cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

ULTIMS ARTICULS PUBLICATS


Revista Renou Nº 48
Nota i comentaris  
Per Redaccio.  Revista Renou Nº 48
Ya varem destacar en el numero anterior de Renou la celebracio en Valencia, en el Palau de Congresos, del II Congres de la Llengua Valenciana, organisat pel Patronat Historic Artistic d’Elig, l’Associacio Cardona Vives de Castello i l’Institut d’Estudis Valencians de Valencia ciutat i que ostentà com President Honorific al Ilm. Sr. D. Josep Mª Guinot i Galàn.  Continuar llegint
 
Editorial  
Per Gonzalo Romero Casaña.  Revista Renou Nº 48
Me dol lo cor, me dol l’anima, me dol…, la meua terra, la meua gent…, me dol la realitat a la que sempre – no ho podre evitar mai -, plantaré cara, estiga a on estiga, quan des de la realitat de la traïcio, la mentira, l’engany, la covardia, i el “convinencierisme”, se vullga diluir la personalitat del meu poble... Continuar llegint
 
Apunts de gramatica valenciana  
Per Josep Maria Guinot i Galan.  Revista Renou Nº 48
L’adjectiu possessiu indica possessio o pertinença, en relacio a la persona gramatical: el meu cor, la teua dona, el seu cap, el nostre cervell, el vostre cosi, etc…  Continuar llegint
 
Historia de la llengua valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)  
Per Josep Boronat Gisbert.  Revista Renou Nº 48
La resposta la tenim en un llibre d’investigacio d’un catala, Ramón Miquel i Planas, en el prolec del Cançoner satirich valencià dels segles XV i XVI, citat textualment en castellà per V. Simó Santonja, que diu...  Continuar llegint
 
Refranys valencians  
Per Carlos Ros.  Revista Renou Nº 48
Refranys valencians de Carles Ros, publicats en nostra revista Renou nº 48, de març de 2004. Continuar llegint
 
Activitats de la Cardona Vives  
Per Ferrando.  Revista Renou Nº 48
Donem a continuacio un resum dels actes on han tingut presencia alguns membres de la Cardona Vives, representant-la tal com ya anticipavem en el numero anterior de nostra revista. Continuar llegint
 
Cronica de la Festa d’Exaltacio a la Senyera  
Per Vicent Meneu Buchón.  Revista Renou Nº 48
El passat dia 21 de Febrer, la nostra Associacio va organisar un acte per a l’exaltacio de la Senyera que ha adquirit i que, a partir d’ara, presidirà la seu de l’Associacio. Per a tal fi se varem reunir en Artana un grup de membres i molts amics de la Cardona Vives per a compartir uns moments d’alegria i, al mateix temps, de convivencia disfrutant de la companyia de gent que compartix el sentiment per la nostra vollguda Patria Valenciana. Continuar llegint
 
Entrevista a D. Miguel Ramón Izquierdo  
Per María Dolores Miralles Enrique.  Revista Renou Nº 48
Naix en la ciutat de Valencia, en el barri del Socors, el 8 de decembre de 1919. Cursa estudis en l’Institut Lluïs Vives i es Llicenciat en Dret per l’Universitat de Valencia en 1942. Continuar llegint
 
La Academia Valenciana de "una" Llengua  
Per Agustí Franch.  Revista Renou Nº 48
Me sugiere las siguientes consideraciones una información del diario ABC (20.12.2003), de la que se desprende la tenacidad catalanista de diecinueve de sus miembros, frente a uno tan sólo que sabe lo que quiere por alcanzar –creo- exacto conocimiento del acontecer histórico, y otro que no sabe si es negro o es tostado. Continuar llegint
 
II Congres de la Llengua Valenciana  
Per Josep Vicent Guinot.  Revista Renou Nº 48
Els passats 26, 27 i 28 de novembre de 2003, va tindre lloc el II Congres de la Llengua Valenciana en el Palau de Congressos de Valencia. Se tractava de fer un repas dels diferents aspectes de la nostra llengua valenciana: lliteratura, ortografia, fonetica, historia, sociologia, etc…, i la realitat es que va ser tot un exit, tant per el lloc a on es va desenrollar, per la categoria dels ponents o la cantitat de congressistes, ya que fins a 120 persones participaren en les 3 jornades.  Continuar llegint
 
Un malefic pacte  
Per Fernando Masip Loras.  Revista Renou Nº 48
D’un temps no llunta a d’ara s’han produit importantissims nous acontenyiments en les provincias catalanes, que donen per a molt en el mon mediatic i en les conversacions normals de la gent. Eixe asqueros pacte per part de l’esquerra catalana i la ETA, per el que se permitix matar a qui siga, dins d’Espanya, pero no en Catalunya, atra nacio per a ells (¿a canvi de qué?), clarifica molt be hasda on arriba el futur que nos tenen preparat, els politics catalans i els seus seguidors, als qui consideren dins del seu quimeric i utopic intent d’una gran nacio que nomes ells invoquen, els “paisos catalans”. Continuar llegint
 
Bernat Artola (Poesia)  
Per Bernat Artola.  Revista Renou Nº 48
Poesia titulada "¡Bona Nit!", de Bernat Artola, del seu llibre "A l´ombra del Campanar".  Continuar llegint
 
Ausias March (Poesia)  
Per Ausias March.  Revista Renou Nº 48
Al rei Alfons El Magnànim (CXXII) (Clásicos Castalia. Obra de Rafael Ferreres)  Continuar llegint
 

Revista Renou Nº 47
¿Catalano-aragonesa?  
Per Domingo Gimeno Peña.  Revista Renou Nº 47
Es habitual llegir en llibres, revistes de divulgacio historica, inclus en llibres de text, la denominacio antihistorica, Corona Catalano-Aragonesa, per a nomenar a l´historica Corona d´Arago, despreciant ad atres membres que com el nostre Regne de Valencia en una llarga epoca va ser el mes important de tota la Corona. (En temps de Marti l´Huma, 1395-1410, quan Barcelona no passava de 20.000 h. Saragossa 18.000, Mallorca 15.000 i Perpinya 12.000, la ciutat de Valencia ya contava en 90.000 h., superant a les demes tant en economia com en cultura.)  Continuar llegint
 
El “Quatrecents”, segle de prosperitat en el regne  
Per José Vicente Gómez Bayarri (Dr. en Historia).  Revista Renou Nº 47
La majoria de l’historiografia valenciana coincidix en presentar el “Quatrecents” com un segle de prosperitat i esplendor de la ciutat i Regne de Valencia. La ciutat de Valencia es convertirà en un dels grans centres mercantils i una de les principals capitals, en el concert economic, politic i cultural de l’Occident Europeu.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  Següent >>
511 registres trobats