César Vidal: mil gracies

Per Joan Romero

En estos temps en que l’Identitat i Llengua Valenciana es troba tan amenaçà, negà i vilipendià per tots els costats, es molt d’agrair que un gran erudit no valencià de reconegudissim prestigi com don César Vidal defenga constant i publicament la personalitat historica del Reine de Valencia i molt especialment l’autoctonia i l’idiosincracia de la Llengua Valenciana.

Don César Vidal va naixer en Madrit en l’any 1958. Es Doctor en Historia (Premi Extraordinari de fi de carrera), Doctor en Teologia i Filosofia (abdos doctorats obtinguts en EE.UU.) i Llicenciat en Dret. Ha enseñita en distintes universitats d’Europa i America i es membre de prestigioses entitats academiques, entre elles la Society of Oriental Research o el Oriental Institute of Chicago.

A dia de hui es autor de 130 llibres; ha segut traduit a una dotzena de llengües, entre elles el rus, el polac i el georgià; domina llengües com l’hebreu, l’arap, el grec, el llati, etc… ademes de moltes atres llengües modernes. Defensor incansable dels drets humans ha segut distinguit en el premi Hebraica pels seus llibres sobre el Holocaust i ha recibit el reconeiximent d’organisacions com Yad-Vashem, Supervivientes del Holocausto, de Veneçuela, ORT de Mexic o Jóvenes Contra la Intolerancia, entre atres.

Entre les seues obres historiques dels ultims anys podem citar: Los textos que cambiaron la Historia (1998), Las Brigadas Internacionales (1998), Diccionario histórico del Cristianismo (1999), Breve historia global del siglo XX (1999), Enigmas históricos al descubierto (2002), El legado del Cristianismo (2000), Checas de Madrid: Las cárceles republicanas al descubierto (2003), España frente al Islam (2004)… estes tres ultimes obres son de grandissim interes pera acostarse a la veritat historica en temes dels que tot lo mon parla guiat pel pensament dominant pero poc ajustà a la realitat en moltes ocasions. En biografia va obtindre el primer premi Las Luces de Biografia 2002 per la seua obra Abraham Lincoln (1999). Recentment ha obtingut el premi Espiritualidad 2004 en l’obra el testamento del pescador. (Si algu vol coneixer la bibliografia sancera de don César li recomane que entre en el ISBN http://www.mcu.es/bases/spa/isbn.html i a soles escrivint “Vidal, César” en el camp ‘Autor’ apareixeran totes les obres d’este gran intelectual de saber enciclopedic).

Ademes de participar en programes televisius, ser columniste del diari La Razón (llegir l’articul “En defensa del valenciano”, del 19/Set./2004) i colaboraor en magnifics treballs i chats semanals en libertad digital, don César Vidal es el director del programa La Linterna de la COPE (1296 O.M.) convertintlo totes les vespraes-nits (de 8 a 12) en un autentic plaer intelectual, en un rigor didactic i informatiu de primerissim nivell. Per cert, recomane als bons valencians que no es perguen el valent editorial en defensa de la Llengua Valenciana front a la mentira pancatalanista que va pronunciar el passat 15 de setembre (i tambe el 23 de setembre quan parlava de l’Historia musulmana… no li van doldre prendes en recordar l’autoctonia del romanç valencià perfectament documentat i estudiat pel gran investigaor valencià Leopoldo Peñarroja Torrejón). Estos editorials es poden buscar i baixar en la web de la COPE. Puc assegurarvos que es extraordinariament reconfortant.

Coma valencià que soc, tinc que dirli a don César Vidal que… mil gracies per ser un historiaor tan honrat i tan valent en els dificils temps de les indecents falacies historiques; temps actuals que mos recorden als de regims totalitaris en els que el passat es manipulat (o inventat) i utilisat coma ferramenta argumentativa pera la construccio d’un proyecte present i futur. A don César, mil gracies per defendre sense complexos la Veritat, la Justicia i la Rao. A don César, mil gracies per la seua grandea humana i per la seua honradea intelectual. A don César, mil gracies de tot cor.

Joan Romero.

•     Articul publicat en la web d’El Palleter, el 2.11.2004.

cites

Cómo no va a ser el valenciano un idioma si fue la lengua de un Reino
Lluis Fullana i Mira

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: