Nota de prensa de la RACV sobre el decret de minims

Per Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)

Nota de prensa

La Real Academia de Cultura Valenciana, a proposta dels membres de la seua Seccio de Llengua i Lliteratura, fa public el següent comunicat sobre el Decret de Minims en materia curricular referent als continguts de texts de Llengua i Lliteratura Valencianes.

El borrador del Decret de Minims sobre materia curricular referent als continguts dels texts de Llengua i Lliteratura Valencianes, donat a coneixer per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, ha provocat intervencions publiques de personages catalans, mallorquins i de molts pancatalanistes valencians. Algunes de les critiques implicaven una greu ofensa al poble valencià, com als seus escritors i lliterats.

Vist lo qual, la Real Academia de Cultura Valenciana considera oportu i necessari manifestar lo següent:

1er. Que l’idioma de la Comunitat Valenciana es, segons el nostre Estatut d’Autonomia, a mes del castella, el valencià, sense mes referencies a cap atre idioma o llengua. Un elemental respecte a la llei basica dels valencians exigix, per tant, que en els llibres escolars de Lliteratura Valenciana, destinats a escolars valencians dins de la Comunitat Valenciana, s’estudien autors valencians o que han escrit en Llengua Valenciana. Es, en conseqüencia, aberrant que autors com Ausias March, Joanot Martorell i molts atres siguen silenciats, i en ninguna manera tolerable la seua substitucio per autors catalans, mallorquins o de qualsevol atra llengua.

2on. Que son del tot inadmissibles les ingerencias del Govern Autonomic Catala i del Govern Autonomic Balear en assunts que no son de la seua competencia, mereixedors de la mes energica protesta per part del Govern Autonomic Valencià tantes quantes voltes es produixquen.

3er. Que la RACV s’identifica plenament en el proposit del Decret de Minims, pero demana a la Conselleria de Cultura que siga encara mes explicita i obligue a no incloure en l’assignatura de Llengua i Lliteratura Valenciana autors que no tinguen obres escrites en Llengua Valenciana, com tampoc cap de text en catala o en mallorqui baix el titul de Lliteratura Valenciana. Naturalment que estos i uns atres autors poden ser estudiats en l’ambit de ses respectives llengües.

4rt. Que el poble valencià, en els seus representants al front, no deu tolerar per mes temps els atacs que ve patint i l’usurpacio que se fa de la seua llengua, historia i cultura, i ara de la seua lliteratura com dels seus lliterats. Per lo qual la RACV demana als pares i als alumnes que s’oponguen decididament a eixa premeditada confusio propiciada des de moltes institucions docents a l’ampar d’una inexistent i anticonstitucional unitat de la llengua, que no te mes proposit que l’absorcio i desaparicio de la nostra identitat valenciana.

Real Academia de Cultura Valenciana
Fundacio Publica, membre de la CECEL del CSIC.
Juliol 2001

Publicat en nostra revista Renou nº 41 de novembre de 2001.  

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: