anchoves y salchichons en l’any 1607
Per Ricardo García Moya
El dumenche pasat, u dels diaris catalaners seguía donant la llanda en lo de sempre. En este cas ficava com a requisit de valencianía parlar la llengua d’Ausias March: “¿Qué es ser valenciano? Hablar la lengua de Ausias March y defenderla a capa y espada” (Levante, 28/ 2/ 10).  Continuar llegint
 
Mirando hacia atrás con sorna
Per Cesáreo Jarabo
La lié, sí, la lié... Pero ya no la liaré más, porque ya no soy invitado. Y es que no se puede invitar a quién te saca los colores. Sólo es conveniente invitar a quién come de tu mano. Lecciones que hay que aprender.  Continuar llegint
 
¿Valencianisme o Victimisme?
Per Unio Valenciana
En els ultims dies han aparegut una serie de manifestacions tant als mijos de comunicacio com inclus fetes a les Corts Valencianes, que no criden l´atencio pel contingut sino per lo numeroses i per lo variades de les persones que les han fetes.  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Capitul II. Fonetica Valenciana. Les consonants)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Seguim en el Capitul II, dins de la 1ª part corresponent a la Fonetica, que parla de les consonants en general i en particular, dins de la fonetica valenciana, del llibre de D. Josep Mª Guinot de Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana.  Continuar llegint
 
¿Es la Justicia justa?
Per Rogle Constanti Llombart
¿Es la Justicia justa? No deuria de ser esta una pregunta dificil de respondre, pero ho es, i es que aplicar la llei no es sempre sinonim de ser just, sobre tot quan la llei arriba a atentar contra la llibertat individual o, tambe, contra les creencies i sentiments tant d’un individu com d’una colectivitat.  Continuar llegint
 
Columbretes, les nostres illes
Per Xavier Gimeno Alonso
L’estiu passat (18.6.2009), l’associacio castellonenca Cardona Vives, organisà un viage a les Illes Columbretes, per a fruir d’este parage tan emblematic que tenim els castellonencs. El viage fon en dijous degut a la gran cantitat de gent que vol visitar-les i les seues llimitacions, per ser un parage natural protegit, cosa que impossibilità ad alguns dels socis i amics poder acompayar-nos.  Continuar llegint
 
Historias de un pancatalanismo ofuscado
Per Juan Vanrell Nadal
El pasado 20 de febrero estuve en Mallorca. Aprovechando este viaje, “Radio fiesta”, dirigida por emigrantes y destinada a los mismos, me invitó a participar en su programa cultural de los sábados. La tertulia de este día estaba integrada por una mejicana, una argentina, una venezolana, una magrebí y este mallorquín.  Continuar llegint
 
Diego Gómez y les “Trobades” d’autoodi
Per Ricardo García Moya
Diego Gómez es el pincho y chipiritifláutic president d’Escola Valenciana, nyítol d’eixes “Trobades” en cuatre barres y tarquim catalaner que, en dinés de mosatros, endenyen el cervell dels chicons valencians.  Continuar llegint
 
Anfós Ramon: el poeta valencià més llorejat de tots els temps
Per Josue Ferrer
Yo soc dels que pensa que, en mida de lo possible, els homenages cal fer-los quan u viu. Per això precisament, ara que es troba en l’hivern de la seua vida, voldria escriure unes llínies que, encara que no arriben a fer justícia en absolut en el talent inconmensurable d’este singular home, sí puguen almenys ser humil testimoni de l’honor i el privilegi que és per a mi haver pogut viure en la mateixa época que un dels millors poetes valencians del segle XX i de sempre.  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Capitul II. Fonetica Valenciana. Cont.)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Seguim en el Capitul II de Fonetica Valenciana, dins de la 1ª part corresponent a la Fonetica, que parla de les vocals en particular, els diftoncs i triftoncs i les consonants, del llibre de D. Josep Mª Guinot de Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana.  Continuar llegint
 
¡Ei...! ¿No mos entenem?
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Pero eixe comentari, “Així ens entendrem millor”, em feu riure, puix no és la primera vegada que ho escolte, assumint els catalans que per que un valenciaparlant sàpia parlar en valencià, ha d´entendre com parla un català per obligació.  Continuar llegint
 
Com una flama
Per Anfos Ramon i Garcia
Afegim part del Poema d´Anfos Ramon, guanyador de la Flor Natural en els Jocs Florals de Paterna l´any 1978 i publicat en la revista "Parlem", de decembre de 1979, editada per l´Associacio Cultural Unio Valencianista Independent de Borriana.  Continuar llegint
 
Notes d´etnologia valenciana: Els bous i la magia (i III)
Per Agusti Galbis
I la res de la que parlem es diu en llengua valenciana “bou”, i no “toro” ni “brau”. Catalans i castellans, nomenen al mateix animal de dos maneres distintes, segons estiga o no capat. Pero eixa diferencia que fan castellans i catalans no te fonaments en llati.  Continuar llegint
 
Andreu Sempere, Gramatica Valenciano-Llatina. 1546. Segle d´Or de la Llengua Valenciana: XV i XVI
Per María Teresa Puerto Ferre
1546.- Portada de la GRAMATICA VALENCIANO-LATINA, del mege i excels humaniste ANDREU SEMPERE (Alcoy, ¿-1572), de la que se´n feren prop de quaranta edicions: la primera en VALENCIA en 1546, seguint-li´n sis edicions mes durant el segle XVI, dos edicions en Barcelona en 1570 i 1637, dos edicions en Cagliari (Sardenya) en 1557 i 1583, i més de vint edicions en Mallorca en el segles XVII, XVIII i XIX. En estos llocs s´estudià el llati, durant molt anys, en una GRAMATICA VALENCIANA. La present edicio es de Palma de Mallorca de 1749.  Continuar llegint
 
Orgullo de sentirse valenciano
Per José Vicente Gómez Bayarri
Gómez Bayarri recuerda el esplendor del siglo XV en Valencia, cuando el puerto superó al de Barcelona y la ciudad era una de las principales capitales del mundo. Un viaje a la historia para reforzar el orgullo de sentirse valenciano  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  Següent >>
1490 registres trobats