Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)

Per Josep Boronat Gisbert

Els valencians actuals, com tots els nostres antecessors, si no volem que nos siguen aplicats estos aspres dicteris, hem d’afirmar i defendre que la nostra llengua, naixcuda en terres valencianes del parlar romanic anterior a l’ocupacio cirstiana, i que en Valencia tingue el seu Sigle d’Or –que no en els condats catalans-, es la Llengua Valenciana.

Encara més. Notem que si el nom de catala havia de ser introduit (“Mallorca presenta alguns exemples medievals de la introducció del nom de català per a la llengua, però Valencia no cap”), està clar que no estava dins. Dins nomes hi havia un nom: Llengua Valenciana.

Ella es part essencial de l’heretat patrimoni.

Si l’heretat patrimoni se’l balafia, espermitix o s’ajuda a que el furten, a que s’apoderen d’ell...; si s’ajuda als afanetes, aprofitadors de distraccions o d’apaties, s’es bort. Ho digue Martí Dominguez.

El nom de catala, mai generalisat per a la nostra llengua.

«El mot “català”... és una paraula relativament moderna i la seua etimologia és encara molt discutida. El mot no apareix documentat fins a la primeria del segle XII, i com és lògic hagué de tardar uns segles a imposar-se: és notori que no s’havia generalitzat encara en la primera meitat del segle XIII...»

Per a introduir el nom de catala, s’escriuen coses molt paradoxals, com estes de S.G.

Afirma que catala es paraula moderna i d’etimologia discutida; que no apareix documentat abans del sigle XII; pero no dona referencia de cap de document que ho confirme i puga vore’s si fa referencia a la llengua; tan sols cita un llibre del catala Joan Coromines, de 1954.

Pero esta afirmacio la trobem invalidada pel mateix S.G. en la pagina 29: «En un document del rei Pere el Cerimoniós en 1362 s’ordena que el llibre francés de cavalleria Lançalot fos “reduït” en llengua catalana”: és la primera vegada que apareix aquesta explícita denominacio».

cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: