cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

L´opinió d´un ciutadà. Viage fins al Camp dels Estels
Per Francesc Bellido de Sant Feliu
Inesperadament, en una conversació ab uns quans amics, va sorgir l’ idea de fer un viage d’una semana cap a les terres de Lleó i dels Galaics, especialment al fer conter de que’s trobava molt proxim el jorn de Santiago Apòstol i per la meua part, vaig pensar que possiblement seria l’ultima ocasió de poder fer este viage...  Continuar llegint
 
Concepte de l’home en el judaisme
Per Francesc Bellido de Sant Feliu
“Amat es l’home que va ser creat a image de Deu” Va rebre un gran amor que per a l’ home va ser destinat, puix com està escrit, Deu va fer a l’home a la seua image i semblança. Amats son el fills dels homens i en especial aquells que van ser anomenats fills de Deu. Est es un dels principis fonamentals del pensament jueu. El Génesis diu que l’ home va ser creat a semblança divina i per tant, en dit fet es troba l’importància de l’home en l’ univers.  Continuar llegint
 
L’ateisme religiós i la visió de Deu
Per Francesc Bellido de Sant Feliu
L´ateisme vàlit es realment religiós. L´home ateu autèntic, es aquell que, hora darrere d´hora, va fent verificacions de la presencia o de l´absència alternativa de Deu. Per tant, es l´home que viu en el dubte constant, en l´afirmació perpètua de la seua busca de Deu.  Continuar llegint
 
El retorn de l’Islam. (I) Aclariment d’alguns conceptes importants
Per Francesc Bellido de Sant Feliu
L’Europa va començar a reconèixer que l’ Islam era una comunitat religiosa i no ètnica, encara que ho va dir utilisant falses analogies, ya que donava ad esta religió i als seus seguidors: Mahometisme o Mahometans. Els musulmans no nomenen a la seua religió Mahometisme ni ad ells mateixos Mahometans. Mahoma, en la religió islàmica no té el mateix lloc que Crist en la religió cristiana.  Continuar llegint
 
El retorn de l’Islam. (II) Aclariment d’alguns conceptes importants
Per Francesc Bellido de Sant Feliu
L’ensenyança cristiana mos diu “Donar al Cèsar allò que`s del Cèsar i a Deu allò que’s de Deu”, però esta màxima es totalment estranya a consevol musulmà i per lo tant a l’islam.  Continuar llegint
 
Recorts dels meus viages per América
Per Francesc Bellido de Sant Feliu
Valéncia, Barcelona, Maracaibo, Barquesimeto i moltes atres ciutats eren una reproducció en menut de lo que era la nació. Grans mansions per un costat i mils de barraques per un atra part i un immens territori amaçònic ple d´una maravellosa vegetació i d´aigua en paisages que semblen paraisos perduts.  Continuar llegint
 
L´expulsió dels Jueus segons els comentaristes d´aquell temps.
Per Francesc Bellido de Sant Feliu
Alguns intelectuals espanyols i italians, encara que no podien parlar en claritat per por a ser empresonats per orde dels inquisidors, van fer en secret alguns intents a nivell personal per a poder ajudar a que´l patiment dels jueus fora el mínim i alguns dels seus membres, van trobar refugi dins d´algunes ciutats o en llocs amagats, on podien trobar-se segurs.  Continuar llegint
 
L’Inquisició en Valencia i Barcelona
Per Francesc Bellido de Sant Feliu
L’Inquisició que primerament va fer la difícil faena de neteja ètnica i per damunt de tot, religiosa, dins del territori del Regne de Castella, assejant a totes les aljames més importants del seu territori, va traspasar finalment les fronteras d’atres territoris peninsulars.  Continuar llegint
 
L’Orde d’expulsió dels jueus
Per Francesc Bellido de Sant Feliu
D’immediat al fet de la publicació de l’orde d’expulsió, els frares inquisidors varen començar una gran campanya per a procurar la conversió dels jueus lo mes ràpidament posible, i a tal fi, els inquisidors franciscans i dominics, segrestaren als rabins que podien molestar ab les seues predicacions o per la seua autoritat en les aljames.  Continuar llegint
 
1
9 registres trobats