cites

La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.
Miguel de Cervantes

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Ernest Benach.cat
Per Obdulio Jovaní Puig
El «.cat» ha crecido últimamente —no faltan pueblos valencianos que lo usen, aunque muchos más llevan la media luna en su escudos municipales—; la identidad ha alcanzado al código de barras que identifica a Cataluña y no a España. Buena indicación para no comprar esos productos.  Continuar llegint
 
Ascensión Figueres i la germana bastarda
Per María Teresa Puerto Ferre
Durant el passat 26 Congres Internacional de Filologia Romanica vaig poder comprovar dos coses interessants...  Continuar llegint
 
Valencianisme: regionalisme o nacionalisme. Una aproximacio als conceptes i ad alguns teorics del valencianisme.
Per Juli Moreno Moreno
Al cap i a la fi ser o considerar-se valencianiste, regionaliste o nacionaliste valencià, son en definitiva una senya, una manera d´afrontar la vida i sobre tot una militancia que obliga a una practica, la de fer compatible els diferents ordens de la vida en el conreu de la cultura i de l´idiosincrasia valencianes.  Continuar llegint
 
Científicamente correcto
Per Ramón Mingarro Traver
No se si los integristas, cuando usan la palabra "científicamente", saben exactamente lo que están diciendo, en lo que a mi respecta no me acomplejarán, pues como queda explicado, esta palabra no sentencia nada, más bien todo lo contrario, invita a la discusión.  Continuar llegint
 
El territori cristià tributari valencià durant el Califat de Damasc (i II)
Per Agusti Galbis
En la primera part d’est articul hem vist que la major part del territori del pacte que Teodomir suscrigue l’any 713 en els invasors musulmans, es tractà de territori de ciutats valencianes. El pacte supongue el respecte dels musulmans a l’existencia d’un estat governat per cristians barata uns tributs. Hem conclos en la practica seguritat de que la ciutat de Valencia fon una de les ciutats del pacte. En esta part raonarém sobre les posibles raons d’esta inclusio, estudiarém la duracio d’eixe estat tributari i vorem com l’arqueologia confirma una transicio pacifica d’epoca cristiana a musulmana.  Continuar llegint
 
A la luna de Valencia
Per Ricardo García Moya
El disapte pasat, 9 d’Octubre del 2010, junt al monument al morellá Vinatea una sinyora del GAV em preguntá qué volía dir “gairebé”. La paraula era desconeguda pera mi y, desde sempre, a tots els valenciaparlants; no als “normalitzats”. Este barbarisme catalá es u dels introduits per la Generalitat del PP de Camps, l’Ajuntament de Rita y els poliseros llingüístics del PP en escoles, universitats y Canal 9.  Continuar llegint
 
El voto cautivo
Per Cesáreo Jarabo
Sabemos que en las primeras experiencias democráticas de los tiempos modernos (y de los tiempos antiguos), los caciques de turno compraban con dinero contante y sonante los votos de sus electores. Hoy las cosas han cambado sensiblemente.  Continuar llegint
 
Claus d´octubre 2010
Per Vicent Ramón Calatayud
Pero temps de preses, que sumades a les mínimes ajudes que Lo Rat Penat, la Real Acadèmia o l´Associació d´Escritors en Llengua Valenciana, per eixemple, reben, no permeten mampreses que convindrien a la cultura valenciana, privant a tots dels benefici que per ell s´alcancen a mínim cost. Mentres hi ha qui no sap cóm gastar el presupost.  Continuar llegint
 
Crònica negra del 9 d´octubre de 2010
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
En esta ocasió no vaig a parlar de la provessó cívica d´un 9 d´octubre que sense cap dubte ha estat encapçalada i comandada pel valencianisme i per la valenciania que surava pels quatre costats allà a on mirares, encara que gràcies ad alguns minúsculs grupets pancatalanistes, sempre hem de contar alguna coseta que no caldria contar del dia gran de la festa de la nostra Pàtria Valenciana, i que hui no ho vaig a fer per a no deslluir delliberadament la nostra emblemàtica Provessó.  Continuar llegint
 
Exaltació del peno front a la Real Senyera
Per Joan Ignaci Culla
Un dels majors experts que ha investigat l´historia de la Real Senyera, junt a García Moya o Fermín Juanto Manrique es l´historiador Antoni Atienza, el qual nos aclarix algunes senyes: En 1838 se celebrà novament el Centenari de la Conquesta de Valencia. Llavors, les autoritats valencianes, d´ideologia lliberal, descobriren una vella bandera conservada en el Monasteri de Sant Vicent de la Roqueta, recentment exclaustrat.  Continuar llegint
 
Manifest d’ARV davant el 9 d’octubre
Per Accio Regne de Valencia
Atenent a la Constitucio i l’Estatut d’Autonomia valencià, les institucions: Generalitat, Consell, Corts Valencianes… i les administracions publiques han d’estar al servici dels interessos i necessitats dels valencians, i no convertir-se en instruments al servici dels partits politics que les ocupen, com entenem està passant fins ara.  Continuar llegint
 
Carrer Xavier Casp
Per Manuel Casaña Taroncher
Sí, des de hui, aixina tindrem rotulat un carrer en Valéncia. Content estic, perque Xavier Casp no sols fon per a mi un gran poeta, sino també un bon amic.  Continuar llegint
 
El territori cristià tributari valencià durant el Califat de Damasc (I)
Per Agusti Galbis
Es tracta d’un document molt important que afectà a una gran part del territori valencià i que supon la continuïtat de la poblacio iberorromana valenciana d’eixe territori, sense ruptures ni substitucions. Mediant un pacte o capitulacio, s’establiren les relacions de vasallage entre un estat cristià i els conquistadors musulmans.  Continuar llegint
 
Pintem de blau i taronja este Nou d’Octubre
Per Victor Saiz Castelló
Un any mes, ya tenim el Nou d´Octubre davant, pero este Nou d´Octubre no es un mes, pot ser que siga el mes important per a Coalicio Valenciana desde la seua creacio. Estem a manco de nou mesos de les proximes votacions autonomiques i municipals i en este cas no contem en els mijos economics del 2007...  Continuar llegint
 
La manipulació de l´història
Per Baltasar Bueno
Jaume I era un pinta, anava a la seua, a la conquista del poder, com els politics de sempre i de hui en dia.  Continuar llegint
 
La cultura de los incultos
Per Obdulio Jovaní Puig
Resumen: la Universidad de Valencia como localismo con diseño de Mariscal, cumbre del monigote; la Academia – ese Tribunal de Delitos Lingüísticos – que hace de las palabras filología, que las perpretan, las inmersan y hasta las imprecan, valgan los palabros; donde tiene la lengua tantos apóstoles, tantos apóstatas que hacen votos de obediencia foránea, menegildos y rodrigones que tanto sirven para un roto en Barcelona como para un descosido en Valencia, numerarios de dos caras.  Continuar llegint
 
Senyes d´identitat
Per Rogle Constanti Llombart
Alguns consideren que l’Historia es ciclica, que hi ha determinats fets que es repetixen cada grapat d’anys. Fa l’efecte que els politics volen donar-los la rao i cada quatre anys, puntualment, quan està apunt d’expirar el seu manament, comencen la seua particular precampanya...  Continuar llegint
 
El català en la Comunitat Valenciana
Per Juan García Sentandreu
Zaplana y Camps, lejos de oficializar la centenaria Real Academia de Cultura Valenciana, pactaron con Pujol la creación de la Academia Valenciana de la Lengua en cuyo frontispicio ya se anuncia la verdadera traición de su cometido. «El català es la llengua oficial de Catalunya, de les Illes Balears i de la Comunitat Valenciana» es lo que hoy mi hijo ha aprendido en el colegio y lo que figura en el libro de texto de valencià homologados por la Generalitat del valencianísimo Francisco Camps.  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Morfologia. Capitul XVIII)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Estem acabant la tercera part del llibre de D. Josep Mª Guinot, que correspon a la Morfologia, Capitul XVIII. Principals models de verps d´irregularitat aparent o real. Llista de verps irregulars per orde alfabetic. De moment, els vint primers (d´Abocar a Coure).  Continuar llegint
 
Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Morfologia. Capitul XVII)
Per Josep Maria Guinot i Galan
Seguim en la Morfologia (3ª part del llibre de D. Josep Mª Guinot), ara el Capitul XVII, que correspon als verps defectius, impersonals i d´obligacio. Participis.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  Següent >>
1490 registres trobats