Bernat Artola (Poesia)

Per Bernat Artola

¡Bona Nit!

Estant a la llum del dia
el mon em s’ha fet de nit,
perque una chica m’ha dit
que ni en pintura em volia.

I Amor, que afalaga,
em diu per consol:
“¡Bona nit, cresol,
que la llum s’apaga!”

No se per que, tinc mania
que aço que m’ha succeit,
es desdeny qui ho ha bastit
per despit o gelosia.

Si el cor, que amanyaga,
em diu que no em vol:
“¡Bona nit, cresol,
que la llum s’apaga!”

Algu, pot ser, tramaria
un plany a l’amor ferit;
mes yo soc un chic sofrit
i ho prenc tot per milloria.

Si hui el Sol s’amaga,
dema eixira el Sol:
“¡Bona nit, cresol,
que la llum s’apaga!”

(Del seu llibre “A l’ombra del Campanar”)

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: