cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Idioma valencià front al pancatalanisme
Per Joan Romero
Per al pancatalanisme es fonamental catalanisar la llengua valenciana, tant les seues arraïls historiques com la seua normativa, d´ahi que no escatime en impondre les formes catalanes en detriment de les valencianes, en l´intencio de llimar al maxim les diferencies entre la llengua valenciana i la catalana, per tal de que ningu puga dir que son idiomes diferents.  Continuar llegint
 
Valencià i Catala ¿idiomes direrents?
Per Joan Romero
Està molt clar que el valencià i el catala son idiomes diferents. El problema es que les actuals Normes d´El Puig (o de la RACV) no arrepleguen decididament la realitat de la Llengua Valenciana desde el punt de vista ortografic, morfologic i lexic valencià. Estan massa prop de la normativa catalanista i massa llunt de l´autentica Llengua Valenciana, la que parla el Poble Valencià, que es la que realment es diferencia del catala.  Continuar llegint
 
Coherencia valencianista
Per Joan Romero
Llamentablement es prou habitual vore com els mateixos valencianistes ampren la retorica antivalenciana sense percatarse de l’incoherencia que es crea entre dita retorica i les tesis valencianistes.  Continuar llegint
 
El catalanisme ocult (pero furibunt) del PP
Per Joan Romero
Les ultimes noticies aparegudes en prensa apunten a que, definitivament, el Partit Popular incloura a l´Academia Valenciana de la Llengua (AVLl) dins l´Estatut d´Autonomia valencià. Ademes, el percentage de diputats pera modificar la seua propia llei el PP la cambia i passa de majoria simple a 2/3, lo qual supon contar obligatoriament d´ara en avant en el partit socialiste pera poder modificarla.  Continuar llegint
 
En l´aniversari del pare Fullana
Per Joan Romero
Un dia com hui, 5 de giner, pero de 1871, va naixer en Benimarfull (Condat de Cocentaina) el mes prestigios i ilustre filolec de la Llengua Valenciana de tots els temps: Lluis Fullana Mira. Sense dupte, el millor homenage que podem ferli els defensors i amants de “la nostra dolça Llengua Valenciana” –com sempre dia en orgull el pare Fullana– es recordar la seua vida i obra d´estudi cientific de la Llengua Valenciana.  Continuar llegint
 
Tactiques totalitaries al servici del catalanisme
Per Joan Romero
Si acodim a l´Historia podem vore quina era la seqüencia de les tactiques descalificaores de la propaganda leninista: primer s´intentava ignorar a l´oponent; quan aixo no es conseguia, es buscava ridiculisarlo; i, si tambe fracasava, s´optava per la descalificacio moral. Estes tactiques tan propies dels regims totalitaris de pensament unic, per desgracia, estan sent aplicaes rigorosament contra Coalicio Valenciana (CV).  Continuar llegint
 
Rotunt exit valencianiste i epilepsia catalanista
Per Joan Romero
Per desgracia, era d´esperar que els mijos de comunicacio que estan dominats pel PP i pel PSOE (tots, excepte honroses excepcions) intentaren silenciar, minimisar, desacreditar i distorsionar l´impressionant macro-manifestacio del Poble Valencià en defensa de la seua Llengua Valenciana.  Continuar llegint
 
César Vidal: mil gracies
Per Joan Romero
En estos temps en que l’Identitat i Llengua Valenciana es troba tan amenaçà, negà i vilipendià per tots els costats, es molt d’agrair que un gran erudit no valencià de reconegudissim prestigi com don César Vidal defenga constant i publicament la personalitat historica del Reine de Valencia i molt especialment l’autoctonia i l’idiosincracia de la Llengua Valenciana.  Continuar llegint
 
1
8 registres trobats