cites

Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente
Carreras i Candi

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

Revista Renou N������������ 56


Revista Renou Nº 56
El valencianisme explicat a través de la dialectica de Hegel  
Per Joan Batiste Sancho.  Revista Renou Nº 56
Hegel pensava que l’evolucio de les idees i el progrés es produix a través d’un proces dialectic, es a dir, un concepte s’enfronta al seu opost i com a resultat d’este conflicte, s’alça un tercer, la sintesis.  Continuar llegint
 
Historia de la Llengua Valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)  
Per Josep Boronat Gisbert.  Revista Renou Nº 56
A pesar de ser catalanisador, S.G. va puntualisar una cosa molt be: eixemples d’introduccio, en temps passats, del nom catala en Valencia, no cap. Ni un cas. Als intents d’introduir este nom, els valencians sempre s’han resistit.  Continuar llegint
 
Paco Brines (Poesia)  
Per Josep Lluïs García Ferrada.  Revista Renou Nº 56
Hui, volem començar per donar a conèixer la poesia d’uns atres poetes valencians que constituixen la vanguardia de la poesia espanyola en l’actualitat. La millor poesia espanyola en castellà es de poetes valencians.  Continuar llegint
 
El sabater del cantó (tercera part)  
Per Bernat Artola.  Revista Renou Nº 56
Tinc un veí sabater
que du les sabates tortes
puix l’home és tan malfainer,
que’s passa les hores mortes
a la porta del carrer.  Continuar llegint
 
Antics refrans valencians  
Per Carlos Ros.  Revista Renou Nº 56
Los plors, i dols, en diners son menys
Lo que sa de vendre, no cal empenyarho
Larbre de chiquet sadreça
Lo peix gros, se menja al flaquet
 Continuar llegint
 
Caçoleta de peix de Moncofar  
Per Ana Vernia.  Revista Renou Nº 56
Encara que Moncofar no siga estrictament un poble de peixcadors, qui el coneixca sabra lo molt mariners i aigua-mollers que son els seus habitants. Aixina que vaig a donar una formuleta que vaig deprendre allí, en casa d´uns amics que volen permaneixer en l´anonimat.  Continuar llegint
 
La Bodega  
Per Santiago Vernia Martínez.  Revista Renou Nº 56
Per a parlar de vins que estiguen en combinacio en el plat de peix, hui recomanaré un vi blanc “Bibiss de l´any 2005”.  Continuar llegint
 
El raconet de la llengua valenciana. 4  
Per Joan Batiste Sancho.  Revista Renou Nº 56
“Perque l’idioma es el parlat i no l’escrit. Per aixo se li diu llengua per ser esta orgue indispensable per a parlar. La llengua escrita es la reproduccio grafica de la parlada com el el retrat ho es de la persona. I aixina com l’essencia humana es la persona i no el retrat, l’essencia de l’idioma es el parlat i no l’escrit…La llengua parlada es anterior a l’escrita…La base de la llengua valenciana es la parlada i no l’escrita”  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2
23 registres trobats