El "Correllengua". Una chanfarrinada feta per a desacreditar a l´Idioma Valencià

Per Fernando Masip Loras

Tots els anys, de forma metodica i disciplinaria, els chiquets de les nostres escoles eixen al carrer “convidats” a passar un dia de festa a l’aire “lliure”, a participar en el “CORRELLENGUA”. Emulant a les aus migratories, en una data determinada se crea la falsa necessitat de mamprendre una serie d’actes orientats a “estimular i protegir la NOSTRA LLENGUA”.

Quanta gent de bona fe caura en el cepet al pensar que este moviment es en defensa de la Llengua Valenciana. Tot lo contrari. Al vore lo que ix i se manifesta, te dones conter de que lo unic que alli se potencia es:

* ESTIMULAR L’US DE LA LLENGUA CATALANA QUE, EN EL REGNE DE VALENCIA, CONSENTIXEN EN DENOMINAR-LO “VALENCIÀ “.

Nos tracten en molta deferencia al consentir que li digam “valencià” pero la tradicio de sigles de ventaja en cultura idiomatica de la Llengua Valenciana (ya en el sigle XIV I XV tinguerem el primer sigle d’or de les llengües romaniques) sobre el catala, inventat ara fa algo de mes d’un sigle per el quimic vasc Pompeu Fabra (recordem que anteriorment existia mes d’una vintena de dialectes en els comtats catalans), fa insostenible que suplanten el nom per simple decret.

* PROMOURE L’EXISTENCIA D’UN POBLE QUE MAI HA EXISTIT, “ELS PAÏSOS CATALANS” ON ENTRARIA EL POBLE VALENCIÀ, AGENOLLAT.

Diem “agenollat” i no se pot dir d’atra manera quan penses en la rotunda negacio a l’acces al dret de les aigües de l’Ebre: “als valencians ni gota d’aigua”. En eixe aspecte no mos consideraren futurs catalans. Els cantà el cor i mos declararen “valencians… acuiferament diferenciats”.

* SI NO VOLEM “PAÏSOS CATALANS” SEREM “EURORREGIÓN”.

El cas es eliminar nostre carácter diferenciat de poble valencià per a ser catalans.

En l’anticonstitucional Estatut Catala, ya se menciona que la territorialitat d’una autonomia (o d’una nacio) vindra definida per la llengua majoritariament parlada. Es clar que des del punt de vista expansionista, politicament, la seua actuacio es coherent en un proyecte de ambicio nacionalista totalitaria. Ya ho va dir Hitler quan s’apoderà d’Austria: una llengua = una nacio. En el cas que nos ocupa: una llengua (catalana) = una nacio (catalana).

Quan vejam el Correllengua en els pobles del Regne de Valencia, previament anunciat en profusio per tots el mijos de comunicacio, subvencionat incomprensiblement per nostres autoritats i dotat dels aditaments adequats per al seu resò, encara que curt en resposta popular (i ésta majoritariament enganyada per l’intencionada ambigüetat dels organisadors), pensem que estem veent una autentica chanfarrinada, pagada en els nostres diners, plagada de mentires maliciosament intencionades i dirigida per gent de fora del nostre ploble o traidors al nostre poble valencià en l’unica pretensio de sometre la Llengua Valenciana a la disciplina del catala per a aixina poder anexionar-nos i convertir-nos en “charnegos de tercera” (deixe espai a la segona categoria per als catalans de fora de Barcelona).

cites

...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Joanot Martorell (1413-1468)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: