cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Ortografia de la Llengua Valenciana
Per Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)

En 1979 apareix un sistema ortografic elaborat per la Seccio de Llengua i Lliteratura de la Real Academia de Cultura Valenciana (entitat que en el nom de Centre de Cultura Valenciana fon una de les firmants de les del 32) que supon:

a) una superacio de les normes del 32;
b) una separacio clara de la normativa de l´Institut d´Estudis Catalans (base de les del 32);
c) un intent cientific de dotar a la llengua valenciana d´unacodificacio grafica funcional.

 Continuar llegint
 
Informe llingüístic de la Gramàtica Normativa Valenciana, editada per l´Acadèmia Valenciana de la Llengua
Per Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)
La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, a petició de la Junta General d´esta real institució, i fent us del dret constitucional a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions, ha estudiat detingudament la Gramàtica Normativa Valenciana, editada per l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, i ha elaborat el següent informe llingüístic.  Continuar llegint
 
Comunicat de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV sobre l´inclusió de la AVL en l´Estatut d´Autonomia
Per Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)
La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) manifesta que el nou Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana representa un retrocés incomprensible a dia de hui per al Poble Valencià i la seua cultura. En concret nos referim a l’inclusió de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en l’artícul 41, com a ent encarregat de “determinar i elaborar la normativa llingüística de l’idioma valencià”.  Continuar llegint
 
Supressió de qualsevol referència a L’Acadèmia Valenciana de la Llengua en el text del nou Estatut
Per Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)
No ha de vore’s en esta esmena, de cap de les maneres, una actitud de defensa de competències de la RACV, la qual té per objecte l’estudi de la cultura valenciana en general, i de la defensa de les senyes d’identitat del poble valencià, ya que la llengua valenciana – molt volguda per tots els Acadèmics – és objecte d’una de les seccions de l’Acadèmia, i no el seu únic objecte.  Continuar llegint
 
Decalec presentat per la RACV a la AVL
Per Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)
La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, fundació pública, que des de 1915 ve treballant per la llengua i la cultura valencianes, davant de l´invitació oficial feta per l´AVL el 25/05/2004, per a mantindre una reunió a on informar ad esta Real Acadèmia dels seus treballs sobre el valencià, i vistes les seues actuacions, com ara l´acort del 25/03/2002, pel qual s´aprovà el referent normatiu oficial del valencià, vol expressar la seua postura en els següents punts...  Continuar llegint
 
Nota de prensa de la RACV sobre el decret de minims
Per Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)
La Real Academia de Cultura Valenciana, a proposta dels membres de la seua Seccio de Llengua i Lliteratura, fa public el següent comunicat sobre el Decret de Minims en materia curricular referent als continguts de texts de Llengua i Lliteratura Valencianes.  Continuar llegint
 
1
6 registres trobats