cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

ULTIMS ARTICULS PUBLICATS


Revista Renou Nº 57
Las traducciones de Bonllabi al idioma valenciano  
Per Ricardo García Moya.  Revista Renou Nº 57
Nuestro idioma se anticipaba al de los vecinos, pues los impresos de Lulio en castellano y catalán fueron más tardíos; incluso en 1749 los mallorquines recurrieron a nuestra edición para publicar el Blanquerna, tal como recuerda la portada: “traducido fielmente ahora del valenciano y de un antiguo manuscrito lemosino, al castellano (Blanquema. Mallorca, 1749).  Continuar llegint
 
Valencià i catala: identitats paraleles  
Per Joan Ignaci Culla.  Revista Renou Nº 57
La discusio sobre la problematica llingüistica actual entre el valencià i el catala, no obedix com tantes voltes hem demostrat (i demostrarem), a una qüestio filologica, ni historica, ni molt manco “cientifica”, sino exclusivament, politica.  Continuar llegint
 
Una cosa de tipo politic  
Per Vicent Meneu Buchón.  Revista Renou Nº 57
Fa deneu anys li preguntaren a En Josep Mª. Guinot, en Alacant, ¿Te vosté la seua guerra perduda? i contestà: "Ni molt menys. Tot es una cosa de tipo politic i les coses de tipo politic pasen, voste ho sap".  Continuar llegint
 
Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)  
Per Josep Boronat Gisbert.  Revista Renou Nº 57
Els valencians actuals, com tots els nostres antecessors, si no volem que nos siguen aplicats estos aspres dicteris, hem d’afirmar i defendre que la nostra llengua, naixcuda en terres valencianes del parlar romanic anterior a l’ocupacio cirstiana, i que en Valencia tingue el seu Sigle d’Or –que no en els condats catalans-, es la Llengua Valenciana. Continuar llegint
 
Retos que nos plantea el estatuto valenciano  
Per José María Adán García.  Revista Renou Nº 57
En primer lugar habrá que estar vigilantes para que el desarrollo de la Legislación estatal, otros estatutos o el desarrollo del nuestro, no rebaje, ni condicione, ni discrimine, lo que significa ser nacionalidad histórica, nuestras señas de identidad o nuestro ámbito competencial, como hay indicios de que puede ocurrir por otros estatutos o por Leyes Orgánicas del Estado.  Continuar llegint
 
El "Correllengua". Una chanfarrinada feta per a desacreditar a l´Idioma Valencià  
Per Fernando Masip Loras.  Revista Renou Nº 57
Tots els anys, de forma metodica i disciplinaria, els chiquets de les nostres escoles eixen al carrer “convidats” a passar un dia de festa a l’aire “lliure”, a participar en el “CORRELLENGUA”. Emulant a les aus migratories, en una data determinada se crea la falsa necessitat de mamprendre una serie d’actes orientats a “estimular i protegir la NOSTRA LLENGUA”. Continuar llegint
 

Revista Renou Nº 56
Editorial  
Per Gonzalo Romero Casaña.  Revista Renou Nº 56
Yo soc d’un poble, vell en historia, bell en paisages, bo en el clima, ric en sa terra, ple de gent manprenedora, valenta, decidida, solidaria, acollidora, que no espera a qu’els de fora li traguen les castanyes del foc... Continuar llegint
 
Per Terres de Portugal i Espanya  
Per Santiago Vernia Martínez.  Revista Renou Nº 56
I yo me preguntava: ¿On estan els politics valencians? ¿Com es que no aprofiten el fet mitic de que el nostre Sant Vicent donara sentit ad estes terres mítiques i no fan una germanor que fertilise a dos pobles distants en kilometros pero tan proxims en necessitats i carencies com son el poble portugues i el poble valencià?  Continuar llegint
 
L´historia d´un home somiador  
Per Josep Lluïs García Ferrada.  Revista Renou Nº 56
El protagoniste d’esta historia era un home "trasnochador". No se sap be perquè, certa nit se va gitar mes pronte de lo habitual mogut per certs instints inaclarables. Seria raspant les dotze quan no feya mes que pegar voltes pel llit sense poder-se dormir, i, en conter de dedicar-se a contar borregos, que es lo que se sol fer en els casos en que la son se fica punyetera, se li va ocórrer cabilar pensant que per a be que fora, perque hi ha que vore lo llargues que se fan les nits quan la son no acodix quant toca.  Continuar llegint
 
Valencia, terra de renegats  
Per Ramón Mingarro Traver.  Revista Renou Nº 56
Ni abans vaig parlar castellà ni ara vaig a parlar català. Intentaré aguantar com el vulgar valencià, com Joanot Martorell. Encara que sigam els últims de Filipines.  Continuar llegint
 
Les muralles de la ciutat de Castello  
Per José Vicente Gómez Bayarri.  Revista Renou Nº 56
El noble Ximén Pérez de Arenós, segons Martí de Viciana, al fundar la poblacio de Castello en el pla, la disenyà de forma quadrangular, circumdada de mur en huitcentes quarantacinc braçades de contorn, en moltes torres que es construiren en el mur, configurant la muralla migeval.  Continuar llegint
 
El sexeni de Morella  
Per Marivi Ferrandis i Olmos.  Revista Renou Nº 56
La fidelis, fortis et prudens ciutat de Morella és un compendi d´art, d´història i de costums i tradicions. Com que en unes atres ocasions ya hem fet referència al primer aspecte, ara nos centrarem en les celebracions que tenen lloc en esta bellíssima i atraent ciutat.  Continuar llegint
 
Apunts de gramatica valenciana  
Per Josep Maria Guinot i Galan.  Revista Renou Nº 56
Hi ha un pronom neutre, invariable, en valencià, que no te existencia pareguda en castella, pero sí en catala: el pronom HO que tampoc te relacio etimologica en els d’atres persones.  Continuar llegint
 
Entrevista a César Vidal  
Per María Dolores Miralles Enrique.  Revista Renou Nº 56
Le privan (a la C.V.) del agua, de las infraestructuras, del respeto a una de sus lenguas... Es obvio que desean hundirla, humillarla, machacarla para convertirla en una presa fácil del nacionalismo catalán. Sin duda, es una de las mayores felonías que ha cometido este gobierno.  Continuar llegint
 
L´actualitat del pensament de Josep Mª Bayarri. Part. I  
Per Juli Moreno Moreno.  Revista Renou Nº 56
La proximitat de la festa vixcuda del 9 d’Octubre, dia de la Patria Valenciana, es un motiu per a reflexionar sobre la situacio del nostre poble, una societat que personalment considere poc cohesionada i prou desvertebrada, lo que conseqüentment du a la poca implicacio dels valencians/de les valencianes, d’arreu del territori, en valorar lo que nos es propi i d’arribar a sentir el compromis de que la seua conservacio, potenciacio i transmissio son essencials per a seguir sent poble valencià i contribuir de pas a enriquir la pluralitat cultural.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  Següent >>
511 registres trobats