¿Valencianisme o Victimisme?

Per Unio Valenciana

En els ultims dies han aparegut una serie de manifestacions tant als mijos de comunicacio com inclus fetes a les Corts Valencianes, que no criden l´atencio pel contingut sino per lo numeroses i per lo variades de les persones que les han fetes.

No és cap novetat que quan en l´aire comencem a trobar cert “tufillo” a eleccions, hi ha politics que trauen “a passejar” la Reial Senyera, adobats per prestigiosos periodistes o reputats sociolegs, participant en tertulies mediatiques o en oportunes entrevistes en els mijos més arrimats.

Per refrescar la mimoria de la ultima semana, podem parlar de l´entrevista de Vicent Flor, professor de sociologia i dirigent del Bloc (Levante-EMV 19/02/2010) sobre el valencianisme politic, la intervencio en les Corts de Enric Morera, Síndic del Bloc i la resposta del president Camps a les mateixes: "El valencianismo político de verdad está en la bancada popular", que curiosament coincidien en el mateix dia 19 de febrer, o les repercusions que eixes paraules acrecentades per la que està caiguent a nivell economic i social han tingut en els mijos de comunicacio i, per acabar de rematar, el parany, el pla del Cabanyal, la Campus Party, etc... (aigua, infraestructures, financiacio, etc.). En fi, que tot aço ha donat peu atra volta a fer el discurs politic per part del PPCV que es resumix en la frase del president Camps.

¿Pero de veritat estem convençuts de que aixo es aixina? Yo, per supost, que no.

I m´agradaria començar per lo més basic: estem parlant d´una manera d´entendre les necessitats de la nostra terra, allo que per dret nos pertoca i com defendre-ho davant d´aquells que poden concedir-ho o ficar el mijos per obtindre-ho, en una gestio clara i trasparent de cara al ciutada.

Com està ejecutant-ho el PPCV, el president Camps li diu “Valencianismo político”. En Unio Valenciana lo que està fent el PPCV ho definim com “Victimisme politic”.

Es facil demostrar-ho. Simplement hi ha que culpar de tots els mals que afecten als valencians i valencianes a Zapatero, president del govern d´Espanya, sense admetre ninguna responsabilitat de gestio en cap dels temes que puguen preocupar als ciutadans i ciutadanes.

En el cas de l´aigua és, després de 8 anys de tindre el PP el govern central, culpar al PSOE (que no hi ha que llevar-li la culpa que té) de derogar el Trasvasament de l´Ebre, sense tindre els populars cap responsabilitat, quan si es revisa els Diaris de Sesions del Congres dels Diputats, ya hi havia diputats valencians que ho defenien en aquells temps, i els diputats del PP i el PSOE no consideraren oportu tindre-ho en conter. I no vaig a comentar les contradicions en el tema de l´aigua que tenen els Populars valencians i els de Castella-La Mancha, i qui guanyarà al final.

Lo mateix diriem de les infraestructures que ara s´han convertit de repent en vitals, i que Unio Valenciana ya reivindicava fa més de 10 anys, com és el cas del “Corredor Mediterrani”, i que quan en 1997 començarem en UV a solicitar el seu estudi i la seua inclusio en els plans de la UE, atres es dedicaven a fer politica de partit (que és lo que solen fer) i no politica territorial. Tot aço es pot tirar d´hemeroteca i comprovar-ho, si a d´algu li interessa realment.

El pla del Cabanyal ya es sagnant. S´ha deixat degradar d´una manera brutal durant anys i anys, forçant una situacio social per part del politics i que siga lo que siga lo que es faça al final, no serà lo que més hauria beneficiat al barri. El perjui major és per als veins i veines que han tingut que moure del barri per eixa situacio forçada i que no es beneficiaran ni materialment ni economicament de les millores programades. Una situacio que ha dut a la fragmentacio i a la confrontacio social, quan es responsabilitat del govern municipal que deuria d´haver actuat molt abans. Aixo no es gestionar correctament i ningun politic deuria d´estar content en ell mateix per lo que està passant en el Cabanyal.

Son eixemples de la gestio politica del PPCV que ven a la societat com la defensa dels interesos dels valencians i valencianes. Pero si s´analisa es pot vore que en aquells temes que es produix alguna mancança, la culpa es de l´Estat Espanyol, i ningu del govern autonomic asumix cap responsabilitat politica.

Eixe es el victimisme que denunciem, que no poden confondre en fer valencianisme politic.

Tambe deu ser responsabilitat de l´Estat Espanyol el retall brutal a les Bandes i Escoles de Música denunciada per la Federacio de Societats Musicals, la pesima gestio economica dels recursos publics i l´endeutament creat, el retras en els pagaments a les empreses suministradores per part de les diferents Conselleries, els problemes en les ajudes socials a persones depenents, el retall en personal sanitari o docent per falta de diners, etc...

Clar, tenen l´excusa perfecta: el govern espanyol no reconeix l´aument de poblacio del nostre territori i el finançament corresponent.

Pero mon pare, llaurador de l´horta de tota la vida, em va ensenyar que tinc que viure en lo que tinc, no en lo que poguera tindre, perque un llaurador mai ha tingut una collita segura perque poden passar moltes coses pel camí abans de vore un centim.

Aixo si. Sempre tenim que demanar lo que nos correspon, ser reivindicatius, aixina com contribuim en lo que nos pertoca, exercint el principi de solidaritat entre territoris.

Aixina entenem en Unio Valenciana lo que és el Valencianisme politic. Es qüestio d´afrontar i respondre als problemes i necessitats dels valencians i valencianes per damunt de colors i partidismes, gestionant de forma optima els recursos actuals sense oblidar les reivindicacions llegitimes. Aquells que diuen que ho fan aço pero no poden actuar en contra perque deuen obeir directrius de partit, no poden atribuir-se en la practica la defensa politica dels interessos de valencians i valencianes.

Deu ser que cap dirigent del govern valencià ha conegut a cap llaurador que li ho explicara com cal.

Carmelo Romaguera Martínez. President Local d´Alcàsser d´Unio Valenciana

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: