Tactiques totalitaries al servici del catalanisme

Per Joan Romero

Si acodim a l´Historia podem vore quina era la seqüencia de les tactiques descalificaores de la propaganda leninista: primer s´intentava ignorar a l´oponent; quan aixo no es conseguia, es buscava ridiculisarlo; i, si tambe fracasava, s´optava per la descalificacio moral. Estes tactiques tan propies dels regims totalitaris de pensament unic, per desgracia, estan sent aplicaes rigorosament contra Coalicio Valenciana (CV). Sense anar mes llunt, el passat fi de semana, arrail de la Concentracio convocà per CV en defensa de la Llengua Valenciana i contra el catalanisme de l´Academia Valenciana de la Llengua (AVLl), mos ha donat eixemples d´estes tactiques en els tres estadis citats. Es dir, la maquinaria totalitaria a tota marcha, pos segons els partits catalanistes (PP, PSPV, EU, Bloc, ERC, etc.) i els mijos de comunicacio que controlen (o els son afins), n´hi ha que esclafar la valenta i brava defensa de la Personalitat, Identitat i Llengua Valenciana que està fent Coalicio Valenciana lliderà pel Palleter del sigle XXI, Juan Garcia Sentandreu.

El primer estadi de les tactiques totalitaries, es dir, l´ocultament de la veu dissident al pensament unic (o siga, el catalanisme oficial), el vam poder vore en la censura mampresa en els informatius de Canal 9. Els mils i mils de valencians que mos concentrarem pera reivindicar pacifica i democraticament l´identitat idiomatica de la Llengua Valenciana i la dissolucio de la catalanista AVLl, no existim pera la Radio Televisio Valenciana, violant, per atra part, el dret d´informacio dels ciutadans valencians que paguen en els seus imposts la televisio publica. Per desgracia, esta censura al mes pur estil sovietic no es nova en la RTVV, pos igual va passar el 15 d´octubre quan va censurar als mils de valencians que mos manifestarem en Madrit, i practicament lo mateixet en la macromanifestacio del 27 de novembre passat, aon mes de mig millo de valencians inundarem els carrers de Valencia defenent a l´Idioma Valencià de les intencions destructives del pancatalanisme. Aixo si, tots els dies tenim, descaradament, al president Camps (i adlaters) ocupant casi tot el Noticies 9 pera impondremos la propaganda oficial del PP, quedant en evidencia una RTVV controlà ferreament pel PP, pero que a l´hora de pagarla la paguem tots els valencians.

El segon estadi, es dir, la ridiculisacio de l´oponent, podem vorel en l´ignominios tracte que el diari ABC va donar a la Concentracio de CV. Al sendema de l´ofensiu i falaç dictamen catalaniste de l´AVLl, es dir, el dijous 10 de febrer, Juan Garcia Sentandreu explicava en Canal 13 TV que “per al proxim dissapte dia 19, a les 12 del migdia, ham demanat autorisacio pera realisar una concentracio davant les portes de la Generalitat, en la plaça de Manises, i, encara que no siga un acte tan majoritari i multitudinari com el del 27 de novembre, es un acte inmediat realisat coma resposta rapida, inmediata, a lo que ha segut esta barbaritat, esta enormitat del dictamen”. Ara llegim l´ABC servil al PP. Titular: “Coalición Valenciana apenas logra reunir a 3.000 personas contra la Academia i el Consell”; titular tendencios a mes no poder, pos dona la sifra proporcionà per la policia com si esta no obeira ordens politiques de reduir hasda el ridicul el numero de manifestants (com sempre fa en les manifestacions valencianistes), i per atra part, en el “apenas logra reunir” vol vendre la burra de que ha segut un rotunt fracas de convocatoria.

El tenor de la noticia s´encabota en ridiculisar la convocatoria de CV i escomença diguent: “Si la intención de Coalición Valenciana (CV) era reeditar la manifestación multitudinaria del 27 de noviembre pasado -...- se puede colegir que la convocatoria de ayer en la Plaza de la Virgen no cumplió, ni de lejos, los objetivos previstos”. O siga, que es el diari ABC, fent un alardo d´indecencia periodistica i servilisme politic, qui fixa els objectius prevists per Coalicio Valenciana, no el propi partit. El llector d´est articul ya haura pogut llegir mes amunt quin era l´objectiu de CV en les declaracions del seu President en Canal 13, pero per si acas no queda prou clar ¿ad algu en un minim de trellat se li pot ocorrer clavar a mig millo de persones en la Plaça de Manises? L´objectiu era fer una resposta inmediata al dictamen pancatalaniste de l´AVLl, organisà en apenes cinc dies davant les portes de la Generalitat. Obviament, el llimit de gent prevista estava marcat pel propi espai de la Plaça de Manises.

