cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

REVISTA RENOU

Revista Renou Nº 47


Revista Renou Nº 47
¿Catalano-aragonesa?  
Per Domingo Gimeno Peña.  Revista Renou Nº 47
Es habitual llegir en llibres, revistes de divulgacio historica, inclus en llibres de text, la denominacio antihistorica, Corona Catalano-Aragonesa, per a nomenar a l´historica Corona d´Arago, despreciant ad atres membres que com el nostre Regne de Valencia en una llarga epoca va ser el mes important de tota la Corona. (En temps de Marti l´Huma, 1395-1410, quan Barcelona no passava de 20.000 h. Saragossa 18.000, Mallorca 15.000 i Perpinya 12.000, la ciutat de Valencia ya contava en 90.000 h., superant a les demes tant en economia com en cultura.)  Continuar llegint
 
El “Quatrecents”, segle de prosperitat en el regne  
Per José Vicente Gómez Bayarri (Dr. en Historia).  Revista Renou Nº 47
La majoria de l’historiografia valenciana coincidix en presentar el “Quatrecents” com un segle de prosperitat i esplendor de la ciutat i Regne de Valencia. La ciutat de Valencia es convertirà en un dels grans centres mercantils i una de les principals capitals, en el concert economic, politic i cultural de l’Occident Europeu.  Continuar llegint
 
Ana Rebeca Mezquita o la nostalgia de la tierra  
Per Magdalena Mut Camacho.  Revista Renou Nº 47
Ana Rebeca Mezquita Almer perteneció a la literatura del XX. La vida la llevó a vivir lejos de su tierra y tal vez por eso sintió la necesidad de expresar por medio de la poesía la nostalgia y los sentimientos que la vida le enseñó.  Continuar llegint
 
La memoria viva del Pare Lluïs Fullana i Mira  
Per Juli Moreno Moreno.  Revista Renou Nº 47
Es ben dificil fer aportacions sobre una figura tan minuciosament estudiada pel seu biograf, Fra Benjami Agulló, i inclus descobrir qualsevol faceta del pare Lluïs Fullana i Mira entre els qui practiquen el valencianisme, pero no es menys cert que una efermerides com el 75 aniversari del seu ingres en la RAE (11 de novembre de 1928), com a representant de la llengua valenciana, nos motiva a fer recordatori d´una de les personalitats mes destacades en el mon de l´investigacio filologica valenciana.  Continuar llegint
 
Refranys valencians  
Per Carlos Ros.  Revista Renou Nº 47
Refranys valencians de Carles Ros, publicats en nostra revista Renou nº 47 de novembre de 2003. Continuar llegint
 
Editorial  
Per Gonzalo Romero Casaña.  Revista Renou Nº 47
Moments de reflexio son els que tenim que prendre per a replantejar-mos el nostre futur, moments de pensament, de raciocini, d’interioritat, necessitem agarrar aire per ad estes jornades de montanya, encara mes dura si cap, que les que en mes o menys sort hem recorregut ya. Continuar llegint
 
El Idioma Valenciano en la Iglesia del S. XVII  
Per Ricardo García Moya.  Revista Renou Nº 47
Espigando en obras del XVII constatamos que los religiosos del Reino utilizaban la lengua valenciana de manera habitual. Los testimonios que siguen, anteriores a 1707, están tomados de obras pensadas para ser leídas en todo el imperio de España, de ahí que frecuentemente añadan al texto en idioma valenciano su correspondiente traducción castellana.  Continuar llegint
 
Manipular la conciencia  
Per Agustí Franch.  Revista Renou Nº 47
A mis manos un ejemplar de la revista cultural “Renou”, que edita la asociación Cardona Vives, de Castellón. En sus páginas un extenso artículo bajo un largo título: “La llengua valenciana, proscrita. Motius. Responsabilitats. Solucions.”  Continuar llegint
 
Activitats de la Cardona Vives  
Per Ferrando.  Revista Renou Nº 47
Despres del periodo normalment considerat com vacacional, hem mampres la marcha normal de principi de nou curs que exposem a continuacio... Continuar llegint
 
Ara fa setantacinc anys  
Per Santiago Vernia Martínez.  Revista Renou Nº 47
El dia 11 de Novembre farà 75 anys que el franciscà Lluïs Fullana i Mira llegi son discurs per a entrar en la “Real Academia de la Lengua”, es dir, l’Institucio creada per a cuidar i polir la Llengua Espanyola, pero que, en un intent d’aglutinar i racionalisar totes les llengües cultes d’Espanya, havia donat entrada en els seus sillons a personalitats destacades de cadascuna d’eixes llengües. Continuar llegint
 
Iglesia Archiprestal de Sant Mateu  
Per Marivi Ferrandis i Olmos.  Revista Renou Nº 47
Una vegada mes, tornem a estar en tots vosatres per tal de continuar viajant per les nostres terres, terres que conformen la nostra rica i variada geografia, dignes de visitar pels diversos encants que contenen. Continuar llegint
 
Historia de la llengua valenciana (del seu llibre “Pomell de Valencianitat”)  
Per Josep Boronat Gisbert.  Revista Renou Nº 47
Afirma Manuel Sanchis Guarner, com afirmen els catalanisadors, sense més, que es dona per descontat que tot es una mateixa llengua i que la dificultat està solament en el nom, que es discutix en Valencia. Pero que es coneguda internacinalment com a llengua catalana, que es la denominacio cientifica. Continuar llegint
 
Entrevista a Jesualt Masia i Alamar  
Per María Dolores Miralles Enrique.  Revista Renou Nº 47
Vaig ser nomenat pel Comite d´Organisacio Director del II Congres de la Llengua Valenciana. Ser el Director supon tindre una gran responsabilitat en tots aquells aspectes que envolten el Congres i la supervisio de tot lo que es realisa...  Continuar llegint
 
El 9 d´octubre  
Per Josep Vicent Guinot.  Revista Renou Nº 47
Per a uns, dia de la Nacio Valenciana. Per a atres, dia de la Comunitat Valenciana. Per a uns atres, diada del “Pais Valencià”. I per a la majoria simplement es un atre dia de no anar al colege o a treballar, com si fora un dumenge qualsevol. Continuar llegint
 
Apunts de gramatica valenciana  
Per Josep Maria Guinot i Galan.  Revista Renou Nº 47
En llenguage parlat s’usa molt el procediment de llevar als noms de persona la primera silaba, formant un derivat acabat en O: Chimo (de Chochim), Cento (de Vicent), Quelo (de Miquel), Voro (de Salvador).  Continuar llegint
 
1 | 2  Següent >>
18 registres trobats