Vist el gran malestar creat entre la societat valenciana arrail de l´humillant dictamen, CV va decidir uns dies abans buscar un espai mes gran perque ya preveia que no cabriem tots en el lloc inicial, aixina que es va decidir fer la Concentracio en la Plaça de la Verge que es tres o quatre voltes mes gran. ¡I l´omplirem de gom a gom!, ¡¿aixo es un rotunt fracas de convocatoria com falaçment volen fer creure als seus llectors?!, ¡¿ahi erem nomes 3.000 persones?! si, pot ser... en cada raco de la plaça. Un servidor els demanaria als de l´ABC un poquet de sinderesis, objectivitat i independencia periodistica, pero crec que es massa demanar. Els ingressos per publicitat institucional estan en joc si no obeixen els dictats totalitaris del PP, i aixo pesa massa com pera rebujaro i ser honrats. Aixina que, tot val per tal de ridiculisar la resposta a la quidrà de CV i als manifestants, els quals som tractats de “hinchada” com si forem fanatics hinches d´un equip de futbol, i de “acólitos” com si forem els escolanets del retor.


El tercer estadi de les tactiques totalitaries, es dir, la descalificacio moral de l´oponent al pensament unic l´ham pogut presenciar en un atre diari controlat pel PP, en Las Provinvias. Efectivament, el dumenge 20 de febrer escomençava la noticia diguent: “La concentración organizada por Coalición Valenciana y secundada por España 2000 para reclamar...” N´hi ha que vore quina obsessio tenen en intentar vincular forçadament a CV en España 2000 per tal de vincular a CV en l´extrema dreta. Es dir, la descalificacio moral que es mereixen els racistes, els xenofops, els neonazis, etc. I esta tactica totalitaria per tal d´estigmatisar a CV en una ideologia en la que no te absolutament res que vore no nomes l´utilisa el PP contra CV (perque veu perillar la seua despotica majoria absoluta en les proximes eleccions arrail de l´ascens imparable de CV que denuncia les seues traicions i enganys al Poble Valencià), sino tambe pels catalanistes mes declarats. (A l´us brut i barat d´esta repugnant tactica s´ha apuntat tambe el Chiquillo del sol que mes calfa, hui senaor del PP, ahir president d´UV, i dema de lo que mes convinga... pera la seua bujaca).

En el Levante del 22 de febrer diu obertament “el PP tacha de «extrema derecha»” a Coalicio Valenciana. Injuries i calumnies, tot val per tal de tacar l´image intachable i honrosa del partit que hui representa a l´autentic Valencianisme politic. Eixa es la por que tenen, que democraticament CV tinga representacio parlamentaria en 2007 i s´acabe el chollo del PP, fent lo que els passa pels naços pero ocultant i manipulant els fets de cara als valencians a través dels mijos de comunicacio que controlen. Convide a qui realment no siga un borrego que es creu lo que desde el PP es vol fer creure, a que entre en www.coaliciovalenciana.com i que lligga el discurs fundacional, a que veja les cares dels militants i simpatisants de CV en totes les manifestacions, actes i conferencies que fa. A vore si algu troba el minim indici de proclames racistes, simbols i mensages neonazis, banderes espanyoles en l´aguila, caps rapats, etc., etc.


Qui visite la web de CV (o www.elpalleter.com ) o acodixca als actes de CV, si du preconcebuda la falsa image d´extrema dreta que desde el catalanisme s´intenta vendre desesperadament per tal de descalificar a CV, s´emportarà una gran sorpresa; es donarà conter que els militants i simpatisants de CV som tots persones normals i corrents, procedents de tots els racons de Valencia, desde pobles chicotets hasda grans ciutats; som persones molt dignes, honraes i valentes que lluitem pels interessos valencians i la veritat de les coses; som persones de diversa extraccio social i professional (ames de casa, autonoms, llauraors, obrers, llicenciats universitaris, professors, empresaris, etc.); som homens i dones en principis i valors que amem a Valencia per damunt de tot, que estem disposts a treballar de valent pera defendrela dels atacs absorcionistes i despersonalisaors del catalanisme procedent de Catalunya i dels seus colaboracionistes instalats desgraciadament en les institucions valencianes; homens i dones d´honor que de forma noble i sense descans treballem dia a dia, poble a poble, pera que la nostra mare, Valencia, estiga aon te que estar, en lo mes alt, i ajudar a que els nostres germans, valencians, tinguen una millor i mes eficaç defensa dels seus interessos (socials, economics, llaborals, infraestructures, etc.), tal com pot fer un partit que naix i te les arrails en la terra valenciana, no com atres organisacions politiques que estan a lo que els manen o els deixen fer desde Madrit o Barcelona, sent com sempre ham segut els valencians desde la transicio, la moneda de cambi pera que estos partits carents de valenciania puguen tirar avant els seus propis interessos de partit i no els de l´historic Reine de Valencia.

Per acabar, voldria dirlos a tots aquells que empleen les tactiques totalitaries contra Coalicio Valenciana i contra el nostre admirat i valent President, Juan Garcia Sentandreu, que s´enganyen de cap a peus si es creuen que aixina van a desanimar als militants i simpatisants de CV. Estes actituts totalitaries contra la llibertat, la democracia, el repecte i la tolerancia son sintomatiques de que anem per molt bon cami, de que estem fent les coses be, de que veuen perillar l´arquitectura pancatalanista que desde fa decades s´està construint per acabar en la nostra idiosincracia coma Poble, de que el PP veja perillar la seua despotica majoria absoluta i per tant inevitablement tinga que pactar en mosatros i detindre el proces de catalanisacio i iniciar un proces de re-valencianisacio de les institucions, especialment el sistema educatiu, ademes d´acceptar atres interessantissims proyectes socials i economics pensats per i per als valencians

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: